logo

Carlotta - the museum database

PERNAMNamn - verksam vid

CountValue
1African Evangelical Lutheran Church in Southern Rhodesia
4Ájtte
1American Colony, Jerusalem
1Armémuseum
1Auktionshuset Hoving & Winborg
1Beijing Association of Dongba Culture and Arts (ADCA)
1Bluett & Sons
1Bohusläns museum
1British Museum, London
1Bukowski Auktioner Aktiebolag
1Bulozi
1Carnegie Museum Of Natural History
1Chiles naturhistoriska riksmuseum
1Cranmore Museum
2Dagens nyheter
2Dansmuseet
2Duangjitt House
2Ethnologisches Museum, Berlin
1Etnografiska museet, Buenos Aires
104Etnografiska museet, Stockholm
7Etnografiska Museets vänförening
1Expressen
1F. A. Rinehart, Omaha, Neb.
1Forum för levande historia
1Frälsningsarmén
1Ghanzi Craft
19Göteborgs etnografiska museum
5Göteborgs Stadsmuseum
1Gotlands museum
3Hernsheim Co, Jaluit
2Hierta-Retzius Stiftelse
1Indiska Magasinet
1Inst. för historisk arkeologi, Aarhus, Univ. Höjbjerg (Moesgaard)
2Institute of Archaeology (Oxford)
2James Lundgren & Co.
1Jamtli
2Japanska Magasinet
12Karolinska Institutet
5Kinakommittén
1Kinamagasinet, innehavare Frk Judit Hansson.
1Kinesiska Magasinet
2Kinesiska magasinet (Rylanders)
2Kungliga Husgerådskammaren
1Kungliga Tekniska Högskolan
2Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
1Kunstkamera (Sankt Petersburg)
2Landskrona museum
1Linden-Museum, Stuttgart
3Livrustkammaren
11LM Ericsson
1Lottas Garferi
1Mautiz Widforss AB
1McKean Rehabilitation Center
23Medelhavsmuseet
1Metodistkyrkan i Sverige
1Millesgården
1Museum der Kulturen, Basel
1Museum für Völkerkunde, Dresden
1Museum of Anthropology, University of California
1Museum of Archaeology and Anthropology, Cambridge
2Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
3Nationalmuseet, Köpenhamn
1Nationalmuseum, Helsingfors
2Nationalmuseum, Stockholm
1National Museum of Australia
1National Museum of Tanzania, Dar es Salaam.
1National Museums of Kenya
2Naturhistoriska riksmuseet
3Nordiska museet
37Östasiatiska museet
1Östasiatiska museets vänner
7Pitt Rivers Museum
1Religionshistoriska institutionen, Stockholms universitet
2Riksantikvarieämbetet
2Riksutställningar
1Röhsska museet
1Royal Museum for Central Afrika (Tervuren)
1Scenkonstmuseet
1Sida
2Sjöhistoriska museet
6SKF
1Smithsonian Institution
1Sonora News Company, Mexico City
1South African Museum
3Statens Historiska Museum
180Statens museer för världskultur
1Stockholms Högskolas geologiska institution
1Stockholms Stadsmuseum
2Stockholms Universitet
1Stolper Galleries München GmbH, München 2, Prannerstrasse 3-5
3Svenska dagbladet
46Svenska Missionsförbundet
3Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi
1Svensk Filmindustri
1Svensk-Litauiska Föreningen
1Sveriges Radio
4Sveriges Television
3Tekniska Museet
1The Palace Museum in Beijing
1Thielska galleriet
5Travellers Club
1Tribal Research Centre
1Univeristy of Cape Town
52Världskulturmuseet
1Vukani association
1Ward, Henry Augustus
1Wellcome Museum
1Yamanaka & Co. Ltd.