logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Etnografiska museet

Etnografiska museet har cirka 220 000 föremål, fördelade på cirka 3 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Merparten av dessa är tillgängliga genom Carlotta, dock saknas ännu mycket dokumentation. Ca 70 000 har en bild. Utöver föremålen kan du titta på närmare 70 000 fotografier och 600 utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
176 644.
Delföremål (Delobjekt)
29 663.
Föremålssamlingar
3 413.
Fotografier
81 755.
Utställningar
618.
Digitala bilder
379 931.
Mest visade föremål
rock ; Kvinnorock av läder med applikationer och infällningar av olikfärgat läder samt blått bomullstyg. Har varit kantad med skinn varav n...
alt
Mest visade bild
föremålsbild ; Diabild från konservator, pärm 4, blad 29.
alt
Senast registrerade föremål
skiss; teckning ; Studie av fallade sjal / textil. Daterad 6. 3. 1920. Avbildar danssjal som veckar sig och faller på olika sätt. Tecknade ...
alt
Senast registrerade bild
föremålsbild ; Teckning publicerad i "Träskfolket" (Eric von Rosen) av Axel Hjelm, O. Bärlund och A. Österberg.
alt
Senast avbildade föremål
påse; säck ; cementpåse. Från utställningstext: Aceh i Indonesien drabbades hårt av tsunamin. Mer än 100.000 miste livet och en halv miljon...
alt
Senast digitaliserade bild
interiör; pressbild ; Besökare på Etnografiska museet i utställningen Med världen i kappsäcken
alt
Senast digitaliserade namn
konstnär; Kunstner; Kunstnar; Kunstnik; Taiteilija ; Sven Birger Wenström, född 8 december 1898 i St. Malm, Södermanland, död 1973, bildkon...
alt

Månadens föremål

altelddon

Veckans föremål

altmetspö; fiskeredskap; sänke ; Metspö. För fiske av bläckfisk. (generalkatalog)

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...