logo

Carlotta - the museum database

bild

Korsvägar 1 - Zon C :: Demokratier - så mycket mer än fria val

Object description
Plan 4
Korsvägar - id
C
Utställning, del av
Korsvägar 1 - Zon C
Titel
Demokratier - så mycket mer än fria val
Tidpunkt - öppnad/start
2016-11
Titel, engelska
Democracies
Beskrivning
Plan 4
Utställningstext, Korsvägar

Korsvägar är platser för förhandlingar, beslutsfattande och diplomati. Demokratiska principer har funnits i tusentals år på många platser i världen.

Sedan åren kring 1990 är demokrati den styrelseform som de flesta länder i världen uppger sig ha, men det finns inte någon enhällig definition av vad demokrati innebär. Det pågår ständigt diskussioner om vad demokrati är och det är en viktig del av själva demokratin. Många olika perspektiv behöver omfattas, korsas och sammanlänkas.

Utställningstext, Korsvägar, eng

Crossroads are places for negotiations, decisions and diplomacy. Democratic principles have existed for thousands of years in many places around the world.

Since about 1990, democracy is the form of government most countries claim to have, but there is no clear-cut definition of what democracy actually means.

Discussions are ongoing about what democracy is, and such discussions are an important part of democracy. The democratic ambitions must bring together, cross-pollinate and interconnect many different perspectives.

Datum - registrering
2015-09-29
Belongs to Utställning
Korsvägar 1 - (plan 4)
Tidpunkt - öppnad/start
2017-04-08, 2016-05-20

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.