logo

Carlotta - the museum database

Comments (2)

1874.01.0049 :: spelkort

Object description

Spelkort. Enligt arkivuppgifter 49 stycken. (Orig nr. 40), men 48 stycken. Längd 6,2 cm. Bredd 3,5 cm. Saml. Carl Peter Thunberg

Spelkort av detta slag började tillverkas och användas i Japan efter inspiration från portugisiska spelkort, som kom till Japan i och med portugisernas ankomst under andra hälften av 1500-talet. De kallas "karuta" efter portugisiskans "carta" och förekom i oilka former, till exempel som komatsufuda karuta (uppsättning med 48 st kort) på sent 1500-tal och unsun karuta (75 kort) på sent 1600-tal. Motiven tros vara abstraherade och stiliserade former av spanska, portugisiska och italienska spelkort med spader, ess osv, designade för att int elalltför tyldigt efterlikna dessa. Kortspel av utländskt ursprung var allmänt förbudna i Japan men spelades till sjöss. /PH

Inventarienummer
1874.01.0049
Antal
48 [Mag]
Inventarienummer, tidigare
RM.40 [Mag]
Sakord
spelkort
Sakord japanska
karuta
Tidpunkt - tillverkning, tidigast
1700-tal
Land - ursprung
Japan : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
Japan
Världsdel - ursprung
Asien
Världsdel, engelska - ursprung
Asia
Beskrivning

Spelkort. Enligt arkivuppgifter 49 stycken. (Orig nr. 40), men 48 stycken. Längd 6,2 cm. Bredd 3,5 cm. Saml. Carl Peter Thunberg

Spelkort av detta slag började tillverkas och användas i Japan efter inspiration från portugisiska spelkort, som kom till Japan i och med portugisernas ankomst under andra hälften av 1500-talet. De kallas "karuta" efter portugisiskans "carta" och förekom i oilka former, till exempel som komatsufuda karuta (uppsättning med 48 st kort) på sent 1500-tal och unsun karuta (75 kort) på sent 1600-tal. Motiven tros vara abstraherade och stiliserade former av spanska, portugisiska och italienska spelkort med spader, ess osv, designade för att int elalltför tyldigt efterlikna dessa. Kortspel av utländskt ursprung var allmänt förbudna i Japan men spelades till sjöss. /PH

[ocr]
Materialkategori
papper
Material - tillverkning
papper; pigment
Material, engelska - tillverkning
paper
Teknik - tillverkning
bemålat
Tidpunkt - förvärv i fält
1775-76
Namn - förvärvat från
Thunberg, Carl Peter
alt
Beskrivning
Carl Peter Thunberg, botanist, läkare. Efterträdare till Carl von Linné d.y. på professuren i Uppsala från 1784. Efter studier hos Linné d.ä. begav han sig 1770 ut på en nioårig utlandvistelse, först till Nederländerna, där han träffade tidens mest framstående botanister, därefter till Paris, där han bedrev medicinska studier. Han återvände till Nederländerna och avseglade som skeppsläkare till Kapstaden, där han stannade tre år och utforskade områdets natur, varav sedermera följde hans "Flora capensis" (1-3, 1807-13). År 1775 fortsatte han till Japan, där han som utlänning endast fick vistas på en ö utanför kusten, men lyckades få följa med en holländsk legation till huvudstaden; därigenom och med hjälp av japanska läkarekolleger fick han ihop material till sin "Flora japonica" (1784). Han kon hem 1779 och tillbringade återstoden av sitt liv i Uppsala. Han utgav "Resa uti Europa, Africa, Asia, förättad åren 1770-1779", (1-4, 1788-93). /US
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Händelse - var närvarande vid
Sverige och Japan under 1700-talet. Temadag på Etnografiska museet
Beskrivning
Temadag på Etnografiska museet 16/4 2016. Medverkande: Japan-specialist fil dr i historia Monica Braw, museipedagog Jon Johansson, föremålsantikvarie Anna Fahlén och intendent Petra Holmberg.
Höjd
6 cm
Bredd
3,5 cm
Källor

Kodansha Encyclopedia of Japan. 1983. Tokyo/New York. Vol 3 och 6

Manker, Ernst. 1938. Thunbergs etnografiska samling från Japan. Särtryck ur Svensk-Japanska Sällskapets Årsskrift.

Thunberg, Carl Peter. 1791. Resa til och uti Kejsaredömet Japan åren 1775 och 1776. Uppsala

Ursprungsdatabas
Etno
Klassifikation, OCM (bred)
Fritidssysselsättningar (520)
Klassifikation, OCM (smal)
Lekar och spel (524)
OWC - ursprung
AB2
Belongs to Samling
1874.01 :: Uppsala samling

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.

Comments (2)

  • Magnus Johansson (National Museums of World Culture)2020-08-12 14:54

    Yes, you are very welcome to use the pictures. You only have to mention that they are in our collection (National museums of world culture, Sweden). It is also nice if you can put in the name of the museum (Museum of Ethnography, Stockholm) and a link. Please let us know if you need anything Else. Kind regards/Magnus
  • Mew Lingjun Jiang2020-07-25 00:56

    Hello. I am writing a paper on Japanese playing cards and woud like to use this image in my paper. Would you please let me know if I could acquire any permission from your museum, and how I should do it? Thank you very much.