logo

Carlotta - the museum database

Lénström, Carl August Emanuel :: läroverksadjunkt

Object description

Carl August Emanuel Lénström, född 18 januari 1848 i Västerlövsta, Västmanland län (efter 1906 räknas Västerlövsta till Upplands län), död 1 juli 1936. Uppgifterna om honom är knapphändiga men det framgår att han var son till kyrkoherden, poeten och författaren Carl Julius Lénström (1811 – 1893). C.A.E. Lénström studerade vid Uppsala högre allmänna läroverk 1868, blev fil. kand. i samma stad 1875. Han bodde en period på Mariagatan i Stockholm men flyttade till Enköping 1878 för att gå på Prästkollegiet. Färden gick vidare till Visby högre allmänna läroverk på Gotland där han arbetade som adjunkt i naturvetenskap, historia och svenska 1890 – 1908. Ett mellanspel förefaller ha inträffat i Göteborg 1887 där han arbetade som extralärare, magister, i Gustavi domkyrkoförsamling. Två år efter att ha publicerat sin jämtländska upplevelse i Enaforsholm gifte han sig, förhållandevis gammal, med sjuksköterskan Alma Kristina Nyblom (1865 – 1946) i Vaxholm. Då titulerades han f.d. läroverksadjunkt. 1913 flyttade de båda till Grevturegatan 70 på Östermalm i Stockholm. Han dog emellertid inte i Stockholm utan i Dal-karlsbo, Järlåsa, Uppsala län, 1 juli 1936. Gården ägdes då av professor Alfred Pettersson i Stockholm, möjligen en indikation på en väns sommarnöje. Även om uppgifterna om honom framförallt är administrativa framgår det att han var en växtsamlare som publicerade sig i olika botaniska tidskrifter och skickade in anmälningar på botaniska fynd till museer. Han finns med i Illustrerad förteckning öfver ”Bergielunds botaniska trädgårds samling porträtt af botaniska författare jämte biografiska notiser” från 1905. Nämnas kan även ett bidrag till Svensk Botanisk tidskrift: ”Spridda växtgeografiska bidrag till Skandinaviens flora” 1888 (s. 241 – 252) som bl.a. rör Jämtland. Varför han skrev en artikel om Enaforsholm har inte gått att utröna. Men att han skrev om floran i Jämtland redan 1888 gör det troligt att han var en av de tidiga turisterna, dvs. en av de s.k. blomsterherrarna. Det finns också en möjlighet att han även kan ha varit en turistande s.k. luftgäst boende på Enaforsholms sanatorium vid tiden då han skrev sitt bidrag i STF :s årsbok. (Hans Antonsson, 2012, http://www.ksla.se/anh/files/2012/12/Antonson-Lenstr%C3%B6m.pdf)

Han har donerat en bildsamling till Etnografiska museet, Stockholm, 1928, en bildsamling från en släkting, Carl Sundberg, som bosatte sig i Soerabaja på Java runt år 1900.

Visat namn
Lénström, Carl August Emanuel
Annat namn
Lenström, C. A. E.
Tidpunkt - födelse
1848-01-18
Tidpunkt - död
1936-07-01
Landskap - ursprung
Uppland
Socken - ursprung
Västerlövsta : Uppland : Sverige : Europa
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning

Carl August Emanuel Lénström, född 18 januari 1848 i Västerlövsta, Västmanland län (efter 1906 räknas Västerlövsta till Upplands län), död 1 juli 1936. Uppgifterna om honom är knapphändiga men det framgår att han var son till kyrkoherden, poeten och författaren Carl Julius Lénström (1811 – 1893). C.A.E. Lénström studerade vid Uppsala högre allmänna läroverk 1868, blev fil. kand. i samma stad 1875. Han bodde en period på Mariagatan i Stockholm men flyttade till Enköping 1878 för att gå på Prästkollegiet. Färden gick vidare till Visby högre allmänna läroverk på Gotland där han arbetade som adjunkt i naturvetenskap, historia och svenska 1890 – 1908. Ett mellanspel förefaller ha inträffat i Göteborg 1887 där han arbetade som extralärare, magister, i Gustavi domkyrkoförsamling. Två år efter att ha publicerat sin jämtländska upplevelse i Enaforsholm gifte han sig, förhållandevis gammal, med sjuksköterskan Alma Kristina Nyblom (1865 – 1946) i Vaxholm. Då titulerades han f.d. läroverksadjunkt. 1913 flyttade de båda till Grevturegatan 70 på Östermalm i Stockholm. Han dog emellertid inte i Stockholm utan i Dal-karlsbo, Järlåsa, Uppsala län, 1 juli 1936. Gården ägdes då av professor Alfred Pettersson i Stockholm, möjligen en indikation på en väns sommarnöje. Även om uppgifterna om honom framförallt är administrativa framgår det att han var en växtsamlare som publicerade sig i olika botaniska tidskrifter och skickade in anmälningar på botaniska fynd till museer. Han finns med i Illustrerad förteckning öfver ”Bergielunds botaniska trädgårds samling porträtt af botaniska författare jämte biografiska notiser” från 1905. Nämnas kan även ett bidrag till Svensk Botanisk tidskrift: ”Spridda växtgeografiska bidrag till Skandinaviens flora” 1888 (s. 241 – 252) som bl.a. rör Jämtland. Varför han skrev en artikel om Enaforsholm har inte gått att utröna. Men att han skrev om floran i Jämtland redan 1888 gör det troligt att han var en av de tidiga turisterna, dvs. en av de s.k. blomsterherrarna. Det finns också en möjlighet att han även kan ha varit en turistande s.k. luftgäst boende på Enaforsholms sanatorium vid tiden då han skrev sitt bidrag i STF :s årsbok. (Hans Antonsson, 2012, http://www.ksla.se/anh/files/2012/12/Antonson-Lenstr%C3%B6m.pdf)

Han har donerat en bildsamling till Etnografiska museet, Stockholm, 1928, en bildsamling från en släkting, Carl Sundberg, som bosatte sig i Soerabaja på Java runt år 1900.

Personefternamn
Lénström
Personförnamn
Carl; August; Emanuel
Persontitel
läroverksadjunkt
Referens - källa
Antonson, Hans (red.) (2012). Vid fjällets fot: donatorn A.W. Bergsten och hans Enaforsholm i Västjämtland - från jaktvilla till fjällgård = At the mountain's foot : benefactor A.W. Bergsten and his Enaforsholm in West Jämtland - from hunting lodge to mountain farm. Stockholm: Kungl. skogs- och lantbruksakademien
alt
Källor - http
libris.kb.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Kommun - ursprung
Heby

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.