logo

Carlotta - the museum database

1937.29.0001 :: skåp

Object description
Gudaskåp. Av trä. Till formen liknande ett tempel med dörrar, som öppna sig inåt. Utskjutande rikt snidat överstycke med drakar i genombrutet arbete. Drakomslingrade kolonner i båda främre hörnen. Från framsidans överstycke hänga ned fyra blomsterkorgar med lotus = symbol. för oavbruten harmoni. I dekorationen ingå vidare: flädermus med hakkors i moln = varaktig lycka i lycklig omgivning, "molnhuvuden" med Ju-i, blomstervas med vapen, fyra lejon etc. Förvärvad i Obs.: De släta sidostyckena och ryggen icke ursprungliga, ditsatta vid monteringen på museet. Totalhöjd 184 cm. Basen 57 x 109 cm.
Inventarienummer
1937.29.0001
Sakord
skåp
Land - ursprung
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
China
Världsdel - ursprung
Asien
Världsdel, engelska - ursprung
Asia
Beskrivning
<space>Gudaskåp. Av trä. Till formen liknande ett tempel med dörrar, som öppna sig inåt. Utskjutande rikt snidat överstycke med drakar i genombrutet arbete. Drakomslingrade kolonner i båda främre hörnen. Från framsidans överstycke hänga ned fyra blomsterkorgar med lotus = symbol. för oavbruten harmoni. I dekorationen ingå vidare: flädermus med hakkors i moln = varaktig lycka i lycklig omgivning, "molnhuvuden" med Ju-i, blomstervas med vapen, fyra lejon etc. Förvärvad i Obs.: De släta sidostyckena och ryggen icke ursprungliga, ditsatta vid monteringen på museet. Totalhöjd 184 cm. Basen 57 x 109 cm.
Materialkategori
växtmaterial
Tidpunkt - förvärv till museet
1937
Sökord
tempel; modell
Belongs to Samling
1937.29 :: Hansson, Judit

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.