logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Affisch ja/nej
Analyser
Anmärkning
Anmärkning, Korea
Arkivreferens
Avian allies, text eng
Avian allies, text sv
Avsett resultatFrån Accesdatabas, samlingsbesök
Beskrivning
Beskrivning - engelska
Beskrivning - engelska, tidigarePrevious description.
Beskrivning - franska
Beskrivning - tidigareÄldre beskrivning som inte längre anses korrekt eller lämplig.
Beskrivning, Amharic
Beskrivning, Geez
Beskrivning, Geez (Amharic)
Beskrivning, kinesiska
Beskrivning, korea
Beskrivning, ryska
Beskrivning, spanska
Beskrivning, tyska
Creative commons - url
Deltagarlista, ja/nejAnge ja eller nej om deltagalista från vernissage finns i utställningsdokumentationen.
Eget material ja/nej
Egyptenutställningen 2014, English - Label
Egyptenutställningen 2014, Swedish - Label
Entré till samlingen
Fel svar
Fel svar - engelska
Föremålsförteckning ja/nej
Format
Förvärvsomständigheter - i fält
Förvärvsomständigheter - till museet
Förvärvsomständigheter, engelska
Förvärvsomständigheter, koreanska
foto_dok_dia
foto_dok_dig
foto_dok_ovr
foto_dok_svvit
foto_kons_efter_dia
foto_kons_efter_dig
foto_kons_efter_ovr
foto_kons_fore_dia
foto_kons_fore_dig
foto_kons_fore_ovr
foto_kons_under_dia
foto_kons_under_dig
foto_kons_under_svvit
Fotodokumentation ja/nej
Fråga
Fråga - engelska
Funktion
HanteringsanvisningarAnvisningar för övrig personal om hantering, montering, utställningskrav som gäller för det enskilda föremålet. Gäller även anvisningar för magasinering.Tidigare forvaring.
Hanteringsanvisningar - EngelskaTidigare: mounting_in_exhibition.
Inbjudningskort ja/nej
Infoblad ja/nej
Inlånat ja/nej
Introduction to the collection
Källor
Källor - httpLänk till websida. Börja med "http://".
Källor, Kulturnav - samma
Källor, Viaf - samma
Källor, Wikipedia - beskr. av
Katalog ja/nej
Katalogtitel
Kommentarstext
Konserveringsåtgärd - TidigareKonserveringar och andra åtgärder som är utförda tidigare och/eller innan första konserveringsrapporter som skrivs in i Carlotta. Syftar på konserveringsåtgärder som gjorts tidigare av t.ex. föregående konservatorer eller insamlaren (dvs en annan person än den som registrerar, en typ av andrahandsinformation). Datum skrivs i toleransen om det är känt. Tidigare "konservering_tidigare".
Konserveringsåtgärd - UtfördKonserveringsrapport för utfört arbete. Datum skrivs i toleransen. Vid omkonservering flyttas inte tidigare text till Åtgärd – Tidigare, utan man duplicerar posten, skriver in ny rapport med nytt datum i toleransen. Tidigare utfort_arbete
Konserveringsmaterial - Använt
KontextAnvänds för att ange arkeologisk fyndkontext, t.ex. lager, plats etc.
Magasinet - monterdelTidigare "Öppet Magasin, Monterdel".
Magasinet - slingaTillfälligt dataelement för Öppet Magasin. Ska användas för objekt som ska ha en speciell text för en slinga.
Magasinet - slinga, engelska
Magasinet - textText för utställningen "Magasinet - En etnografisk skattkammare". Tidigare hette detta dataelement "Öppet Magasin, Anteckning".
Magasinet - text, engelska
Omfattning
Överföring (tillfällig)Tillfälligt dataelement vid t.ex. import, mellanlagring för granskning för att sedan överföra till rätt dataelement.
PåskriftText på foto, föremål eller dokument. Både tryckt och handskrivet.
Pedagogiskt materialAnges med ja eller nej. Gäller om det finns t.ex. manus för visningar.
Pressinfo ja/nej
Program - Bildinläsning
Program - Bildkonvertering
Programverk
Programversion - Bildinläsning
Programversion - Bildkonvertering
Publicerad text
Publicerad text, engelska
Rätt svar
Rätt svar - engelska
Referens - källa
Referens - publicerad i
Sammanhör med
Sketchfab 3D - link
Slinga - sortering
Slinga - titel
Slinga - titel, engelska
SpärradDe poster som har denna term är dolda för vissa användare.
Telefon
Texter ja/nej
Text i dokumentInnehåller bland annat ocr-tolkad text från inscannade generalkatalogsidor
Text i dokument, engInnehåller text i dokument och andra medier på engelska.
Tillsammans, utställningstext
Tillsammans, utställningstext, engelska
TillståndsbedömningLöptext om föremålets tillstånd. Gamla lagningar och andra konserveringsåtgärder ska i första hand anges i Åtgärder – Tidigare! Här ska anges skador som uppkommit genom mögel, insektsangrepp m.m. men också följder av tidigare konserveringsåtgärder. Det kan innebära att samma information som återfinns i Konserveringsåtgärder – Tidigare återkommer här. Datum skrivs i toleransen.Tidigare tillstånd.
Tillståndsbedömning, engelska
Tillståndsbedömning, korea
Upphovsrätt, villkor
Utlånat
Utställningsplanering, ja/nejAnges om det finns i arkivet med ja eller nej.
Utställningstext, Korsvägar
Utställningstext, Korsvägar, eng
Utställningstyp
utstellt