logo

Carlotta - the museum database

0964.a.1530 :: folksamling

Object description
Kullgren talar från teaterscen.
  • Data elements
Bildarkivnummer
0964.a.1530
Motivord
folksamling
Namn - avbildad
Kullgren, Nils (1869 - 1940), missionär
alt
Beskrivning

Nils Kullgren Jonasson, född 1869, Skillingmark Värmlands län, död 1940, missionär, verksam i Kina.

Nils Kullgrens kinesiska namn var Gu Lunren 顾伦仁. Han var i Kina 1893-1929, de första tio åren i norra Kina med Christian & Missionary Alliance och sen i Hubei med Svenska Missionsförbundet.

Gift med Paulina Brandt, far till Nils Joel (född 1896), Rakel Paulina (född 1900, Hudiksvall), John F. (född 1906) och Gösta (född 1916).

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org, viaf.org
Källor - http
www.facebook.com, www.myheritage.se, libris.kb.se
Namn - fotograf
Okänd
Källor - http
collections.smvk.se, www.wikidata.org
Mediabärare
skioptikon
Världsdel - fotograferad i
Asien
Land - fotograferad i
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning
Kullgren talar från teaterscen.
Namn - förvärvat från
Svenska Missionsförbundet
alt
Beskrivning

Svenska Missionsförbundet (SMF, från 2003 Svenska Missionskyrkan, SMK) var ett svenskt nyevangeliskt, protestantiskt trossamfund grundat 1878. Fram till 2003 kallades man Svenska Missionsförbundet (SMF), därefter Svenska Missionskyrkan (SMK) fram till 2011. Samfundet har under sin historia bedrivit mission och biståndsprojekt i flertalet länder, bland annat i Kongo, Indien, Ryssland och Kina, men även i Sverige. SMF/SMK har under årens lopp haft eget bokförlag, tidningsutgivning, egna skolor (folkhögskolor samt missionärs- och pastorsutbildningar), ungdoms- och scoutverksamheter, samt har samarbetat med flera andra kristna organisationer i Sverige och i utlandet.

SMK har enligt beslut 2011 grundat ett nytt samfund tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige som heter Equmeniakyrkan (tidigare arbetsnamnet Gemensam Framtid). Från 1 juli 2012 har det nya samfundet övertagit såväl centralt anställd personal som verksamhet. De tre bildarsamfunden har avvecklats.

Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor - http
equmeniakyrkan.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Tidpunkt - förvärv till museet
2014
Förvärvsomständigheter - till museet
Samling 0964 gåva från Equmeniakyrkans (tidigare Svenska Missionskyrkans) arkiv 2014.
Belongs to Bildsamling
0964 :: Equmeniakyrkan, Svenska Missionsförbundet

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.