logo

Carlotta - the museum database

0760-1124 :: Möllersamlingen

Object description

Etnografiska föremål

Våren 1887 inköptes och skänktes till museet av Löjtnant P. Möller, som då ville vara okänd, en större samling etnografiska föremål gjord av honom själv under vistelsen i den del av Afrika som går under namn av Nedre Guinea, men innehåller jämte den nu tillkomna Kongo-staten flera negerstater sträckande sig längs kusten från Gamla Kalabar uppe i själva vinkeln av Guinea-kusten i norr och ner till Mossamedes ungefär halvvägs till Goda-hoppsudden i söder. Föremålen numrerade 1302-1432 torde utgöra fortsättningen på denna samling.

Samlingsnummer
0760-1124
Samlingsnamn
Möllersamlingen
Tidigare identitet
0760-1124
Anmärkning
Se revision av Möllersamlingen 1984-08-27 i arkivakt D1g:6.Till samlingen hör vidare nr 1302-1432, 1495, 1497, 1500 samt 1502-1508.
Entré till samlingen

Museets största enskilda samling från den afrikanska kontinenten. Gjord tom 1884 och omfattar ca 904 nummer. Fått namn efter löjtnant Peter Möller som troligen överlämnade samlingen. Men revisionen visade (se anm.) att Möller samlat ca 136 föremå i Nedre Kongol, Pagels ca 300 kring Stanley Pool, Gleerup ca 100 kring Stanley Falls och Theorin som var bosatt i Gabon samlat ca 300 föremål. Resten av samling från andra delar av Afrika. Många enskilda föremål och mindre föremålsgrupper har stort vetenskapligt som utställningsmässigt värde.

Publ. Möller, Pagelsoch Gleerup. Tre år i Kongo. Stockholm 1887

Ekhoff,Emil Om en samling af etnografiska föremål, hemförda af svenska Kongofarare. Ymer 1886

text ur generalkatalogen

Etnografiska föremål

Våren 1887 inköptes och skänktes till museet av Löjtnant P. Möller, som då ville vara okänd, en större samling etnografiska föremål gjord av honom själv under vistelsen i den del av Afrika som går under namn av Nedre Guinea, men innehåller jämte den nu tillkomna Kongo-staten flera negerstater sträckande sig längs kusten från Gamla Kalabar uppe i själva vinkeln av Guinea-kusten i norr och ner till Mossamedes ungefär halvvägs till Goda-hoppsudden i söder. Föremålen numrerade 1302-1432 torde utgöra fortsättningen på denna samling.