logo

Carlotta - the museum database

bild

1943.22.1650 :: skelett, lama [?], ben

Object description
Föremålen 1943.22.1575-1579 står införda som "Lerklining" i generalkatalogen, men som ben på katalogkorten. Troligen är det fråga om ben, eftersom det på sid. 218 i Rydén (1947) nämns att från husgrund 4 "103 ben och benfragment togs tillvara, varav ett representerar hjort och de övriga troligen lama" . Detta skulle motsvara föremålsnummer 1943.22.1575-1677, varav nummer 1580-1677 är införda som "Ben" i generalkatalogen. Med anledning av detta har jag fört in samtliga dessa föremål (utom hjortbenet) som "Ben | skelett: lama ? | fragment". /JO
Inventarienummer
1943.22.1650
generalkatalog-nr
71028
Sakord
skelett; lama [?]; ben
del
fragment
Materialkategori
ben
Händelse - var närvarande vid
Expedition till Bolivia och Peru (1938-1939)
alt
Källor - http
collections.smvk.se, digitaltmuseum.org
Beskrivning
Expedition till Bolivia och Peru 1938-39. Deltagare var Stig Rydén.
Namn - donator
Rydén, Stig
alt
Beskrivning
Stig Rydén (1908-1965), fil.dr., intendent vid Statens Etnografiska Museum, Stockholm. Expedition till Bolivia och Peru 1938/1939. Expedition till Bolivia 1951. Han var elev till den framstående (syd-)amerikanisten Erland Nordenskiöld (död 1932) och verksam vid Etnografiska museet i Göteborg (1940-tal). Han var sedan verksam på Etnografiska museet i Stockholm tills hans plötsliga frånfälle i tjänsten. Rydén inriktade sin arkeologiska och etnografiska forskning på Sydamerikas indianer i Argentina, Bolivia och Chile men även på t.ex. Linné-lärjungen Pehr Löfling och på frihetshjälten Francisco de Miranda från Venezuela. Stig Rydén gjorde dessutom ett viktigt bidrag om den berömda "Nya Sverige"(?)-samlingen på Skoklosters slott. De tämligen få föremålen i samlingen kan sägas spegla bredden i Rydén indianintresse. Litteratur, se t.ex.: ... (SB, 2011-02-09, Etnografiska museets personregister).
Källor - http
collections.smvk.se, 62.88.129.39
Källor, Viaf - samma som
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
Tidpunkt - förvärv till museet
1938
etn/ark
arkeologi
Obs.: Beskrivning
Föremålen 1943.22.1575-1579 står införda som "Lerklining" i generalkatalogen, men som ben på katalogkorten. Troligen är det fråga om ben, eftersom det på sid. 218 i Rydén (1947) nämns att från husgrund 4 "103 ben och benfragment togs tillvara, varav ett representerar hjort och de övriga troligen lama" . Detta skulle motsvara föremålsnummer 1943.22.1575-1677, varav nummer 1580-1677 är införda som "Ben" i generalkatalogen. Med anledning av detta har jag fört in samtliga dessa föremål (utom hjortbenet) som "Ben | skelett: lama ? | fragment". /JO
Obs.: fyndomständigheter
Husgrund 4.
Obs.: litteratur
Rydén, S. (1947). Archaeological Researches in the Highlands of Bolivia (p. 182-338).
Proveniens
Husgrund 4, Palli Marca, norr om Sollkatiti, prov. Ingavi, dpto. La Paz, Bolivia; Husgrund 4. Palli Marca, dept. La Paz, prov. Ingavi, Bolivia. [Haga]
Världsdel - ursprung
Sydamerika
Land - ursprung
Bolivia : Sydamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Land, engelska - ursprung
Bolivia
fotograferat
Ja
Typ & teknik: material
djurben [?]
Original: beskrivning
Ben Husgrund 4.
Original: insamlat av
Stig Rydén
Original: lokal
Palli Marca, dept. La Paz, prov. Ingavi, Bolivia
Referens - Publicerad i
Årsberättelse 1943, Årstryck 1944, Etnografiska avdelningen, Göteborgs museum
alt
Källor - http
archive.org, libris.kb.se, books.google.se
Datum - registrering
2001-09-17
Belongs to Samling
1943.22

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.