logo

Carlotta - the museum database

bild

Bolinders expedition till södra Afrika (1948-1949) :: expedition

Object description
Gustaf Bolinder beviljades 15 000 kronor inför sin och hustrun Esters forskningsresa till Södra Afrika 1948-49. Under resan besökte man Portugisiska Väst- och Östafrika (Angola respektive Mozambique), Sydrhodesia (Zimbabwe), Swaziland och Sydafrika. Till de etnografiska museerna i Stockholm och Göteborg förde de hem mer än 1000 föremål. Pengarna beviljades av Kung Gustav V genom Kungliga Vetenskapsakademien och hämtades från så kallade lotterimedel. (utställningstext, Magasinet - en etnografisk skattkammare, B20)
Visat namn
Bolinders expedition till södra Afrika (1948-1949)
Verksamhet
expedition
Tidpunkt - öppnad/start
1948
Tidpunkt - stängd/slut
1949
Land - verksamhet
Angola : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Moçambique : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Swaziland : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Sydafrika : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Zimbabwe : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geografiskt namn - annat
Afrika
Beskrivning
Gustaf Bolinder beviljades 15 000 kronor inför sin och hustrun Esters forskningsresa till Södra Afrika 1948-49. Under resan besökte man Portugisiska Väst- och Östafrika (Angola respektive Mozambique), Sydrhodesia (Zimbabwe), Swaziland och Sydafrika. Till de etnografiska museerna i Stockholm och Göteborg förde de hem mer än 1000 föremål. Pengarna beviljades av Kung Gustav V genom Kungliga Vetenskapsakademien och hämtades från så kallade lotterimedel. (utställningstext, Magasinet - en etnografisk skattkammare, B20)
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org