logo

Carlotta - the museum database

1972.08.0391 :: skiss, teckning

Object description
Studie av fallade sjal / textil. Daterad 6. 3. 1920. Avbildar danssjal som veckar sig och faller på olika sätt. Tecknade i svart krita / kol samt vit krita, pappret är ett mörkgrått lumppapper.
  • Data elements
Inventarienummer
1972.08.0391
Sakord
skiss; teckning
Sakord, engelska
drawing; illustration
Inlån - aktuellt
in-1972.0002
Region - ursprung
Java
Land - ursprung
Indonesien : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Sverige : Europa
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
Indonesia; Sweden
Världsdel - ursprung
Asien; Europa
Beskrivning
Studie av fallade sjal / textil. Daterad 6. 3. 1920. Avbildar danssjal som veckar sig och faller på olika sätt. Tecknade i svart krita / kol samt vit krita, pappret är ett mörkgrått lumppapper.
Namn - tillverkare
Kleen, Tyra (1874 - 1951), författare, konstnär
alt
Beskrivning
Tyra Kleen, författare och konstnär. Illustrerar och skriver artiklar om konst och dans. Reser med Ellen von Platen till Sri Lanka (Ceylon) 1911 och ger ut "Strövtåg i Orienten samma år. Vistas på Java och Bali 1919-1921. Böckerna Temple Danses in Bali, 1936, och Wayang Javanese Theatre, 1937 gavs ut av Etnografiska museet. Illustrationerna av de symboliska handrörelserna, mudra, ställdes ut på Victoria and Albert Museum 1923. De publiserades i Mudras The Ritual Hand-Poses of the Buddha Priests and the Shiva Priests of Bali. 1924 ger hon ut en barnbok, Ni-Si-Pleng. En historia om svarta barn berättad och ritad för vita barn.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
runeberg.org, libris.kb.se, 62.88.129.39
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Materialkategori
papper
Material - tillverkning
papper
Material, engelska - tillverkning
paper
Namn - förvärvat från
Riddarhuset
alt
Beskrivning

Sveriges ridderskap och adel, även under metonym Riddarhuset, är en svensk korporation (sammanslutning) bestående av den introducerade adeln i Sverige, bildad 1866 efter ståndsriksdagens avskaffande genom representationsreformen. Sveriges ridderskap och adel har sitt säte i Riddarhuspalatset på Riddarhustorget i Gamla stan i Stockholm (uppfört 1641-1674).

Sveriges ridderskap och adel samlas formellt vart tredje år till adelsmöte (årsmöte) i Riddarhuspalatset, där varje släkt har en röst genom en släktrepresentant på plats. År 2013 fanns 692 levande adliga ätter registrerade och publicerade i Adelskalendern. Närmare 3 000 adliga namn med vapenplåtar introducerades på Riddarhuset under ca 350 års tid.

Riddarhuset leds av Riddarhusdirektionen (styrelsen) samt drivs av Kansliet med Riddarhussekreteraren (VD) som högste tjänsteman.

Sammanslutningen värnar ett historiskt arv och har under seklernas lopp dokumenterat en världsunik genealogisk samling (släkthistoria). Ett större ackumulerat värdepappersinnehav medger arkivsamlingen samt underhåll av palatset, utdelande av stipendier för i huvudsak dess studerande ättemedlemmar och därtill välgörenhet och kulturbidrag.

Riddarhusets motto, inskrivet i dess sigill, är Arte et Marte. Det är även är namnet på dess medlemstidning som utkommer två gånger per år till medlemmarna samt till änkor efter avlidna adelsmän.

Källor - http
commons.wikimedia.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Höjd
21 cm
Bredd
46,4 cm
Anmärkning
Initial dokumentation utförd av f.d. intendent (Sydostasien) vid Etnografiska museet Elisabet Lind 2017 - 2019. Kompletterande dokumentation utförd av Anna Schottländer 2020.; Kommer ur någon av Tyra Kleens pärmar. Inkommen som deposition från Riddarhuset 1972.
Objekttyp
Konstverk
Belongs to Samling
1972.08 :: Kleen, Tyra

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.