logo

Carlotta - the museum database

bild

Hartman, Carl Vilhelm :: arkeolog, etnograf, professor, intendent

Object description

Carl V. Hartman, född 1862, Örebro, död 1941, arkeolog, etnograf, intendent, professor.

H. tog aldrig någon gymnasieexamen. Han utbildade sig till trädgårdsmästare och reste ut i Europa 1885-88. 1889 reste han på stipendium till USA och var trädgårdsmästare i Colorado. Han anställdes av norrmannen Carl Lumholtz som botanist på en expedition till Sierra Madre i Mexiko och deltog i arkeologiska utgrävningar. 1893 blev han assistent vid antropologiska avdelningen vid världsutställningen i Chicago. Han återvände kort till Sverige men återvände till Amerika och gjorde 1896-99 forskningsfärder och utgrävningar, delvis med stöd av Vega-stipendiet, till Costa Rica, El Salvador och Guatemala. Han återvände till Sverige och arbetade med samlingarna vid Riksmuseet under Hjalmar Stolpe. H. tjänstgjorde 1903-08 vid Carnegiemuseet i Pittsburgh. Han gjorde 1903 uppmärksammade utgrävningar i Costa Rica. 1908-28 var han chef för Naturhistoriska riksmuseets etnografiska avd. (nuv. Etnografiska museet). Han gjorde en inköpsresa runt världen 1913. 1923 blev han tjänstledig efter att ha förklarats psykiskt sjuk. Denna tjänstledighet varade fram till hans pension, en period som också präglades av alkoholmissbruk. (Nationalencyklopedin, Svenskt biografisk lexikon, Ethnos 1941, sid. 187.)

Visat namn
Hartman, Carl Vilhelm
Libris-id - samma som
287865
Tidpunkt - födelse
1862-08-19
Tidpunkt - död
1941-06-19
Land - verksamhet
Costa Rica : Nordamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
El Salvador : Nordamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Mexiko : Nordamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning

Carl V. Hartman, född 1862, Örebro, död 1941, arkeolog, etnograf, intendent, professor.

H. tog aldrig någon gymnasieexamen. Han utbildade sig till trädgårdsmästare och reste ut i Europa 1885-88. 1889 reste han på stipendium till USA och var trädgårdsmästare i Colorado. Han anställdes av norrmannen Carl Lumholtz som botanist på en expedition till Sierra Madre i Mexiko och deltog i arkeologiska utgrävningar. 1893 blev han assistent vid antropologiska avdelningen vid världsutställningen i Chicago. Han återvände kort till Sverige men återvände till Amerika och gjorde 1896-99 forskningsfärder och utgrävningar, delvis med stöd av Vega-stipendiet, till Costa Rica, El Salvador och Guatemala. Han återvände till Sverige och arbetade med samlingarna vid Riksmuseet under Hjalmar Stolpe. H. tjänstgjorde 1903-08 vid Carnegiemuseet i Pittsburgh. Han gjorde 1903 uppmärksammade utgrävningar i Costa Rica. 1908-28 var han chef för Naturhistoriska riksmuseets etnografiska avd. (nuv. Etnografiska museet). Han gjorde en inköpsresa runt världen 1913. 1923 blev han tjänstledig efter att ha förklarats psykiskt sjuk. Denna tjänstledighet varade fram till hans pension, en period som också präglades av alkoholmissbruk. (Nationalencyklopedin, Svenskt biografisk lexikon, Ethnos 1941, sid. 187.)

Personefternamn
Hartman
Personförnamn
Carl; Vilhelm
Namn - verksam vid
Carnegie Museum Of Natural History
alt
Beskrivning
Carnegie Museum Of Natural History är ett av fyra museer som ingår i Carnegie Museums Of Pittsburgh
Källor - http
www.carnegiemnh.org, www.carnegiemuseums.org, commons.wikimedia.org
Etnografiska museet, Stockholm
alt
Källor - http
collections.smvk.se, collections.smvk.se
Persontitel
arkeolog; etnograf; professor; intendent
Händelse - var närvarande vid
Hartmans forskningsresor i Mellanamerika (1896-1899)
alt
Beskrivning
Carl V. Hartman företog etnografiska-arkeologiska forskningsfärder, delvis med stöd av Vega-stipendiet, 1896-99 till Costa Rica, El Salvador och Guatemala.1896-97 utförde han utgrävningar i Costa Rica. Över 400 gravar undersöktes. Expeditionen och grävningarna stöddes av Åke Sjögren, Mälsåker. I Guatemala och El Salvador samlade han etnografika.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Hartmans resa till Amerika (1913-1914)
Beskrivning
Carl Vilhelm Hartman gjorde 1913-1914 en inköpsresa till Amerika. Resan finansierades av två mecenater, sammanlagt 27500 kronor. Etnografiska museet, Sankt Petersburg, förskotterade 5000 rubel som bidrag för dubbletter av motsvarande värde. Hartman fick tjänstledigt 5 och en halv månad för denna resa. Han anlände först till New York och fick via Frans Boas möjlighet att bedriva insamling i sydvästra Mexiko. Genom Alfred Tozzer vid Harvarduniversitetet fick Hartman etnografiska samlingar från området. På grund av oroligheter blev samlingarna kvar i Mexiko (Årsberättelse 1914). Hartman besökte sedan flera ledande museer i USA och köpte och bytte till sig samlingar. Sedan reste han till Panamanäaset, Costa Rica, Honduras och Guatemala. På återresan besökte han flera orter i New Mexico, Arizona och Kalifornien. Han förvärvade etnografiska och arkeologiska samlingar från museer, enskilda samlare och från ursprungsfolk. Han besökte bland annat Berkleyuniversitetets etnografiska institution och hemresan gick sedan via Hawaii, Japan och Sibirien.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
www.carnegiemnh.org; libris.kb.se; sok.riksarkivet.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.