logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMUtställning - lån

CountValue
2-
1(O)mänskligt
1(O)mänskligt-vandring
1100 innovationer.
1Afrikansk konst
1Afrikansk konst och modernism
1AgNO3-Histories of Science and Photography in Sweden
1Arktiskt liv
1Arktis - Medan isen smälter
1Astonishment and Power: Kongo Minkisi and a New World Resonance.
1Att äta med gudarna
1Basutställning om jägar- och samlarsamhällen.
1Blåvitt
1Century of Progress Exposition
1Chicago World´s Fair
1Eternal Ancestors: The Art of the Central African Reliquary
1Etnografiska utställningen
1Eugenies världsomsegling
1Exotiska instrument
1Faszination Schädel – Der Kult um den Kopf
1Fetish Modernity
1Från Linné till DNA.
1Glimtar från Sydostasien
1History Unfolds
1Ikebana
1Indianernas konst
1Indigo - jeans och blåa naglar
1Indigo - jeans och blåa naglar.
2Indiska barnteckningar
1Islam
2Japan - Bilder och föremål berättar
1Japansk konst
1Japansk tatueringskonst av Horiyoshi III
1Kejsarinnans armé.
1Kimono - Kyoto to Catwalk
1Kina - Mitt i världen
1Kongo: Power and Majesty
1Korg - funktionell form från en hel värld.
1Korsvägar
1Ladakh - en juvel i Himalaya.
1Like a prayer
1Med världen i kappsäcken
1Möten med Buddha
1Mot fjärran land
1Mysticism - Longing for the Absolute
1Naturaliekabinett
3New Egypt
1Nordvästkusten
1Paper Stories
1På Scen/On Stage
1Persona
1Sammy Baloji. Other Tales
1Schädelkult - Kopf und Schädel in der Kulturgeschichte des Menschen.
1Science, Humanities and the Art at the beginning of the 20th Century- An encount
3Skull Cult - The Head and Skull in the Cultural History of Mankind.
1Skulpturhallen
1Söderhavskonst
1Statens museer för världskultur 2015
1Statens museer för världskultur 2020
1Sven Hedin and the kingdom of Lou-Lan
1Tematisk utställning om japanska svärd.
1The Art of Natural Science. Treasures from Uppsala University
1The Power of Africa - three perspectives
3Tillsammans
1Tyra Kleen (1874–1951). Konstnär, vagabond, äventyrare
1Utställning av extern konstnär på Oslo Museum
1Utställningen Resenärerna på Sjöistoriska museet
1Wisdom and Compassion
1Yxan på gott och ont - om arbete, makt och våld