logo

Carlotta - the museum database

1922.01.0021 :: kärl, Lerkärl., dubbelkärl

Inventarienummer
1922.01.0021
generalkatalog-nr
23135
Sakord
kärl; Lerkärl.; dubbelkärl
Sakord, engelska
vessel
Etnisk grupp
Chimú
Materialkategori
keramik
Materialkategori, engelska
ceramics
Utställning - ingår i
Korsvägar 1 - (plan 4)
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2017-04-08, 2016-05-20
Utställning, del av - ingår i
Korsvägar 1 - Zon B
alt
Utställning, monterdel - ingår i
Korsvägar 1 - Zon B5
alt
Bredd
10 cm
Höjd
17,5 cm
Längd
20 cm
Namn - insamlare
Gaffron, Eduard
Beskrivning

Eduard Gaffron, doktor, Tyskland. Har hemfört stora samlingar från Peru. Han hade länge varit verksam i landet och mottog ofta istället för pengar lerkärl och andra fornsaker som honorar, framför allt från den fattigare befolkningen.

Delar av hans samlingar finns i tyska museer, en del avyttrades till konsthandlare, men de dyrbaraste föremålen behöll Dr. Gaffron, som på sin ålderdom bodde i Schlachtense, och familjen lär icke ha skingrat elitsamlingen (åtminstone fanns den kvar i deras ägo före kriget 1939-45).

Professor Erland Nordeskiöld inköpte från Dr. F. X. Weizinger i München 1921 en större samling lerkärl och metallföremål som ursprungligen tillhört Dr. Gaffron. 69 st föremål tillfördes Göteborgs museum men resten såldes, vilken affär till större delen finansierade museets förvärv.

Föremål ur Gaffrons samlingar har extra värde därigenom att de i regel är förseda med lokaluppgift, något som är mindre vanligt förekommande beträffande föremål från Perus kust./generalkatalogen, Etnografiska museet, Stockholm/Is

Källor - http
collections.smvk.se
Namn - säljare
Weizinger, Franz Xaver (1883 - 1945), doktor
Beskrivning
Franz Xaver Weizinger, doktor, München. Dr. F. X. Weizinger hade ett autktionshus i München.
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Viaf - samma som
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
Winther Åshaug, Ina Marie
Beskrivning
Ina Marie Winther Åshaug, född 15 december 1983, Brönnöysund, Norge, konstnär och fotograf. Började arbeta som fotograf vid Världskulturmuseet, Göteborg, hösten 2014.
Källor - http
inamarie.se, collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Sökord
pottery
etn/ark
arkeologi
Proveniens
Lambayeque-trakten, dpto. Lambayeque, Peru; Lambayeque. Peru [Haga]
Världsdel - ursprung
Sydamerika
Land - ursprung
Peru : Sydamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
fotograferat
Ja
Original: beskrivning
Lerkärl
Original: insamlat av
Gaffron
Original: lokal
Lambayeque, Peru, Sydamerika.
Original: skiss eller foto
skiss
Utställningstext, Korsvägar

Visslande lerkärl från chimu-kulturen, även kallat kungadömet Chimor som mellan ca 1000–1470 sträckte sig längs Perus norra kustlandskap.

Den distinkta svarta keramiken producerades i stor skala både för dagligt bruk och för ceremoniella ändamål. Särskilt uppmärksammad är de visslande vattenkärlen som kunde framkalla visslande, kvittrande, drillande eller gurglande ljud antingen genom att de blåstes via pipen eller gungades från sida till sida. Lite är känt vad gäller kärlens egentliga betydelse.

Den ena behållaren på detta lerkärl har formen av en arapapegoja med karaktäristiska cirklar runt ögonen. En fågel som inte förekom längs kustlandskapet utan importerades som sällskapsdjur och för deras färggranna fjädrar. Fåglar förknippades generellt med prestige och överflöd och framställdes ofta inom den keramiska tillverkningen. Vissa undersökningar har visat att de visslande lerkärlens specifika ljud många gånger överensstämmer med den fågelart som avbildats.

Chimor-riket erövras 1476 av den tionde inkahärskaren Túpac Yupanqui som efterträdde sin far Pachakuti. De visslande lerkärlen fortsatte att tillverkas fram tills den spanska erövringen.

Utställningstext, Korsvägar, eng

Whistling vessel from the Chimu culture, also known as the Kingdom of Chimor, which stretched across the northern coast of Peru from ca 1000–1470.

The distinctive black pots were produced on a large scale, both for everyday use and ceremonial purposes. Especially notable are the whistling water vessels that could be made to produce whistling, chirping, peeping or gurgling sounds either by blowing through the pipe or swaying them from side to side. Little is known of the actual significance of the vessels.

One chamber of this vessel is in the shape of a macaw, with the characteristic circles around its eyes. These birds were not indigenous to the coastal landscape; however they were imported to the area as pets and for their colourful feathers.

Birds were generally associated with prestige and abundance, and were often depicted on pottery. According to some studies, the specific sounds produced by the whistling vessels often corresponded to the sounds of the actual bird species portrayed.

Chimor was conquered in 1476 by the tenth Inca ruler, Túpac Yupanqui, who succeeded his father, Pachakuti. The whistling vessels continued to be produced until the Spanish conquest.

Datum - registrering
2000-10-02
Belongs to Samling
1922.01

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.