logo

Carlotta - the museum database

1935.32.0068 :: väv: broderi, Göteborgssamlingen, poncho, avfört, repatrierat

Object description

Litet fyrkantigt tygstycke med hål i centrum för huvudet. Mörkblå grund med bårder och fyrkanter där mönstret utgörs av dubbelörn.

Gåva.

Inventarienummer
1935.32.0068
generalkatalog-nr
56815
Sakord
väv: broderi; Göteborgssamlingen; poncho; avfört; repatrierat
Sakord, engelska
poncho
kategori
klädesplagg
del
fragment
Sakord, spanska
esclavina
Materialkategori
textil
Bredd
73 cm; 40 cm [Vävbredd ]
Längd
80 cm
Användningsområde
poncho
Händelse - var närvarande vid
Repatriering till MNAAH, Lima, Peru, (5 december 2017)
alt
Beskrivning
Repatriering till MNAAH, Lima Peru. 2017 återlämnades 51 Paracas-textilier till Peru.
Namn - donator
Anonym
Beskrivning
Personen eller organisationen har av olika skäl valt att vara anonym.
Källor - http
collections.smvk.se
Namn - fotograf
Anderzén, Hannes
Beskrivning
Hannes Anderzén, fotograf, började vid VKM oktober 2012.
Källor - http
collections.smvk.se
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
Namn - ägare
Nationalmuseet i Peru för arkeologi, antropologi och historia (MNAAHP)
alt
Beskrivning
Nationalmuseet i Peru för arkeologi, antropologi och historia (MNAAHP, spanska: Museo Nacional de Arqueología Antropología och Historia del Perú, engelska: National Museum of the Archaeology, Anthropology, and History of Peru) är det största och äldsta museet i Peru. Det ligger på Plaza Bolívar i Pueblo Libre-distriktet i Lima. Museet rymmer mer än 100 000 artefakter som spänner över hela människans historia i det som nu är Peru. Höjdpunkterna inkluderar Raimondistelen och Telloobelisken från Chavín de Huantar, och en stor modell av Machu Picchu.
Källor - http
commons.wikimedia.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
en.wikipedia.org
Inlån - tidigare
in-1999.0001
etn/ark
arkeologi
Obs.: Beskrivning

Material

varp bomull 2-tr S-tvin m. grönaktigt svart 15 tr/cm

inslag bomull 2-tr S-tvin m. grönaktigt svart 12 tr/cm

broderi ull 2-tr S-tvin röd, m. blå, gul och grön

Teknik 2 st tuskaftsvävar sammansydda så att ett halshål bildas. Halshålet kantat med öglestygn. En liten ca 1 cm lång frans runt ponchon vid broderierna, fastsydd med 5 rader öglestygn. Broderiet sytt över 2, 4, 6 eller 8 trådar. Broderiet tätt sytt troligen växelvis 1 och 2 broderade stygnrader mellan varje tråd i väven. Vissa bårder broderade i inslagsriktningen, de andra i varpriktningen, så tätt sytt att tyget yvar sig.

Se skiss i pärm.

Mönster "Dubbelörnar", tre stycken storleksmässigt mindre och mindre i varandra och samtidigt vända "upp och ner". På de största vingarna finns en liten katt på varje. Under de största näbbarna finns liggande S.

Jämför 1935.32.0176.

Obs.: litteratur

ES 34 1979 sid 28.

Ingår i TEFOs fiberundersökning 1993.

Tidpunkt - tillverkning, tidigast
100 B.C.
Tidpunkt - tillverkning, senast
190
Publicerad text, spanska

Poncho con águila 1935.32.0068

Descripción del motivo

Motivo zoomorfo. Representa un ave con dos cabezas o ave bicéfala unidas por el cuerpo. Aves menores del mismo tipo estan representadas a la manera “personaje en el personaje” El mismo motivo se repite en diferentes combinaciones de colores y tamaño sobre fondo rojo tanto en las guardas del borde y cuello como en el campo central del poncho.

Material y técnica

Tela llana en algodón negro-verdoso, bordado en fibra de camélido en punto plano atrás. Estilo Lineal. La prenda esta compuesta de dos paños unidos. La abertura del cuello presenta un reborde anillado. El perimetro del poncho se encuentra adornado con flecos con reborde anillado. Ver 1935.32.0176.

Época y origen

probablemente Horizonte Temprano 10 – Paracas Necrópolis Bibliografia: Stone-Miller, 1992: 71 – 72.

Publicerad text

Örn poncho 1935.32.0068

Beskrivning av motivet

Mönster består av ”dubbelörnar”, tre stycken storleksmässigt mindre och mindre i varandra och samtidigt vända ”upp och ner”. På de största vingarna finns en liten katt på varje. Under de största näbbarna finns liggande S. Jämför 1935.32.0176.

Material och teknik

Bottenväv: varp och inslag i mörk grönaktigt svart bomull broderi: i ull, röd, m. blå, gul och grön Teknik: 2 st tuskaftsvävar sammansydda så att ett halshål bildas. Halshålet kantat med öglestygn. En liten ca 1 cm lång frans runt ponchon vid broderierna, fastsydd med öglestygn. Broderad i linjerstil.

Datering och ursprung:

Horizonte Temprano 10, Paracas Necrópolis

Publicerad text, engelska

Eagle poncho 1935.32.0068

MOTIF DESCRIPTION

The pattern consists of “double-headed eagles”, with three decreasing in size inverted within each other. There is a little cat on each of the largest wings. An S-shape on its side lies under each of the largest beaks. Cf.:1935.32.0176.

MATERIALS AND TECHNIQUE

Ground weave: warp and weft in dark greenish black cotton. Embroidery: camelid fibre in red, dark blue, yellow and green. Technique: 2 lengths of plain weave sewn together, leaving a gap for the neck opening, the latter trimmed with cross-knit loop stitch. A little ca 1 cm fringe all round the poncho by the embroidery was attached with cross-knit loop stitch. Embroidered in linear style.

DATING AND ORIGIN

Horizonte Temprano 10 – Paracas Necrópolis

Proveniens
Paracas, Peru
Världsdel - ursprung
Sydamerika
Land - ursprung
Peru : Sydamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Typ & teknik: typ
Linjärstil
Typ & teknik: teknik
Broderi: över 2, 4, 6 eller 8 tr delvis 2 stygnrader mellan tr; Bottenväv: varp 15 tr/cm, inslag 12 tr/cm
Typ & teknik: period
Daterad: ålder 1970 +/- 105, kalibrerat 100 BC – 190 AD
Typ & teknik: material
Bottenväv: bomull; Broderi: ull
Original: beskrivning

Litet fyrkantigt tygstycke med hål i centrum för huvudet. Mörkblå grund med bårder och fyrkanter där mönstret utgörs av dubbelörn.

Gåva.

Original: lokal
Paracas, Peru
Original: publ
ES 34 1979
Referens - Publicerad i
Årsberättelse 1935, Göteborgs museum, Årstryck 1936
alt
Källor - http
libris.kb.se, archive.org, books.google.se
Referens - källa
Hacke, Marei, Javér, Anna & Thuresson, Kaj (2019). Undersökningar av Paracastextilier [Elektronisk resurs] dokumentation av gästkollegeprojekt. Visby: Riksantikvarieämbetet
alt
Källor - http
urn.kb.se, libris.kb.se
Hanteringsanvisningar
T2.5.3
Datum - registrering
2001-03-06
Belongs to Samling
1935.32