logo

Carlotta - the museum database

Lénström, Carl August Emanuel :: läroverksadjunkt

Object description

Carl August Emanuel Lénström, född 18 januari 1848 i Västerlövsta, Västmanland län (efter 1906 räknas Västerlövsta till Upplands län), död 1 juli 1936. Uppgifterna om honom är knapphändiga men det framgår att han var son till kyrkoherden, poeten och författaren Carl Julius Lénström (1811 – 1893). C.A.E. Lénström studerade vid Uppsala högre allmänna läroverk 1868, blev fil. kand. i samma stad 1875. Han bodde en period på Mariagatan i Stockholm men flyttade till Enköping 1878 för att gå på Prästkollegiet. Färden gick vidare till Visby högre allmänna läroverk på Gotland där han arbetade som adjunkt i naturvetenskap, historia och svenska 1890 – 1908. Ett mellanspel förefaller ha inträffat i Göteborg 1887 där han arbetade som extralärare, magister, i Gustavi domkyrkoförsamling. Två år efter att ha publicerat sin jämtländska upplevelse i Enaforsholm gifte han sig, förhållandevis gammal, med sjuksköterskan Alma Kristina Nyblom (1865 – 1946) i Vaxholm. Då titulerades han f.d. läroverksadjunkt. 1913 flyttade de båda till Grevturegatan 70 på Östermalm i Stockholm. Han dog emellertid inte i Stockholm utan i Dal-karlsbo, Järlåsa, Uppsala län, 1 juli 1936. Gården ägdes då av professor Alfred Pettersson i Stockholm, möjligen en indikation på en väns sommarnöje. Även om uppgifterna om honom framförallt är administrativa framgår det att han var en växtsamlare som publicerade sig i olika botaniska tidskrifter och skickade in anmälningar på botaniska fynd till museer. Han finns med i Illustrerad förteckning öfver ”Bergielunds botaniska trädgårds samling porträtt af botaniska författare jämte biografiska notiser” från 1905. Nämnas kan även ett bidrag till Svensk Botanisk tidskrift: ”Spridda växtgeografiska bidrag till Skandinaviens flora” 1888 (s. 241 – 252) som bl.a. rör Jämtland. Varför han skrev en artikel om Enaforsholm har inte gått att utröna. Men att han skrev om floran i Jämtland redan 1888 gör det troligt att han var en av de tidiga turisterna, dvs. en av de s.k. blomsterherrarna. Det finns också en möjlighet att han även kan ha varit en turistande s.k. luftgäst boende på Enaforsholms sanatorium vid tiden då han skrev sitt bidrag i STF :s årsbok. (Hans Antonsson, 2012, http://www.ksla.se/anh/files/2012/12/Antonson-Lenstr%C3%B6m.pdf)

Han har donerat en bildsamling till Etnografiska museet, Stockholm, 1928, en bildsamling från en släkting, Carl Sundberg, som bosatte sig i Soerabaja på Java runt år 1900.

