logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Etnisk grupp - avbildad
Etnisk grupp - brukare
Etnisk grupp - tidigare benämningHit förs etniska namn som ej längre är accepterade samt alternativa stavningar.
Etnisk grupp - tillverkare
Etnisk grupp - ursprung