logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
ArkivdokumentIdentifierar ett arkivdokument, t.ex. en scannad sida ur generalkatalogen (sammansatt av katalognamn och filnamn).
Arkivdokument - beskriver
Arkivdokument - Föreställer
Arkivdokument - ingår i
Arkivdokument - Kommenterar
Arkivdokument (media) - Föreställer
Bildarkivnummer
Bildarkivnummer - återfotograferadLänk till bild som tagits på samma plats med samma kameraposition. "Återfotografering".
Bildarkivnummer - Beskriver
Bildarkivnummer - exemplifieras avAnvänds för att peka ut foton och bilder som är bra exempel på t.ex. ett föremål. Ett trasigt föremål kan illustreras genom att på detta vis peka på en bild som illustrerar hur ett helt föremål ser ut.
Bildarkivnummer - Föreställer
Bildarkivnummer - Kommenterar
Bildarkivnummer - relaterad till
Bildarkivnummer - samma som
Bildarkivsamling - Beskriver
BildnamnUnikt identifierande namn på digital bild
Bildnamn, originalbildUnikt identifierande namn på digital bild
Bildnamn, råfil
Bildnamn, tumnagelUnikt identifierande namn på digital bild
Bildnamn, zoombildUnikt identifierande namn på digital bild
Bildsamling - Kommenterar
Bildsamlingsnummer
Bildsamlingsnummer - Föreställer
del
DelobjektnummerNummer på delobjektet
Delobjektnummer - avbildad
Delobjektnummer - Beskriver
Delobjektnummer - föreställerAnger vilket delobjekt bilden föreställer
Delobjektnummer - Kommenterar
Diarienummer
Digitalt media - Föreställer
Digitalt media-id
Egypt, Number in Exhibition
epost, kommentator
Extern identitet
Geonames-referens
Inlånat föremål - beskriver
Inlånat föremål - föreställer
InventarienummerNummer på objektet
Inventarienummer - avbildad
Inventarienummer - BeskriverPekar ut föremål som beskrivs på en katalogsida
Inventarienummer - Beskriver, engelskaPekar ut föremål som beskrivs på engelska. Tillkom för att kunna skilja ut i första hand ljudininspelningar som är på engelska.
Inventarienummer - Exemplifieras av
Inventarienummer - FöreställerAnger vilket objekt bilden föreställer
Inventarienummer - Kommenterar
Inventarienummer - samma som
Inventarienummer, tidigare
IP-adress, kommentator
K-samsök
Lån - beskriverLänk till post i låneregistret (kan vara ett utlån eller ett inlån) från t.ex. lånehandling.
Lånidentitet
Libris-id - samma som
Ljud - beskriver
Ljud - föreställer
Ljud - Kommenterar
Ljud id
Ljud id (media) - föreställer
Magasinet - id
Monterdel
Monterdel - Föreställer
Namn - Kommenterar
Nummer i utställningAnge id (t.ex. "2", "B2") för utställningsdel eller monterdel.
Objekt, externt - avbildadLänk till externt objekt/föremål som avbildas och som finns i k-samsök.
Objekt, externt - avbildas avLänk till externt fotografi/objekt som avbildar/föreställer aktuellt objekt/person och som finns i k-samsök.
Objekt, externt - beskriver
Objekt, externt - beskrivs avLänk till externt objekt som avser samma föremål/fotografi/utställning och som finns i k-samsök.
Objekt, externt - del av
Objekt, externt - exemplifieras avAnvänds för att peka ut externa foton och bilder som är bra exempel på t.ex. ett föremål. Ett trasigt föremål kan illustreras genom att på detta vis peka på en bild som illustrerar hur ett helt föremål ser ut. Det utpekade fotot/bild måste finnas i k-samsök.
Objekt, externt - samma somLänk till externt objekt som avser samma föremål/fotografi/utställning och som finns i k-samsök.
Objekt, externt - skedde i närvaro avLänk till externt objekt (t.ex. ett fotografi eller föremål) som "närvarade vid", en händelse, t.ex. ett föremål som ingår, eller ingick, i en utställning och som finns i k-samsök.
Originalmedia-id
Referens - föreställer
Samling - Kommenterar
SamlingsnummerNummer på samlingen
Samlingsnummer - avbildad
Samlingsnummer - BeskriverPekar ut samling som beskrivs på en katalogsida
Samlingsnummer - FöreställerAnger vilken samling bilden föreställer
SMVK-MM - samma som
SMVK-OM - samma som
SMVK-VKM - samma som
Utlån - avbildad
Utlån - Föreställer
Utställning - FöreställerAnger vilken utställning bilden föreställer
Utställning - Kommenterar
Utställning, del av - FöreställerAnger vilken monter, eller del av utställning, som bilden föreställer
Utställning, del av - Kommenterar
Video - exemplifieras av
Video - föreställer
Video - ingår i
Video - Kommenterar
Video id
Video id (media) - föreställer