logo

Carlotta - the museum database

bild

1943.12.2315 :: kärl, fragment

Inventarienummer
1943.12.2315
generalkatalog-nr
67204
Sakord
kärl; fragment
Sakord, engelska
vessel
del
fragment
Materialkategori
keramik
Materialkategori, engelska
ceramics
Händelse - var närvarande vid
Expedition till Bolivia och Peru (1938-1939)
alt
Källor - http
collections.smvk.se, digitaltmuseum.org
Beskrivning
Expedition till Bolivia och Peru 1938-39. Deltagare var Stig Rydén.
Namn - donator
Rydén, Stig
alt
Beskrivning
Stig Rydén (1908-1965), fil.dr., intendent vid Statens Etnografiska Museum, Stockholm. Expedition till Bolivia och Peru 1938/1939. Expedition till Bolivia 1951. Han var elev till den framstående (syd-)amerikanisten Erland Nordenskiöld (död 1932) och verksam vid Etnografiska museet i Göteborg (1940-tal). Han var sedan verksam på Etnografiska museet i Stockholm tills hans plötsliga frånfälle i tjänsten. Rydén inriktade sin arkeologiska och etnografiska forskning på Sydamerikas indianer i Argentina, Bolivia och Chile men även på t.ex. Linné-lärjungen Pehr Löfling och på frihetshjälten Francisco de Miranda från Venezuela. Stig Rydén gjorde dessutom ett viktigt bidrag om den berömda "Nya Sverige"(?)-samlingen på Skoklosters slott. De tämligen få föremålen i samlingen kan sägas spegla bredden i Rydén indianintresse. Litteratur, se t.ex.: ... (SB, 2011-02-09, Etnografiska museets personregister).
Källor - http
collections.smvk.se, 62.88.129.39
Källor, Viaf - samma som
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
Tidpunkt - förvärv till museet
1938
etn/ark
arkeologi
Obs.: fyndomständigheter
Schakt 7, djup 1,00-2,00 m. Intill järnvägen, omedelbart öster om schakt 6.
Obs.: litteratur
Rydén, S. (1947). Archaeological Researches in the Highlands of Bolivia (p. 11-80).
Proveniens
Schakt 7, Tiahuanaco, väster om La Paz, dpto. La Paz, Bolivia; Schakt VII, djup 100-200 cm. nära stationen, Tiahuanacu, dept. La Paz, prov. Ingavi, Bolivia. [Haga]
Världsdel - ursprung
Sydamerika
Land - ursprung
Bolivia : Sydamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Land, engelska - ursprung
Bolivia
Original: beskrivning
Fragment med målad dekor. Schakt 7. djup 100-200 cm se 43.12.2234.
Original: insamlat av
Stig Rydén
Original: lokal
Tiahuanacu, dept. La Paz, prov. Ingavi, Bolivia.
Referens - Publicerad i
Årsberättelse 1943, Årstryck 1944, Etnografiska avdelningen, Göteborgs museum
alt
Källor - http
archive.org, libris.kb.se, books.google.se
Datum - registrering
2001-10-02
Belongs to Samling
1943.12

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.