logo

Carlotta - the museum database

1938.25.0094 :: mask

Object description

Dansmask av trä.

Från Banzabi i Franska Kongo, Västafrika. Insamlad av missionären Efraim Andersson, Lund, och i augusti 1938 av honom överlämnade till museet.

Inventarienummer
1938.25.0094
generalkatalog-nr
60153
Sakord
mask
Sakord, engelska
mask
kategori
tredimensionella avbildningar
Etnisk grupp
Banzabi; Nzabi [Haga]
Materialkategori
trä
Materialkategori, engelska
wood
Bredd
15 cm [från utställning]
Höjd
27 cm [från utställning]
Händelse - var närvarande vid
Forskarbesök afrikanska masker (2019)
Beskrivning
Forskare som ville besöka magasinen i Göteborg och Stockholm för att studera masker och skulpturer från Kongo-Brazzaville, Gabon, Centralafrikanska republiken.
Namn - insamlare
Andersson, Efraim
alt
Beskrivning
Efraim Andersson började sin missionärsgärning 1929 i dåvarande Franska Ekvatorialafrika, nu Republiken Kongo Brazzaville, fick mot slutet av 30-talet museets uppdrag att samla föremål från området. Samlingarna 1938.22-36 omfattar 816 nummer och har indelats i 15 samlingar efter etnisk tillhörighet. Den största samlingen i gruppen är nr. 22 och består av 341 föremål från Kuta och var den folkgrupp Andersson fr a behandlade i sina akademiska avhandlingar.
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Tidpunkt - förvärv till museet
1938
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
Törnros, Beatrice
Beskrivning
Beatrice Törnros, fotograf vid SMVK sedan 2018 med placering i Göteborg.
Källor - http
collections.smvk.se
etn/ark
etnografi
Proveniens
Kongo (Brazzaville); Byn Mupelo, Fr. Kongo [Haga]
Tjocklek
15 cm [från utställning]
Världsdel - ursprung
Afrika
Land - ursprung
Kongo-Brazzaville : Afrika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Land, engelska - ursprung
Republic of the Congo
fotograferat
Ja
Original: beskrivning
Dansmask av trä. Från Banzabi i Franska Kongo, Västafrika. Insamlad av missionären Efraim Andersson, Lund, och i augusti 1938 av honom överlämnade till museet.
Original: kliché
2382
Original: lokal
Byn Mupelo?
Original: negativ-nr
8390-91
Original: publ
Årsberättelsen för 1938 / Årstrycket 1939/, sid. 66, fig. 20 C.
Original: skiss eller foto
skiss
Original: stam
Banzabi, Franska Kongo.
Original: teckning nr
Bild 13.898
Referens - Publicerad i
Årsberättelse 1938, Årstryck 1939, Göteborgs museum
alt
Källor - http
libris.kb.se, archive.org, books.google.se
Tillståndsbedömning
God kondition. [från utställning]
Utställning, extern - tidigare
EM:Negerkonst
Källor - http
kulturarvsdata.se
monterdel
CONGO 1, masks and figurines
Utställning - tidigare
Horisonter - röster från ett globalt Afrika
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2004-12-27
Tidpunkt - stängd/slut
2007-06-14
Utställning, del av - tidigare
Horisonter - Kongo
alt
Datum - Slutförd konservering
C.P. 8/7-04 [från utställning]
Datum - registrering
2000-10-24
Belongs to Samling
1938.25