logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTPublications

CountValue
1A. Andrén, 'Greek and Roman heads in the Malmström collection', OpRom II, 1960, 12-13, pl. V (cat. no. 4).
1A. Andrén, An Etruscan Terracotta Ash Urn, MedMus B 5, 1965, 39-43. Unpublished manuscript by Marjatta Nielsen.
1A. Andrén, Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, no. 335.
1A. Andrén, Antik skulptur i svenska samlingar, 1964, pl.1. Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 37 n°2. T. Hallén, MedMusB 17, 1982, 30-36. P. Getz-Preziosi, Sculptors of the Cyclades. Individual and tradition in the third millennium B.C., 19?. Medelhavsmuseet. En introduktion (Museum catalogue), Stockholm 1982, 172.
1A. Andrén, “An Etruscan Terracotta Head”, MedMusB 5 (1969), 36-38.
1A.Cambitoglou & A. D. Trendall, The Red-Figure Vases of Apulia 1 Early and Middle Apulian (Oxford Monographs on Classical Archaeology), Oxford 1978, 113 n°86.
1A.Cambitoglou & A. D. Trendall, The Red-Figure Vases of Apulia 1 Early and Middle Apulian (Oxford Monographs on Classical Archaeology), Oxford 1978, 149 n°109.
1A.Cambitoglou & A. D. Trendall, The Red-Figure Vases of Apulia 1 Early and Middle Apulian (Oxford Monographs on Classical Archaeology), Oxford 1978, 149 n°268.
1A.Cambitoglou & A. D. Trendall, The Red-Figure Vases of Apulia 1 Early and Middle Apulian (Oxford Monographs on Classical Archaeology), Oxford 1978, 324. L. Jorhem, ‘Vi får i oss allt mindre mängder bly via maten’, Vår Föda 5/97, 19.
1A.Cambitoglou & A. D. Trendall, The Red-Figure Vases of Apulia 1 Early and Middle Apulian (Oxford Monographs on Classical Archaeology), Oxford 1978, 61 n°111.
1A.Cambitoglou & A. D. Trendall, The Red-Figure Vases of Apulia 2 Late Apulian (Oxford Monographs on Classical Archaeology), Oxford 1978, 757 n°247, pl.281:3. E. Isedal, En apulisk volutkrater (B.A. thesis, Department of Ancient Culture and Society, University of Stockholm), Stockholm 1983.
1A.Cambitoglou & A. D. Trendall, The Red-Figure Vases of Apulia 2 Late Apulian (Oxford Monographs on Classical Archaeology), Oxford 1982, 1003 n°619.
1A.Cambitoglou & A. D. Trendall, The Red-Figure Vases of Apulia 2 Late Apulian (Oxford Monographs on Classical Archaeology), Oxford 1982, 780 n°203.
1A. D. Trendall & A. Cambitoglou, The red-figured vases of Apulia 2: Late Apulian (Oxford Monographs in Classical Archaeology), Oxford 1982, 892 n°311.
1A.M.J. Tooley, Osiris Bricks, JEA 82, 1996, 167 ff, pl.XIII, 5.
1A. Mura, ‘Vaso d’impasto a decorazione graffita con teoria di animali fantastici’, MedMusB 4, 1964, 42-48. CVA Stockholm 1, pl.28:3-4, fig.3.
1A. Oswaldson Kjäll "Ett mansporträtt på Medelhavsmuseet" C-uppsats Antikens kultur och samhällsliv, Stockholms universitet. Vt 2006
1A. Scharff, Die altertümer der vomt und Frühelit Ägyptene, nr. 70, 45-46, pl. 15?
1A catalog of this collection is published: Falke V., Die Sammlungne S:V Majestäts des Könings Karls XV von Schweden...., Wien 1870.
1Acta Arch. 11, 1940, s.114
1Acta Arch. 11, 1940, s. 115
2Acta Arch. 11, 1940, s. 117
1Acta Arch. 11, 1940, s. 118
1Acta Arch. 11, 1940, s. 118-119
4Acta Arch. XI, sid. 113
1Acta archaeologica 11, 1940, s. 110
1Acta archaeologica 11, 1940, s. 110.
3Acta Archaeologica 11, 1940, s. 113
1Acta Archaeologica 11, 1949, s. 113
2Acta Archaeologica XI, sid. 113
1A description of the items aqcuired by the crown prince in Cairo has been established by Ph. Dr. C.J. Lamm.
2Adlerburg 2012, BA thesis SU: "Unwrapping the Past"
1A large and a smaller fragment.
1Althin-Bylin 1937 Fig. 1
1Althin-Bylin 1937 Fig. 28.
9Andersson, K., 'Supplementary Material from Enkomi Tombs 3, 7, 11 and 18 s.c.', MedMusB 15, 1980, 25-40
1Andersson, K., 'Supplementary Material from Enkomi Tombs 3, 7, 11 and 18 s.c.', MedMusB 15, 1980, 25-40.