 • Namn - förvärvat från (192)
 1. Thumbnail
  Name:
  Sundberg, Lenström
  Identity:
  0188
  Location:
  Asien, Ceylon, Filippinerna, Indonesien, Java, Moluckerna, Sri Lanka
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  landskap, vattenfall, vegetation
  Identity:
  0188.0001
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  landskap
  Identity:
  0188.0002
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  hus, landskap, träd
  Identity:
  0188.0003
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  hus, landskap
  Identity:
  0188.0004
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  berg, folk, landskap, odling [?], risfält [?]
  Identity:
  0188.0005
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  berg, kvinnor, män
  Identity:
  0188.0006
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  barn, grusväg, kvinnor, män
  Identity:
  0188.0007
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  gevär, leopard, vapen
  Identity:
  0188.0008
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärra, oxar
  Identity:
  0188.0009
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  häst, kärra, män, staket, träd, vagn
  Identity:
  0188.0010
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  by, gata
  Identity:
  0188.0011
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  by, folk, vägvält
  Identity:
  0188.0012
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  folk, hus, tegeltak
  Identity:
  0188.0013
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  folk, hus, tegeltak
  Identity:
  0188.0014
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  brunn
  Identity:
  0188.0015
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  bebyggelse, gård, hus
  Identity:
  0188.0016
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  hus, landskap, plantage, te
  Identity:
  0188.0017
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  bebyggelse, gård, hus
  Identity:
  0188.0018
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  betarbetning, fabrik, interiör
  Identity:
  0188.0019
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  betarbetning, fabrik, interiör
  Identity:
  0188.0020
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  betarbetning, fabrik, interiör
  Identity:
  0188.0021
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  garveri, hus
  Identity:
  0188.0022
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  byggnad, försäljare, försäljning, torg
  Identity:
  0188.0023
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  bagage, folk, interiör, passagerare, resenärer, tågstation
  Identity:
  0188.0024
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  dräkter, kvinnor, män, skådespel, skådespelare, wajang
  Identity:
  0188.0025
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 27. Thumbnail
  bild
  Name:
  byggnad, hus, torn, träd
  Identity:
  0188.0026
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  byggnad, hus, torn, träd
  Identity:
  0188.0027
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  barn, gruppbild, kvinnor, män, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0028
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 30. Thumbnail
  bild
  Name:
  barn, gruppbild, kvinnor, man, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0029
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  män, musiker, pojkar, porträtt, studiofoto, violin
  Identity:
  0188.0030
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 32. Thumbnail
  bild
  Name:
  män, pojke, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0031
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  barn, kvinnor, män, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0032
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  barn, kvinnor, män, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0033
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 35. Thumbnail
  bild
  Name:
  barn, kvinnor, man, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0034
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  barn, kvinnor, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0035
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 37. Thumbnail
  bild
  Name:
  barn, kvinnor, man, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0036
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 38. Thumbnail
  bild
  Name:
  cyklar, huvudbonad, män, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0037
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 39. Thumbnail
  bild
  Name:
  barn, kvinnor, män, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0038
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 40. Thumbnail
  bild
  Name:
  dräkt, flicka, man, parasoll, pojke, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0039
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 41. Thumbnail
  bild
  Name:
  huvudbonad, kvinna, man, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0040
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 42. Thumbnail
  bild
  Name:
  huvudbonad, kvinna, man, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0041
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 43. Thumbnail
  bild
  Name:
  huvudbonad, kvinna, man, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0042
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 44. Thumbnail
  bild
  Name:
  huvudbonad, kvinna, man, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0043
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 45. Thumbnail
  bild
  Name:
  kvinna, man, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0044
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 46. Thumbnail
  bild
  Name:
  kvinna, man, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0045
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 47. Thumbnail
  bild
  Name:
  barn, huvudbonad, kvinna, man, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0046
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 48. Thumbnail
  bild
  Name:
  huvudbonad, män, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0047
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 49. Thumbnail
  bild
  Name:
  huvudbonad, män, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0048
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 50. Thumbnail
  bild
  Name:
  män, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0049
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 51. Thumbnail
  bild
  Name:
  män, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0050
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  hatt, män, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0051
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 53. Thumbnail
  bild
  Name:
  hatt, män, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0052
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 54. Thumbnail
  bild
  Name:
  män, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0053
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 55. Thumbnail
  bild
  Name:
  hjälm, hund, kvinna, man, porträtt, studiofoto, uniform
  Identity:
  0188.0054
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 56. Thumbnail
  bild
  Name:
  män, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0055
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 57. Thumbnail
  bild
  Name:
  barn, huvudbonad, kvinna, män, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0056
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 58. Thumbnail
  bild
  Name:
  barn, cykel, huvudbonad, kvinnor, man, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0057
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 59. Thumbnail
  bild
  Name:
  huvudbonad, män, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0058
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl
 60. Thumbnail
  bild
  Name:
  barn, huvudbonad, kvinna, män, porträtt, studiofoto
  Identity:
  0188.0059
  Location:
  Asien, Indonesien, Java
  Person:
  Lénström, Carl August Emanuel, Sundberg, Carl

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.