logo

Carlotta - the museum database

bild

Korsvägar 1 Zon E4 :: Arabiska som världsspråk

Monterdel
Korsvägar 1 Zon E4
Korsvägar - id
E4
Titel
Arabiska som världsspråk
Titel, engelska
Arabic as a world language
Utställningstext, Korsvägar

Föremålen i den här montern kommer från olika delar av världen, samtidigt som de har det arabiska språket gemensamt. Språket följde med när islam spreds via erövringarna och handelskontakter. Ibland fick språket snabbare spridning än religionen, eftersom det också var ett administrativt språk och ett handelsspråk. Från 800-talet och framåt blev arabiska ett ledande vetenskaps- och kulturspråk i stora delar av Nordafrika och Asien.

Keramiken i nedre delen av montern kommer från Fustat. Staden som låg vid Nilens strand grundades år 641 som den första muslimska staden på den afrikanska kontinenten. Inskriptioner och mönster på keramiken präglades av den nya kulturen och det nya språket.

Skriftspråket utvecklades efter hand till en konstform i sig, kalligrafi. Kalligrafi är grekiska och betyder ”att skriva vackert”. Det är en av de högst skattade konsterna inom muslimsk kultur. Religiösa eller sekulära budskap togs upp och skrevs med sirliga bokstäver som dekoration på bruksföremål, konstföremål och i arkitekturen, på byggnader.

Utställningstext, Korsvägar, eng

The objects in this display come from various parts of the world, but what they have in common is the Arabic language. When Islam was spread through conquest and commerce, the language came along. Sometimes the language spread faster than the religion, since it was also a language of administration and trade. From the 9th century onwards, Arabic was a leading scientific and cultural language in large areas of North Africa and Asia.

The ceramics in the lower portion of the display are from Fustat. This city on the banks of the Nile was founded in 641 as the first Muslim city on the continent of Africa. The inscriptions and patterns on the pottery were influenced by the new culture and the new language.

The written language gradually developed into a calligraphic artform in itself. “Calligraphy” derives from the Greek for “beautiful writing”. It is one of the most highly regarded arts in Muslim culture. Both religious and secular messages were written in elegant letters as decorations on practical objects, on artwork and in architecture, on buildings.

Bildarkivnummer - exemplifieras av
ext-0069
alt
Beskrivning

Skiss över ett vetenskapligt instrument på arabiska. Dateringen är okänd.

(Av Okänd - Max Planck Digital Library)

Belongs to Del av utställning
Korsvägar 1 - Zon E :: Mecka - en global korsväg

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.