logo

Carlotta - the museum database

bild

1943.21.0760 :: skelett, ben, Bäckenfragment

Inventarienummer
1943.21.0760
generalkatalog-nr
68107
Sakord
skelett; ben; Bäckenfragment
kategori
mänskliga kvarlevor
del
bäckenben (fragment)
Materialkategori
ben; mänskliga kvarlevor
Händelse - var närvarande vid
Expedition till Bolivia och Peru (1938-1939)
alt
Källor - http
collections.smvk.se, digitaltmuseum.org
Beskrivning
Expedition till Bolivia och Peru 1938-39. Deltagare var Stig Rydén.
Namn - donator
Rydén, Stig
alt
Beskrivning
Stig Rydén (1908-1965), fil.dr., intendent vid Statens Etnografiska Museum, Stockholm. Expedition till Bolivia och Peru 1938/1939. Expedition till Bolivia 1951. Han var elev till den framstående (syd-)amerikanisten Erland Nordenskiöld (död 1932) och verksam vid Etnografiska museet i Göteborg (1940-tal). Han var sedan verksam på Etnografiska museet i Stockholm tills hans plötsliga frånfälle i tjänsten. Rydén inriktade sin arkeologiska och etnografiska forskning på Sydamerikas indianer i Argentina, Bolivia och Chile men även på t.ex. Linné-lärjungen Pehr Löfling och på frihetshjälten Francisco de Miranda från Venezuela. Stig Rydén gjorde dessutom ett viktigt bidrag om den berömda "Nya Sverige"(?)-samlingen på Skoklosters slott. De tämligen få föremålen i samlingen kan sägas spegla bredden i Rydén indianintresse. Litteratur, se t.ex.: ... (SB, 2011-02-09, Etnografiska museets personregister).
Källor - http
collections.smvk.se, 62.88.129.39
Källor, Viaf - samma som
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
Tidpunkt - förvärv till museet
1938
etn/ark
arkeologi
Obs.: fyndomständigheter
Schakt 2, skikt 1, stenkretsgrav, Ruinkullen, Wancani.
Obs.: litteratur
Rydén, S. (1947). Archaeological Researches in the Highlands of Bolivia (p. 81-167).
Proveniens
Wancani, sydöst om Sollkatiti, prov. Ingavi, dpto. La Paz, Bolivia.; Schakt ll, Ruinkullen, Stenkretsgrav, skikt l, Wancani, dep. La Paz, prov. Ingavi, Bolivia. [Haga]
Världsdel - ursprung
Sydamerika
Land - ursprung
Bolivia : Sydamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Land, engelska - ursprung
Bolivia
Original: beskrivning
Bäckenfragment. Ruinkullen, schakt 2, Stenkretsgrav, skikt 1.
Original: insamlat av
Stig Rydén
Original: lokal
Wancani, dept. La Paz, prov. Ingavi, Bolivia.
Referens - Publicerad i
Årsberättelse 1943, Årstryck 1944, Etnografiska avdelningen, Göteborgs museum
alt
Källor - http
archive.org, libris.kb.se, books.google.se
Datum - registrering
2001-10-08
Belongs to Samling
1943.21

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.