logo

Carlotta - the museum database

1909.03.0269 :: matta, Palmmatta

Object description
Palmmatta för säng.
  • Data elements
Inventarienummer
1909.03.0269
generalkatalog-nr
06128
Tidigare identitet
0000.00.3183
Sakord
matta; Palmmatta
Sakord, engelska
mat; carpet
kategori
inventarier
Materialkategori
växt-del
Materialkategori, engelska
plant specimen
Bredd
620 mm; 62 cm [från utställning]
Längd
2530 mm; 253 cm [från utställning]
Namn - insamlare
Iwarson, Jonas [från utställning]
alt
Beskrivning
Jonas Iwarson, född 1876 (eller 1867, uppgifter varierar), död 1947, missionär. Utexaminerades från Johannelunds missionsinst. 1896, prästvigdes i Linköping samma år. Iwarson började i mars 1897 en nära fyrtioårig gärning som Evangeliska fosterlandsstiftelsens missionär i Eritrea, Östafrika. Åren 1934-36 var han stiftelsens reseombud för yttre mission och 1937-38 predikant vid Kristinebergs kapell i Stockholm. Iwarson har varit stationerad i Asmara, med kortare perioder i Tzeazega (Zazega) och Beleza (Bellesa). Då den sv. missionen av den italienske guvenören anförtroddes medel för att igångsätta nödhjälpsarbeten, lades ledningen av dessa i I:s händer. Vägar byggdes och en kyrka uppfördes i Geleb (1899). I. var 1913-33 ordf. i missionskonferensen i Eritrea. Han grundade under första världskriget, då nya missionärer hindrades utresa, ett seminarium för utbildande av infödda medarbetare och drog upp riktlinjerna för en inhemsk självständig kyrkoorganisation. År 1926 blev Iwarson denna kyrkas förste president. (Ur Svenska Män och Kvinnor, 1948). /US
Källor - http
collections.smvk.se, libris.kb.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - donator
Hagberg, Oskar A.
Källor - http
collections.smvk.se
Tidpunkt - förvärv till museet
1909
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
etn/ark
etnografi
Publicerad text

Palmmatta för säng.

Längd: 253 cm, Bredd: 62 cm.

Ursprung: Etiopien (Nord-Abessinien, eller närliggande område enl kort)

Palmmat for bed.

Length: 253 cm, Width: 62 cm.

Origin: Ethiopia (North-Abessinia, or adjacent area according to card) (utställningstext, Horisonter - röster från ett globalt Afrika)

Proveniens
Etiopien; Nord-Abessinien eller närliggande område. [Haga]
Världsdel - ursprung
Afrika
Land - ursprung
Etiopien : Afrika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Land, engelska - ursprung
Ethiopia
fotograferat
Ja
Original: beskrivning
Palmmatta för säng.
Original: insamlat av
missionär I. Iwarsson
Original: lokal
Nord-Abessinien, eller närliggande område.
Original: skiss eller foto
skiss
Utställning - tidigare
Horisonter - röster från ett globalt Afrika
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2004-12-27
Tidpunkt - stängd/slut
2007-06-14
Utställning, del av - tidigare
Horisonter - Horn
alt
Datum - registrering
2002-04-17
Belongs to Samling
1909.03