logo

Carlotta - the museum database

1909.03

Object description

1909.03.0001-0370

Följande föremål från NORD - ABESSINIEN och angränsande områden ha hopsamlats av missionären I. Iwarsson och till största delen skänkts av grosshandlaren Oskar A. Hagberg. Museets egen kostnad kr.361

Samlingsnummer
1909.03
Tidigare identitet
2915-3284
Entré till samlingen

Ursprunget till samlingen var grosshandlare Hagbergs resa till Egypten 1908. Han reste med båt från Genoa till Alexandria och blev god vän med en tysk termitforskare ombord som övertalade Hagberg att följa med till xxxxx och studera termimiter. Där fanns en skandinavisk missionsstation och en av de danska missionärerna gjorde en insamling till Köpenhamn och då ville Hagberg inte vara sämre utan gav i uppdrag åt missionär Iwarsson att göra en samling till museet i Göteborg. Det är en bred och representativ samling från området. Till en av VKM's öppningsutställningar 2004, Horisonter, avsnitt Afrikas horn, ställdes många av föremål ut och kunde placeras i sitt sammanhang med hjälp av den grupp göteborgare med ursprung i Afrikas horn som drevs i ett EU-projekt av museet.

JA

text ur generalkatalogen

1909.03.0001-0370

Följande föremål från NORD - ABESSINIEN och angränsande områden ha hopsamlats av missionären I. Iwarsson och till största delen skänkts av grosshandlaren Oskar A. Hagberg. Museets egen kostnad kr.361