logo

Carlotta - the museum database

0759 :: Martinsson, Erik

Object description

Samlingen innehåller påsikter från Väst- och Östafrika, samt diapositiv från Gambia.

346 st påsikter (katalogkort):

1-148: Gambia, 149-154: Senegal, 155-163: Guinea-Bissau, 164-180: Sierra Leone, 181-188: Elfenbenskusten, 189-191: Niger, 192-198: Burkina Faso (tidigare Övre Volta), 199-203: Liberia, 204-207: Mauretanien, 208-317: Gambia, 318-321: Guinea-Bissau, 322: Elfenbenskusten, 324: Marocko, 325: ?, 326-327: Gambia, 328-330: Niger, 331-333: Marocko, 335: Tanzania, 336: ?, 338-339: Elfenbenskusten, 340-341: Kamerun, 342-343: Etiopien, 344: Kenya, 345: Gabon, 346: Gambia, 347: Mauretanien, 348: Västsahara, 349: ?, 350: Burkina Faso

3 dubbletter: 0293=0307, 0185=0323, 0197=0337

0334 saknas (inget katalogkort)

80 st diapositiv i färg från Gambia.

Red. E Martinssons samling från resa i Afrika.

(katalogkort och fotografikatalogen)

Bildsamlingsnummer
0759
Samlingsnamn
Martinsson, Erik
Fotodatum f o m
1965
Fotodatum t o m
1968
Världsdel - fotograferad i
Afrika
Omfattning
426 (346+80)
Land - ursprung
Gambia : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning

Samlingen innehåller påsikter från Väst- och Östafrika, samt diapositiv från Gambia.

346 st påsikter (katalogkort):

1-148: Gambia, 149-154: Senegal, 155-163: Guinea-Bissau, 164-180: Sierra Leone, 181-188: Elfenbenskusten, 189-191: Niger, 192-198: Burkina Faso (tidigare Övre Volta), 199-203: Liberia, 204-207: Mauretanien, 208-317: Gambia, 318-321: Guinea-Bissau, 322: Elfenbenskusten, 324: Marocko, 325: ?, 326-327: Gambia, 328-330: Niger, 331-333: Marocko, 335: Tanzania, 336: ?, 338-339: Elfenbenskusten, 340-341: Kamerun, 342-343: Etiopien, 344: Kenya, 345: Gabon, 346: Gambia, 347: Mauretanien, 348: Västsahara, 349: ?, 350: Burkina Faso

3 dubbletter: 0293=0307, 0185=0323, 0197=0337

0334 saknas (inget katalogkort)

80 st diapositiv i färg från Gambia.

Red. E Martinssons samling från resa i Afrika.

(katalogkort och fotografikatalogen)

Namn - förvärvat från
Martinsson, Erik (1923-06-17 - 1996-12-17), författare, missionär, redaktör
Beskrivning

Erik Martinsson, född 17/6 år 1923 i Östmark, Värmlands län, död 17/12 1996. Redaktör på IBRA-tidningen. Reporter på tidningen Dagen. Martinsson verkade 1947 som missionär på Island och Grönland. Verksam som reporter och medarbetare för olika tidningar. Han skrev många böcker där den kristna missionen fått stort plats. Hans berättelser handlar ofta om missionsresor till Island, Grönland och Färöarna. På 1960-talet (1967-1968?) företog han en resa till Afrika och Gambia vilken finansierades av Carl-Bertel Nathhorsts Vetenskapliga Stiftelse. /US

Se ank. post 1967.

Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Förvärvsomständigheter - till museet
Gåva.
Upphovsrätt, villkor
Licensen CC0 tilldelades samling 0759, 2020-02-14.

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.