logo

Carlotta - the museum database

bild

1961.06.0018 :: figur

Inventarienummer
1961.06.0018
generalkatalog-nr
87209
Sakord
figur
Sakord, engelska
sculpture; figurine
Motivord
människa
Materialkategori
metall?
Höjd
5,8 cm
Namn - insamlare
Fischer, Lüder
Beskrivning
Lüder Fischer, Vegesack, Tyskland. Ingenjör. Verksam före 1931 i västra och centrala Colombia, bl.a i departementet Caldas. Hans syster, Frau Alice Behaghel, var gift med Dr. Wilhelm Behaghel i Bremen-Vegesack.
Källor - http
collections.smvk.se
Namn - säljare
Behagel, Wilhelm
Beskrivning
Wilhelm Behaghel, dr., Wilhelm- Hartman-Strasse 5 A, Bremen-Vegesack. Har sålt föremål.
Källor - http
collections.smvk.se
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
etn/ark
arkeologi
Proveniens
Quimbaya, dep. Caldas; Quimbaya,Dep.Caldas,Colombia. [Haga]
Världsdel - ursprung
Sydamerika
Land - ursprung
Colombia : Sydamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Original: beskrivning

S.k. tunjo, figur av manligt kön, av tumbaga-legering, i tydlig chibcha -eller muisca-stil. Figuren är 5,8 cm lång, största bredd 2,5 cm. Baksidan på denna figur utan ornamentik (vilket förekommer), på framsidan är dels könskaraktären, dels armar, ett halsband samt ansiktet

tydligt markerat. Typiskt avlånga ögon och mun, spiral på vardera sidan av huvudet. Obs. att baksidan av figuren på typiskt chibchavis ej efterbehandlats efter gjutningen, eller som Lothrop uttrycker det på sid. 34 i "Robert Woods Bliss Collection Pre-Colombian Art" (New York 1957): "--Futher more, the Chibcha rarley burnished their castings but left them rough-surfaced as they came from the mold." Se även Lothrop, samma sid. 34, om gjutningen av figurer av denna art och uppbyggnaden av ornamentdetaljerna med vaxtrådar. -Stilistitskt etc. behandlas tunjos i José Pérez de Barradas: Orfebreria Prehispánica de Colombia, Estilos Tolima y Muisca", Madrid 1958, textdelen p. 303 följ. Av speciellt intresse för detta föremål är påpekandet p. 341, att en handel med av chibcha tillverkade metalliska föremål konstaterats, både åt Magdalena-hållet och åt Antioquia och Manizales. Samlaren av föremålet gör nämligen i originallistan över samlingen från 1931 inget undantag för detta föremål (orig. nr. 84) beträffande fyndorten Quimbaya i Caldas xxxx men anger tydligt, att det är ett chibchaarbete, "kleine Caciquen-Figur (CHIBCHA-ARBEIT)". Föremålets vikt ca 5 gr.

Köp från Dr. W. Behaghel, Bremen-Vegesack, 1961

Original: insamlat av
Ing. Lüder Fischer
Original: lokal
Colombia. Enligt saml:ns orig. lista från 1931 Quimbaya i Dep. Caldas, men observera slutkommentaren i föremålsbeskrivningen.
Original: negativ-nr
3500, 9051
Original: skiss eller foto
skiss och foto
Original: teckning nr
Bild nr 8163, 14610
Referens - Publicerad i
Årsberättelse 1961, Årstryck 1959-62, Etnografiska museet, Göteborg
alt
Källor - http
archive.org, libris.kb.se
Datum - registrering
2002-02-04
Belongs to Samling
1961.06

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.