logo

Carlotta - the museum database

bild

1938.26.0019 :: korg

Object description

Korg.

Från Babongo i Franska Kongo, Västafrika. Insamlad av missionären Efraim Andersson, Lund och i augusti 1938 av honom överlämnad till museet.

Inventarienummer
1938.26.0019
generalkatalog-nr
60185
Sakord
korg
Sakord, engelska
basket
kategori
förvaring
Etnisk grupp
babongo; Babongo. [Haga]
Namn - insamlare
Andersson, Efraim
alt
Beskrivning
Efraim Andersson började sin missionärsgärning 1929 i dåvarande Franska Ekvatorialafrika, nu Republiken Kongo Brazzaville, fick mot slutet av 30-talet museets uppdrag att samla föremål från området. Samlingarna 1938.22-36 omfattar 816 nummer och har indelats i 15 samlingar efter etnisk tillhörighet. Den största samlingen i gruppen är nr. 22 och består av 341 föremål från Kuta och var den folkgrupp Andersson fr a behandlade i sina akademiska avhandlingar.
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Proveniens
byn Banzieye, Kongo-Brazzaville; Byn Banzieye, Franska Kongo. [Haga]
Världsdel - ursprung
Afrika
Land - ursprung
Kongo-Brazzaville : Afrika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Land, engelska - ursprung
Republic of the Congo
Original: beskrivning

Korg.

Från Babongo i Franska Kongo, Västafrika. Insamlad av missionären Efraim Andersson, Lund och i augusti 1938 av honom överlämnad till museet.

Original: insamlat av
Efraim Andersson, Lund
Original: lokal
Byn Banzieye
Original: negativ-nr
2653
Original: skiss eller foto
foto
Original: stam
Babongo, Franska Kongo
Referens - Publicerad i
Årsberättelse 1938, Årstryck 1939, Göteborgs museum
alt
Källor - http
libris.kb.se, archive.org, books.google.se
Datum - registrering
2000-11-21
Belongs to Samling
1938.26