logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTUpphovsrätt, villkor

CountValue
4Bilden användes i utställningen Kelim, 2005.
5Deponerat av Sven Hedins stiftelse
1Dokumentation: bildrättigheter, 5 bilder
1Dokumentation: content
1Enligt dotter, Turid Elgström har museet rätt att använda bilderna i sin verksamhet.
1Enligt kontraktet har Museet fullständiga rättigheter för all framtid. Fram till 2002-10-22 hade upphovsmännen rätt till 25% ersättning vid försäljning. Vid publicering ska museet anmäla detta till upphovsmännen.
1Fotografen ska alltid meddelas när publicering har skett.
27Fritt EM
3Fritt förfogande EM
1inköpt med full förfoganderätt
1Licensen CC0 tilldelades samling 0759, 2020-02-14.
1Måste kontrolleras!
40Museet äger rätt att fritt använda bilderna i sin verksamhet. För kommersiell användning där museet fungerar som bildbyrå tillfaller inkomsterna Lis Steincke med avdrag för museets förmedlingsavgift. Efter år 2014 har museet fri användningsrätt till bilderna.
1Museet äger rätt att fritt använda bilderna i sin verksamhet. För kommersiell användning där museet säljer bilder tillfaller inkomsterna Lis Steincke med avdrag för museets förmedlingsavgift. Efter år 2014 har museet fri användningsrätt till bilderna. (se kontrakt)
1Serie a är fotograferad av Yngve Laurell. Serie b av A A White i Brisbane och serie c av Charles Kerry i Sidney. Inköpta av Laurell 1910-11
1Text (090902) på http://content.ci.pomona.ca.us/cdm4/about_frasher.php: "The Pomona Public Library makes no assertions as to ownership of any original copyrights to images digitized for this site. However, these images are intended for Personal or Research use only. Any other kind of use, including, but not limited to commercial or scholarly publication in any medium or format, public exhibition, or use online or in a web site, may be subject to additional restrictions including but not limited to the copyrights held by parties other than the Library. USERS ARE SOLELY RESPONSIBLE for determining the existence of such rights and for obtaining any permissions and/or paying associated fees necessary for the proposed use".