logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Namn - ägareNamn på institution, organisation, person, som just nu äger objektet. Exempelvis för deponerade föremål.
Namn - ansvarigAnsvarig person för utställning.
Namn - avbildad
Namn - beskriver
Namn - BildinläsareNamn på person som utför bildinläsningen
Namn - brukare
Namn - byte från
Namn - byte till
Namn - dotter
Namn - föreställerAnger vilken person bilden föreställer
Namn - förvärvat från
Namn - foto (digital bild)
Namn - fotograf
Namn - gift medPerson som vederbörande är, eller har varit, gift med.
Namn - insamlare
Namn - källaKälla för bild. Namn på institution som tillhandahållit bild.
Namn - konservering
Namn - långivareAnge Namn på institution/person (t.ex. museum) som lånat ut objekten.
Namn - låntagareNamn på institution som är låntagare
Namn - mottagare
Namn - reprofoto
Namn - samarbete medPersoner som varit med och arbetet med utställningar.
Namn - skannat av
Namn - son
Namn - syskonPerson som är syskon.
Namn - tillverkare
Namn - tillverkare (digital bild)
Namn - verksam vidNamn på organisation/institution/förening/företag där en person har varit, eller är, verksam.
Namn, antikvarie - ansvarigAnsvarig antikvarie i samband med samlingsbesök.
Signatur - FöreställerAnger vilken registrerare bilden föreställer