logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Årtal - upphovsrätt, t o m
Datering
Datering, engelska
Datering, korea
Datum - BildinläsningDatum när bilden är inlagd i Carlotta
Datum - bildkonvertering
Datum - Dagens föremålDatum [ÅÅÅÅ-MM-DD] då föremålet visas som "Dagens föremål" i webCarlotta
Datum - KonserveringTidigare arbete_utfort_av
Datum - Konservering, ut
Datum - skannad
Datum - skapadDatum då den digitala posten är skapad.
Fotodatum
Fotodatum f o m
Fotodatum t o m
Månad - Månadens föremålMånadsnummer [ÅÅÅÅ-MM] då föremålet visas som "Månadens föremål" i webCarlotta
Period i Korea, engelska
Tidpunkt - användning, senastSenaste gången objektet sannolikt kan ha varit i bruk.
Tidpunkt - användning, tidigast
Tidpunkt - död
Tidpunkt - födelse
Tidpunkt - förvärv i fält
Tidpunkt - förvärv till museet
Tidpunkt - öppnad/startTidpunkt för när en händelse (t.ex. en utställning) börjar eller när en organisation grundas. Anges år-månad-dag, t.ex. 2009-10-12. Om exakt datum saknas ange år och månad, eller bara år.
Tidpunkt - stängd/slutTidpunkt för när en händelse (t.ex. en utställning) börjar eller en organisation upphör. Anges år-månad-dag, t.ex. 2009-10-12. Om exakt datum saknas ange år och månad, eller bara år.
Tidpunkt - tillverkning, senast
Tidpunkt - tillverkning, tidigast
Tidsstämpel för bildinläsningUnikt identifierande tidsstämpel för bildinläsningen
Tidsstämpel för kommentar
Vecka - Veckans föremålVeckonummer [ÅÅÅÅ-VV] då föremålet visas som "Veckans föremål" i webCarlotta