logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMVerksamhet

CountValue
20Affär
2Afrika pågår
4akademi
10ambassad
10analys
1Annerstad
2antikhandel
3antikvariat
6antikvitetsaffär
1apotek
1arbetsmarknadsåtgärd
1Archive
1arkeologi
2arkeologisk undersökning
2arkeologisk utgrävning
1arkitekt
1årsmöte
8ateljé
1återförande
4auktionsfirma
1auktionshus
1band
1besök
6bibliotek
1bilbiotek
2bild
1bildbyrå
1bistånd
1bokhandel
1bolag
2brand
11Butik
2Café
2dagstidning
1deposition
2digital visning
2dödsbo
1Evangeliska fosterlandsstiftelsen
2evenemang
124expedition
1färd
1filminspelning
1filmvisning
8firma
1Fliseryd
2fond
1förbund
3föredrag
1föreläsning
20förening
7företag
26forskarbesök
1forskarbesök, samlingsbesök
1forskare
1Forskning
1forskningscentrum
12Forskningsresa
2förvaltning
2foto
10Fotoateljé
2Fotograffirma
10fotostudio
1Foundation
1friluftsmuseum
19galleri
1gymnasium
1handel
1handelshus
1Handling session/visning av föremål under Kulturnatten
1hantverk
1hjälp
2hjälporganisation
2högskola
2hospital
1humanitär insats
2humanitär organisation
31in-deposition
4inlån
5institution
1Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.
2inventering
1jaktaffär
1Johannelunds missionsinstitut
1kollektiv
1kolonisering
1kommitté
3konferens
1konsert
2Konservering
2konsthall
1konstnärligt projekt
1konstnärlig undersökning
1konstnärsgrupp
1konstnärskollektiv
1Konstnärskollektiv i Botswana.
1konvent
7krig
1kulturcentrum
1kulturnatt
2kunskapsuppbyggnad
1kurs
1långfärd
16långresa
1livbolag
1metallfabriksaktiebolag
1Militær konflikt
1Military conflict
4mission
1missionär
1mmlitär konflikt
2morgontidning
192Museum
1musikgrupp
5myndighet
1NGO
1ÖM
4organisation
1premiär
11program
5projekt
10publiceringsfirma
2religiös organisation
10repatriering
18resa
3restaurang
1revolution
1riksförbund
1sällskap
105samlingsbesök
1scouter
1seminarium
1Servering
1sjukhus
14skola
1skolvisning
2slag
1stärbhus
1sterbhus
5stiftelse
1studentkår
4studiebesök
2studieresa
3studio
2symposium
1tandläkare
1teater
1tefirma
1tema
3Temadag
16tidning
1trossamfund
5tryckeri
4Universitet
1upptäcktsfärd
1utbildning
8ut-deposition
7utgrävning
87utlån
20utställning
3utställningslokal
1vänförening
1vård
1världsomsegling
1varv
1veckotidning
1Vesak - tibetansk högtid
2visning
1vistelse
15vykort
8workshop