logo

Carlotta - the museum database

Tips och hjälp vid sökning

Det finns tre olika sätt att söka efter information, "Fri sökning", "Enkel sökning" och "Avancerad sökning". Pröva också gärna att använda Riksantikvarieämbetets söktjänst Kringla.

Fri sökning
Fri sökning är sökrutan uppe till höger. Här söker WebCarlotta i databasens alla register och i alla fält. Du kan kombinera en geografisk plats med material, sakord, person eller ett inventarienummer (använd nollutfyllnad för inventarienummer t.ex. 1928.01.0001).

Vill du söka på exakt ordföljd måste du använda citattecken, t.ex. "jorden runt".

Om du är osäker på stavningen eller ett inventarienummer kan du ersätta det tecknet med ”*” men då måste du även avsluta med "*"(exempelvis kan du söka på ”M*traux*” om du är osäker på om det ska vara ”Métraux”, ”Mètraux”, ”Metraux” eller ”Maitraux”)

Om du exempelvis vill ha tag på föremål och information med koppling till teceremoni så skriver du helt enkelt "teceremoni", eller ännu hellre, bara "tecer" så att du även fångar upp de fall där man stavat fel och skrivit "tecermoni".

Bocka i rutan "Endast föremål med bild" om du endast vill ha träff på poster som har en bild.

När du öppnar ett objekt, tänk på att du ofta hittar mer information under fliken ”OMFATTNING”.

Enkel sökning
Enkel sökning är bra om du vill begränsa antalet träffar. Här kan du välja vilka fält du vill att sökningen görs i, t.ex. geografiska namnfält. Du kan också söka på flera olika variabler: plats, tid, typ av föremål eller namn, samtidigt. Men sökningen görs endast i vissa fält ("dataelement"). Du bör därför använda Enkel sökning när du verkligen vet i vilka fält du vill söka i. Vill du söka i alla fält ska du istället använda "Fri sökning".

Benämning = typ av föremål, titel,

Identitet = idnummer, klassifikationskoder

Plats = Geografiska namn: land, ort, region, flod, berg m fl

Person = Egennamn: personer, företag, institutioner. Personnamn skrivs alltid Efternamn, Förnamn

Du kan bara söka på en sak per rad (dvs du kan inte skriva både "Egypt" och "Kairo" för plats, skriv bara Kairo i så fall).

Avancerad sökning
Avancerad sökning är i första hand till för vana Carlottaanvändare. En förutsättning för att kunna använda sökningen effektivt är att du känner till sökfälten som används och hur de hänger ihop. Fördelen med Avancerad sökning är att det finns stora möjligheter att kombinera olika sökparametrar och du kan specificera i vilket register du vill söka.

I översta rullistan väljer du vilket register du vill söka i. Här kan man även välja "Alla".

Förklaringar till SWETERM-koder i högerkolumnen:
FOLNAM - Namn på folk
GEOLOC - Utställning eller händelse (t.ex. en expedition) som t.ex. ett föremål varit med på
GEONAM - Namn på geografisk plats
MATNAM - Namn på material
OBJIDN - Identitet, t.ex. inventarienummer
OBJMEA - Mått
OBJNAM - Namn på objekt, t.ex. sakord. Även motivord och sökord.
OBJTME - Tid, datum, årtal
OBJTXT - Fritext
PERNAM - Namn (personer, institutioner m.m) kopplade till posten. Personnamn skrivs alltid Efternamn, Förnamn.
TECNAM - Namn på tekniker

Nedanstående SWETERM är inte så vanliga i denna databas:
GEOCDE - Kod för geografisk plats
OBJAMT - Mängd, summa, t.ex. pengar
OBJCDE - Kod för objekt
OBJCNT - Antal

Att tänka på
Om du vill göra så kallade "wild card"-sökningar, dvs söka på samtliga poster där ett visst fält används, skriver du "%” (tänk på att du kan få väldigt många träffar om du gör en sådan sökning).

Träfflistan

När du får en träffar på en sökning, visas en träfflista. För att öppna en post i listan klickar du på länken som visas.

Vill du enbart se de föremål som inkluderar bilder, klicka för ruta.

Träfflistan visas automatiskt som ”karta”, dvs i rader från vänster till höger. Vill du hellre att träffarna listas uppifrån och ner som en lista, klicka på ”Visa lista”.

Maximera = sökrutan visas, så att du kan ändra i sökningen Minimera = ta bort sökrutan.