logo

Carlotta - the museum database

bild

1927.21.0621l :: kärl, Lerkärlsfragment

  • Data elements
Inventarienummer
1927.21.0621l
generalkatalog-nr
39275
Sakord
kärl; Lerkärlsfragment
del
fotfragment
Materialkategori
keramik
Materialkategori, engelska
ceramics
Händelse - var närvarande vid
Expedition till Panama och Colombia (1927)
alt
Källor - http
collections.smvk.se
Beskrivning
Den Svenska Panama och Colombiaexpeditionen,

Denna forskningsresa kom att bli Erland Nordenskiölds sista. Målet var Sydamerikas nordvästligaste hörn: Panamanäset och Chocó-provinsen i nordvästra Colombia. Han åtföljdes på resan av sin hustru Olga, äldste sonen Eric och arkeologen Sigvald Linné. N reste via Kalifornien, dit han inbjudits av professor Robert H Lowie i Berkeley att under hösten 1926 hålla en serie föreläsningar på temat de sydamerikanska indianernas kulturhistoria och att deltaga i arkeologiska utgrävningar nära Lodi i Kalifornien. I början av 1927 sammanstrålade expeditionsmedlemmarna i Panama, och det första målet var chocó-indianernas bosättningar vid Sambufloden i Darién. I sällskap med medicinmannen Sélimo Huacoriso, som blev N:s främste informant, fortsatte expeditionen sin resa söderut in på colombianskt territorium för fältstudier bland de två chocó-folken, emberá och vvaunana.

Vid återkomsten till Panama besöktes bogotá-indianerna (en grupp av guaymi) i västra Panama samt slutligen cuna-indianerna i San Blas-arkipelagen längs Panamas karibkust liksom deras släktingar på colombianskt område strax söder därom. Även från denna sista expedition hemfördes värdefulla etnografiska samlingar till Gbgs museum, men det som huvudsakligen kom att fånga N:s intresse var cuna-indianernas bildskrift samt de religiösa och magiska föreställningar som omgav denna. N inriktade sig efter hemkomsten främst på materialet från cuna-vistelsen i sin vetenskapliga produktion. Hans planer på en chocó-monografi förverkligades aldrig, men han hann publicera en populär skildring av hela expeditionen där mycket av etnografiskt intresse är noterat.

Namn - insamlare
Linné, Sigvald (1899 - 1986), arkeolog, etnograf, professor
alt
Beskrivning
Sigvald Linné, etnograf och arkeolog, professor samt föreståndare för Statens etnografiska museum i Stockholm 1954-66. L. intresserade sig tidigt för central- och mesoamerikansk arkeologi och gjorde flera fältarbeten i regionen. Bland hans mera kända insatser märks utgrävningarna i Teotihuacán (Archeological Researches at Teotihuacán, Mexico, 1934, och Mexican Highland Cultures, 1942) samt analysen (1948) av den karta över Mexico City från mitten av 1500-talet som finns i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. Källa: Nationalencyklopedin. /US
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
Tidpunkt - förvärv till museet
1927
Sökord
pottery
etn/ark
arkeologi
Proveniens
S. Barbara, Pacifiksidan; Fyndplats 7, S. Barbara, Pacifiksidan, S. Panama. [Haga]
Geografiskt namn - annat
Panamá; Mellanamerika; Amerika
Världsdel - ursprung
Nordamerika
Land - ursprung
Panama : Nordamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
fotograferat
Ja
Original: beskrivning
Fragment av fotsrycke till lerkärl med ornamentik i rekief.
Original: insamlat av
S. Linné
Original: lokal
Fyndplats 7, S. Barbara, Pacifiksidan, S. Panamá
Original: skiss eller foto
skiss
Datum - registrering
2001-12-03
Belongs to Samling
1927.21

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.