logo

Carlotta - the museum database

0188 :: Sundberg, Lenström

Object description
Fotografier från Java (samt Molukkerna, Filippinerna och Ceylon). Gåva 1928 av f. d. läroverksadjunkten C. A. E. Lénström, Stockholm, vilken erhållit samlingen 1905 av en släkting, Carl Sundberg från Östersund, som vid sekelskiftet bosatte sig i Soerabaja på Java. 201 st. varav 10 st. (188-97) stort format. Bil. Skrivelse av donatorn, daterad 12 dec 1928.
Bildsamlingsnummer
0188
Samlingsnamn
Sundberg, Lenström
Världsdel - fotograferad i
Asien
Region - fotograferad i
Java; Moluckerna
Land - ursprung
Filippinerna : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Indonesien : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Sri Lanka : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geografiskt namn - annat
Ceylon
Beskrivning
Fotografier från Java (samt Molukkerna, Filippinerna och Ceylon). Gåva 1928 av f. d. läroverksadjunkten C. A. E. Lénström, Stockholm, vilken erhållit samlingen 1905 av en släkting, Carl Sundberg från Östersund, som vid sekelskiftet bosatte sig i Soerabaja på Java. 201 st. varav 10 st. (188-97) stort format. Bil. Skrivelse av donatorn, daterad 12 dec 1928.
Namn - insamlare
Sundberg, Carl
Beskrivning

Carl Sundberg, Östersund, bosatte sig runt 1900 i Soerabaja på Java.

Gift 1:a gången 1888 i Surabaya med Jacoba Christophina FEHR, andra gången 1896 med Johanna Christina STOORVOGEL, och tredje gången 1906 med J. M. O. SOEKIAS. (geneanet.org, läst 2017-07-03)

Namn - förvärvat från
Lénström, Carl August Emanuel (1848-01-18 - 1936-07-01), läroverksadjunkt
Beskrivning

Carl August Emanuel Lénström, född 18 januari 1848 i Västerlövsta, Västmanland län (efter 1906 räknas Västerlövsta till Upplands län), död 1 juli 1936. Uppgifterna om honom är knapphändiga men det framgår att han var son till kyrkoherden, poeten och författaren Carl Julius Lénström (1811 – 1893). C.A.E. Lénström studerade vid Uppsala högre allmänna läroverk 1868, blev fil. kand. i samma stad 1875. Han bodde en period på Mariagatan i Stockholm men flyttade till Enköping 1878 för att gå på Prästkollegiet. Färden gick vidare till Visby högre allmänna läroverk på Gotland där han arbetade som adjunkt i naturvetenskap, historia och svenska 1890 – 1908. Ett mellanspel förefaller ha inträffat i Göteborg 1887 där han arbetade som extralärare, magister, i Gustavi domkyrkoförsamling. Två år efter att ha publicerat sin jämtländska upplevelse i Enaforsholm gifte han sig, förhållandevis gammal, med sjuksköterskan Alma Kristina Nyblom (1865 – 1946) i Vaxholm. Då titulerades han f.d. läroverksadjunkt. 1913 flyttade de båda till Grevturegatan 70 på Östermalm i Stockholm. Han dog emellertid inte i Stockholm utan i Dal-karlsbo, Järlåsa, Uppsala län, 1 juli 1936. Gården ägdes då av professor Alfred Pettersson i Stockholm, möjligen en indikation på en väns sommarnöje. Även om uppgifterna om honom framförallt är administrativa framgår det att han var en växtsamlare som publicerade sig i olika botaniska tidskrifter och skickade in anmälningar på botaniska fynd till museer. Han finns med i Illustrerad förteckning öfver ”Bergielunds botaniska trädgårds samling porträtt af botaniska författare jämte biografiska notiser” från 1905. Nämnas kan även ett bidrag till Svensk Botanisk tidskrift: ”Spridda växtgeografiska bidrag till Skandinaviens flora” 1888 (s. 241 – 252) som bl.a. rör Jämtland. Varför han skrev en artikel om Enaforsholm har inte gått att utröna. Men att han skrev om floran i Jämtland redan 1888 gör det troligt att han var en av de tidiga turisterna, dvs. en av de s.k. blomsterherrarna. Det finns också en möjlighet att han även kan ha varit en turistande s.k. luftgäst boende på Enaforsholms sanatorium vid tiden då han skrev sitt bidrag i STF :s årsbok. (Hans Antonsson, 2012, http://www.ksla.se/anh/files/2012/12/Antonson-Lenstr%C3%B6m.pdf)

Han har donerat en bildsamling till Etnografiska museet, Stockholm, 1928, en bildsamling från en släkting, Carl Sundberg, som bosatte sig i Soerabaja på Java runt år 1900.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Tidpunkt - förvärv till museet
1928

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.