logo

Carlotta - the museum database

1938.45.0174 :: mumiemask

Object description

Ansiktsmask av silver för mumie. Arkeol. föremål.

Depositionsföremål, sedermera inlöst i museet från E. Nordenskiölds sterbhus. Slutlikvid erlagd i september 1938. Nummer från de äldre katalogerna: 24.6.79.

Se vidare generalkatalogen.

Inventarienummer
1938.45.0174
generalkatalog-nr
60662
Sakord
mumiemask
Sakord, engelska
mask
Materialkategori
metall
Materialkategori, engelska
metal
Utställning - ingår i
Korsvägar 1 - (plan 4)
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2017-04-08, 2016-05-20
Utställning, del av - ingår i
Korsvägar 1 - Zon B
alt
Utställning, monterdel - ingår i
Korsvägar 1 - Zon B3
alt
Bredd
18,5 cm
Höjd
1 cm
Längd
15 cm
Namn - insamlare
Nordenskiöld, Erland (1877-07-19 - 1932-07-05), etnograf, friherre, professor
alt
Beskrivning

Friherre, fil.hedersdr., professor, forskningsresande, etnograf.

Född 19 juli 1877, död 5 juli 1932.

Son till Adolf Erik och Anna Nordenskiöld.

Amanuens vid Riksmuseets etnorgrafiska avdelning i Stockholm 1906-1907.

Chef för etnografiska museet i Göteborg 1913-1932.

Expeditioner till Sydamerika:

- Chaco-Cordillera expeditionen 1901-02 till Argentina och Bolivia tillsammans med Eric von Rosen, Robert Fries och Gustaf von Hofsten samt Eric Boman.

- Svenska expeditionen 1904-05 till Bolivia och Peru tillsammans med Nils Holmgren (zoolog), Didrik Bildt (löjtnant).

- Hernmarckska expeditionen 1908-09 till Argentina och Bolivia tillsammans med Carl Moberg och kalfaktor Andersson.

- Forskningsresa 1913-14 till Argentina och Bolivia, tillsammans med hustrun Olga Nordenskiöld, medarbetare Albert Jonsson (förste konstapel) och Johan Berg (förste konstapel).

- Forskningsresa till Panama och Colombia 1927 tillsammans med hustrun Olga och sonen Eric Nordenskiöld samt Sigvald Linné.

1922 tf professor i etnografi vid göteborgs högskola. Från 1924 ordinarie.

Källor - http
digitaltmuseum.org, 62.88.129.39, www.wikidata.org, collections.smvk.se, www.americanists.se, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - säljare
Nordenskiöld, Erland - sterbhus
Beskrivning
Sterbhus (dödsbo) efter Erland Nordenskiöld.
Källor - http
collections.smvk.se
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
Winther Åshaug, Ina Marie
Beskrivning
Ina Marie Winther Åshaug, född 15 december 1983, Brönnöysund, Norge, konstnär och fotograf. Började arbeta som fotograf vid Världskulturmuseet, Göteborg, hösten 2014.
Källor - http
collections.smvk.se, inamarie.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
etn/ark
arkeologi
Proveniens
Ica-regionen, Valle de Ica, dpto. Ica, Peru; Chancay, Peru. [Haga]
Världsdel - ursprung
Sydamerika
Land - ursprung
Peru : Sydamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
fotograferat
Ja
Original: beskrivning

Ansiktsmask av silver för mumie. Arkeol. föremål.

Depositionsföremål, sedermera inlöst i museet från E. Nordenskiölds sterbhus. Slutlikvid erlagd i september 1938. Nummer från de äldre katalogerna: 24.6.79.

Se vidare generalkatalogen.

Original: lokal
Ica, Peru
Original: negativ-nr
8081
Original: publ
Utst. "Silver" Rkm 771129-780305
Original: skiss eller foto
skiss
Original: teckning nr
Bild nr. 13562
Original: utställt
Peru M-15
Referens - Publicerad i
Årsberättelse 1938, Årstryck 1939, Göteborgs museum
alt
Källor - http
libris.kb.se, archive.org, books.google.se
Utställningstext, Korsvägar

Begravningsmask av silver från Ica området som varit en del i en dödes transformation och övergång till ett liv efter döden.

Silver, guld och metaller hörde till det omsorgsfulla förberedandet av de döda inför begravningen och ingick bland annat som gravgåvor och utsmyckningar av mumiebyltet.

Utställningstext, Korsvägar, eng

Funerary mask made of silver from the Ica region which has played a part in the deceased person´s transformation and transition into a life after death.

Silver, gold and metals belonged to the careful preparations of the dead before burial and could be included as grave goods and adornments of the mummies.

Utställning - tidigare
Latinamerikansk arkeologi
alt
Tidpunkt - öppnad/start
1963
Silver
Tidpunkt - öppnad/start
1977-11-29
Tidpunkt - stängd/slut
1978-03-05
Utställning, del av - tidigare
Peru - Monter 15
alt
Datum - registrering
2001-09-06
Belongs to Samling
1938.45