logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Affisch ja/nej
Analyser
Anmärkning
Anmärkning, Korea
Arkivreferens
Avian allies, text eng
Avian allies, text sv
Avsett resultatFrån Accesdatabas, samlingsbesök
Beskrivning
Beskrivning - engelska
Beskrivning - engelska, tidigarePrevious description.
Beskrivning - franska
Beskrivning - tidigareÄldre beskrivning som inte längre anses korrekt eller lämplig.
Beskrivning, Amharic
Beskrivning, Geez
Beskrivning, Geez (Amharic)
Beskrivning, kinesiska
Beskrivning, korea
Beskrivning, ryska
Beskrivning, spanska
Beskrivning, tyska
Creative commons - url
Deltagarlista, ja/nejAnge ja eller nej om deltagalista från vernissage finns i utställningsdokumentationen.
Eget material ja/nej
Egyptenutställningen 2014, English - Label
Egyptenutställningen 2014, Swedish - Label
Entré till samlingen
Fel svar
Fel svar - engelska
Format
foto_dok_dia
foto_dok_dig
foto_dok_ovr
foto_dok_svvit
foto_kons_efter_dia
foto_kons_efter_dig
foto_kons_efter_ovr
foto_kons_fore_dia
foto_kons_fore_dig
foto_kons_fore_ovr
foto_kons_under_dia
foto_kons_under_dig
foto_kons_under_svvit
Fotodokumentation ja/nej
Fråga
Fråga - engelska
Funktion
Föremålsförteckning ja/nej
Förvärvsomständigheter - i fält
Förvärvsomständigheter - till museet
Förvärvsomständigheter, engelska
Förvärvsomständigheter, koreanska
HanteringsanvisningarAnvisningar för övrig personal om hantering, montering, utställningskrav som gäller för det enskilda föremålet. Gäller även anvisningar för magasinering.Tidigare forvaring.
Hanteringsanvisningar - EngelskaTidigare: mounting_in_exhibition.
Inbjudningskort ja/nej
Infoblad ja/nej
Inlånat ja/nej
Introduction to the collection
Katalog ja/nej
Katalogtitel
Kommentarstext
Konserveringsmaterial - Använt
Konserveringsåtgärd - TidigareKonserveringar och andra åtgärder som är utförda tidigare och/eller innan första konserveringsrapporter som skrivs in i Carlotta. Syftar på konserveringsåtgärder som gjorts tidigare av t.ex. föregående konservatorer eller insamlaren (dvs en annan person än den som registrerar, en typ av andrahandsinformation). Datum skrivs i toleransen om det är känt. Tidigare "konservering_tidigare".
Konserveringsåtgärd - UtfördKonserveringsrapport för utfört arbete. Datum skrivs i toleransen. Vid omkonservering flyttas inte tidigare text till Åtgärd – Tidigare, utan man duplicerar posten, skriver in ny rapport med nytt datum i toleransen. Tidigare utfort_arbete
KontextAnvänds för att ange arkeologisk fyndkontext, t.ex. lager, plats etc.
Källor
Källor - httpLänk till websida. Börja med "http://".
Källor, Kulturnav - samma
Källor, Viaf - samma
Källor, Wikipedia - beskr. av
Magasinet - monterdelTidigare "Öppet Magasin, Monterdel".
Magasinet - slingaTillfälligt dataelement för Öppet Magasin. Ska användas för objekt som ska ha en speciell text för en slinga.
Magasinet - slinga, engelska
Magasinet - textText för utställningen "Magasinet - En etnografisk skattkammare". Tidigare hette detta dataelement "Öppet Magasin, Anteckning".
Magasinet - text, engelska
Omfattning
Pedagogiskt materialAnges med ja eller nej. Gäller om det finns t.ex. manus för visningar.
Pressinfo ja/nej
Program - Bildinläsning
Program - Bildkonvertering
Programverk
Programversion - Bildinläsning
Programversion - Bildkonvertering
Publicerad text
Publicerad text, engelska
PåskriftText på foto, föremål eller dokument. Både tryckt och handskrivet.
Referens - källa
Referens - publicerad i
Rätt svar
Rätt svar - engelska
Sammanhör med
Sketchfab 3D - link
Slinga - sortering
Slinga - titel
Slinga - titel, engelska
SpärradDe poster som har denna term är dolda för vissa användare.
Telefon
Texter ja/nej
Text i dokumentInnehåller bland annat ocr-tolkad text från inscannade generalkatalogsidor
Text i dokument, engInnehåller text i dokument och andra medier på engelska.
Tillsammans, utställningstext
Tillsammans, utställningstext, engelska
TillståndsbedömningLöptext om föremålets tillstånd. Gamla lagningar och andra konserveringsåtgärder ska i första hand anges i Åtgärder – Tidigare! Här ska anges skador som uppkommit genom mögel, insektsangrepp m.m. men också följder av tidigare konserveringsåtgärder. Det kan innebära att samma information som återfinns i Konserveringsåtgärder – Tidigare återkommer här. Datum skrivs i toleransen.Tidigare tillstånd.
Tillståndsbedömning, engelska
Tillståndsbedömning, korea
Upphovsrätt, villkor
Utlånat
utstellt
Utställningsplanering, ja/nejAnges om det finns i arkivet med ja eller nej.
Utställningstext, Korsvägar
Utställningstext, Korsvägar, eng
Utställningstyp
Överföring (tillfällig)Tillfälligt dataelement vid t.ex. import, mellanlagring för granskning för att sedan överföra till rätt dataelement.