logo

Carlotta - the museum database

0188 :: Sundberg, Lenström

Object description
Fotografier från Java (samt Molukkerna, Filippinerna och Ceylon). Gåva 1928 av f. d. läroverksadjunkten C. A. E. Lénström, Stockholm, vilken erhållit samlingen 1905 av en släkting, Carl Sundberg från Östersund, som vid sekelskiftet bosatte sig i Soerabaja på Java. 201 st. varav 10 st. (188-97) stort format. Bil. Skrivelse av donatorn, daterad 12 dec 1928.
  • Bildarkivsamling - Beskriver (2)

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.