1Andrén, A., Antik skulptur i svenska samlingar, 1964, Pl. 33. Antiken (MM/NM), 1967, 78, no. 298. Borelius, A., Västerlandets konsthistoria. Roma Antiqua, det övriga Italien, Spanien, 1985, 48. Medelhavsmuseet. En introduktion, 1982, 220-221. Vessberg, O., ‘A republican portrait from the Sabina’, Medelhavsmuseet, Bulletin 3, 1963, 67-72. Vessberg, O., 'Den konsthistoriska linjen i den klassiska arkeologien i Sverige', Vetenskapliga perspektiv - nya professorer vid Stockholms universitet 1970/71 presenterar sina ämnen, Stockholm 1971, 164, fig. 11. Vessberg, O., ‘Institutionen för antikens kultur och samhällsliv’, Humanistisk forskning vid Stockholms Universitet’, 1973, 13.
1Andrén, A., Antik skulptur i svenska samlingar, 1964, Pl. 40. Antiken (MM/NM), 1967, 80, no. 312. Berndt, S., Den flaviska kvinnofrisyren, uppkomst och utveckling, B.A. thesis, Department of Ancient Culture and Society, University of Stockholm, 1985. Borelius, A., Västerlandets konsthistoria. Roma Antiqua, det övriga Italien, Spanien, 1985, 48. Hausmann, U., ‘Zu den Bildnissen Domitia Longina un der Julia Titi’ RömMitt 82, 1975, 315-328. Medelhavsmuseet. En introduktion, 1982, 220-221. Vessberg, O., ‘Recent acquisitions of Roman portraits’, Medelhavsmuseet, Bulletin 1, 1961, 55-60.
1Andrén, A., Antik skulptur i svenska samlingar, 1964, pl. 49. Antonsson, O. (ed.), Antik konst. En konstbok från Nationalmuseum (Årsbok för svenska statens konstsamlingar VI), Stockholm 1958, 134. Brising, H., Antik konst i Nationalmuseum, 1911, 122 ff. Poulsen, Tidskrift för konstvetenskap, 1, 1916.
1Andrén, A., Antik skulptur i svenska samlingar, 1964, Pl. 54. Antiken (MM/NM), 1967, 83, no. 330. Vessberg, O., ‘Recent acquisitions of Roman portraits’, Medelhavsmuseet, Bulletin 1, 1961, 60-64.
1Andrén, A., ‘An Italic Iron Age Belt Plate’, Medelhavsmuseet. Bulletin 4, 1964, 38-41.
1Andrén, A., ‘Greek and Roman heads in the Malmström collection’, OpRom II, 1960, cat. no. 11. Poulsen, V., in: ’Malmöhus, slott och museum’. Sydsvenska Dagbladets Årsbok 1960, 54 f. Andrén, A., ’Antik skulptur i svenska samlingar’, 1964, pl. 43. Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, kat.nr. 314.
1Andrén, A., ‘Greek and Roman heads in the Malmström collection’, OpRom II, 1960, cat.no. 17.
1Andrén, A., ‘Greek and Roman heads in the Malmström collection’, OpRom II, 1960, cat.no. 18.
1Andrén, A., ‘Greek and Roman heads in the Malmström collection’, OpRom II, 1960, cat.no. 2.
1Andrén, A., ‘Greek and Roman heads in the Malmström collection’, OpRom II, 1960, cat.no. 3.
1Andrén, A., ‘Greek and Roman heads in the Malmström collection’, OpRom II, 1960, cat.no. 7.
1Andrén, A., ‘Greek and Roman heads in the Malmström collection’, OpRom II, 1960, cat.no. 9.
1André Veldmeijer 2014:242[13] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:25 Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:26 [2] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:27[3] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:28[4] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:29[5] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:30[6] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:31[7] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:33[8] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:34[9] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:35[10] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:37[11] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:38-39[12] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:44[14] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:46[15] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:47[16] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
2André Veldmeijer 2014:48[17] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:49[18] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:51[19] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:55[22] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:56[23] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:57[24] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:59[25] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:61[26] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:63[27] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:65[28] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:67[29] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:68-69[30] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1André Veldmeijer 2014:71[31] Footwear in Ancient Egypt: the Medelhavsmuseet Collection
1Antike Kunstwerke, Auktion 2, 14. Mai 1960 (Ars Antiqua AG, Lucerne), 56 n°152, pl.60:152. J. D. Beazley, Attic Red-Figure Vase-Painters2, Oxford 1963, vol.1, 444 n°230 bis. Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 60 n°172 (and ill.). O. Vessberg, ‘Grekisk och italisk keramik’, Vår konst (Medlemsblad för folkrörelsernas konstfrämjande) 14, 1961, 5 n°4-5. Id., ‘Institutionen för Antikens kultur och samhällsliv’, Humanistisk forskning vid Stockholms Universitet, 1973, 11. Jorhem, Lars, ’Vi får i oss allt mindre mängder bly via maten’ in Vår föda 5/97, p. 17-23.
