logo

Carlotta - the museum database

Expedition till Sydamerika (1899)

Object description
Erland Nordenskiöld företog kort efter sin fil.kand. en resa till Sydamerika 1899. Han åtföljdes på resan av Oscar Borge, expeditionens botaniker.