logo

Carlotta - the museum database

bild

Westling, Rose-Marie :: fotograf

Object description
Anställd vid Bevarandeenheten från 2006 till 2015. Fotograferade stora delar av Etnografiska museets samlingar men även Medelhavsmuseet och Östasiatiska museets samlingar.

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.