logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Etnografiska museet

Etnografiska museet har cirka 220 000 föremål, fördelade på cirka 3 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Merparten av dessa är tillgängliga genom Carlotta, dock saknas ännu mycket dokumentation. Ca 70 000 har en bild. Utöver föremålen kan du titta på närmare 70 000 fotografier och 600 utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
178 641.
Delföremål (Delobjekt)
29 688.
Föremålssamlingar
3 416.
Fotografier
86 343.
Utställningar
622.
Digitala bilder
401 684.
Mest visade föremål
dansmask; mask ; Hjässmask kallad Tetede som används i geledefestivalen under det nattliga Efe uppträdandet. En av de två viktigaste masker...
alt
Mest visade bild
pyramid; tempel ; Solpyramiden.
alt
Senast registrerade föremål
korg ; Korg. Flätad.
alt
Senast registrerade bild
föremålsbild; detalj ; Dokumentation av föremål från Taiwan i anslutning till projektet Taking Care.
alt
Senast avbildade föremål
kärl ; Skål lika med nr 512.
alt
Senast digitaliserade bild
föremålsbild; detalj ; Dokumentation av föremål från Taiwan i anslutning till projektet Taking Care.
alt
Senast digitaliserade namn
missionär ; Andreas Berner Ålin, född 1888-07-04 i Alnö, Västernorrlands län, död 12 februari 1949, Kongo, missionär. Före Ålin blev missio...
alt

Månadens föremål

altmask ; Mask. Av svartmålat trä. Masken urholkad ur ett trästycke, sitter över huvudet som en hjälm. På framsidan ett stiliserat ansikte, med slitsar för ögonen. Masken kröns av sju avsmalnande spetsar. Längst ned en rad med hål. (generalkatalogen)

Veckans föremål

altskulptur; figur ; Figur av bränd lera. Föreställer Fukurokuju, visdomens och det långa livets gud. Hög kal hjässa, uppsvälda öronsnibbar, långt skägg. Brokig dräkt. I högra handen en vandringsstav, i den vänstra en solfjäder. (generalkatalogen)

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...