logo

Carlotta - the museum database

1930.39 :: Schreiter, Rodolfo

Object description

1930.39.0001-0367

ARKEOLOGISAK SAMLING från N.V. ARGENTINA.

Inköpt av Herr Rodolfo Schreiter, Tucumán.Originalkatalog över föremålen finnes.

Samlingsnummer
1930.39
Samlingsnamn
Schreiter, Rodolfo
Namn - insamlare
Schreiter, Rodolfo
alt
Beskrivning
Carlos Rodolfo Schreiter, född 1877, död 1942. Tucuman, Argentina (1930). Sålde och donerade 1930 arkeologiska samlingar till Göteborgs etnografiska museum (GEM).
Källor - http
collections.smvk.se, lillo.org.ar
Källor, Viaf - samma som
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Tidpunkt - förvärv till museet
1930
text ur generalkatalogen

1930.39.0001-0367

ARKEOLOGISAK SAMLING från N.V. ARGENTINA.

Inköpt av Herr Rodolfo Schreiter, Tucumán.Originalkatalog över föremålen finnes.

Världsdel - ursprung
Sydamerika
Land - ursprung
Argentina : Sydamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Referens - källa
Stenborg, Per (1999) Background to the Acquisition of the collection. I Masked histories: a re-examination of the Rodolfo Schreiter collection from north-western Argentina. Etnologiska studier 43
Källor - http
libris.kb.se, books.google.com
Stenborg, Per & Munoz, Adriana (1999) An attempt at further Classification of Parts of the Material Belonging to the 1930.39 Collection. I Masked histories: a re-examination of the Rodolfo Schreiter collection from north-western Argentina. Etnologiska studier 43
Källor - http
libris.kb.se, books.google.com
Stenborg, Per & Muñoz, Adriana (red.) (1999). Masked histories: a re-examination of the Rodolfo Schreiter collection from north-western Argentina. Etnologiska studier 43
Källor - http
books.google.com, libris.kb.se