1Antike Kunstwerke, Auktion 2, 14. Mai 1960 (Ars Antiqua AG, Luzern), 54 n°143, pl.57:143. J. Mertens, ‘Attic white-ground cups: a special class of vases’, Metropolitan Museum Journal 9, 1974, 91-108, esp.92-93.
1Antike Kunstwerke (Ars Antica AG, Luzern) Auktion 7 Dezember 1957, n°17.
1Antiken, 1967, nr. 529.
1Antiken, 1967, nr 528.
1Antiken, no. 352.
1Antiken, Stockholm, 1967, p. 79, no. 307. Vessberg, O., ‘A Roman Togatus’, Medelhavsmuseet. Bulletin 5, 1969, 53-58. Vessberg, O., ‘Den konsthistoriska linjen i den klassiska arkeologien i Sverige’, Vetenskapliga perspektiv - nya professorer vid Stockholms Universitet 1970/71 presenterar sina ämnen”, Stockholm, 1971, p. 166, fig. 12.
1Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 43, n°56.
1Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 45 n°68. CVA Stockholm 2, pl.14:1-2, fig.45.
1Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 46 n°76. CVA Stockholm 1, pl.14:1-4, figs.67 and 154.
1Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 47 n°85.
1Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 48, n°95. E. Rystedt, Grekisk keramik (Medelhavsmuseet, Skrifter 5), Stockholm 1985, 12 fig.10. Tusen år av grekisk keramik (exhibition catalogue), Lidköpings Hantverks och Sjöfartsmuseum 1983, 11, fig.4. Jorhem, Lars, ’Vi får i oss allt mindre mängder bly via maten’ in Vår föda 5/97, p. 17-23.
1Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 49, n°96. S. Goudaki, En attisk svartfigurig lekyt på Medelhavsmuseet (B.A. thesis, Department of Ancient Culture and Society, University of Stockholm), Stockholm 1981.
1Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 50 n°106. CVA Stockholm 1, pl.35:4-5.
1Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 58, no. 160.
1Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 60, n°170. E. Kephalidou, Nikhthes. Eikonografikh meleth tou arcaiou ellhnikou aqlhtismou (Diss.), Thessaloniki 1996, pl.20:8.
1Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 60, n°173.
1Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ...(Nationalmusei utställningskatalog 313) , Stockholm 1967, 62 n°184. B. Granler, Två vita lekyter ur Medelhavsmuseets samlingar (b.a. diss., Institutionen för Antikens kultur och samhällsliv), Stockholm 1973, 10-14, 25-27.
1Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 63, n°192.
1Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 63 n°194. A.Cambitoglou & A. D. Trendall, Apulian Red-Figure Vase-painters of the Plain Style, 1961, 9 n°12. A. D. Trendall, Early South Italian Vase-painting, 1974, 49 n°B60. A.Cambitoglou & A. D. Trendall, The Red-Figure Vases of Apulia 1 Early and Middle Apulian (Oxford Monographs on Classical Archaeology), Oxford 1978, 17 n°64.
1Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ...(Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 64 n°198.
1Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ...(Nationalmusei utställningskatalog 313) , Stockholm 1967, 64 n°199.
1Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 87 n°351.
1Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, n°171. Medelhavsmuseet. En introduktion (Museum catalogue), Stockholm 1982, 188. J. Boardman, Athenian Red Figure Vases. The Archaic Period, London 1975, 113, fig. 185. ARV 1643, 33 bis. M. P. O. Morford and R. J. Lenardon, Classical mythology, New York and Oxford 2007, 481.
1Antik konst. En konstbok från Nationalmuseum (Årsbok för svenska statens konstsamlingar 6), O. Antonsson (ed.), Stockholm 1958, 101. J. D. Beazley, Attic Red-Figure Vase-Painters2, Oxford1963, vol.2, 1530. Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 63, n°191.
1Antik konst. En konstbok från Nationalmuseum (Årsbok för svenska statens konstsamlingar 6), O. Antonsson (ed.), Stockholm 1958, 107. A. D. Trendall, The red-figure vases of Lucania, Campania and Sicily, Oxford 1967, 178. Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 63, n°195. M. von Heland et al.,Gustaf III:s Antikmuseum (museikatalog), Stockholm 1974, 16.
1Antik konst. En konstbok från Nationalmuseum (Årsbok för svenska statens konstsamlingar 6), O. Antonsson (ed.), Stockholm 1958, 38, 41.
1Antik konst. En konstbok från Nationalmuseum (Årsbok för svenska statens konstsamlingar 6), O. Antonsson (ed.), Stockholm 1958, 56, 59.
1Antik konst. En konstbok från Nationalmuseum (Årsbok för svenska statens konstsamlingar 6), O. Antonsson (ed.), Stockholm 1958, 58, 59.
1Antik konst. En konstbok från Nationalmuseum (Årsbok för svenska statens konstsamlingar 6), O. Antonsson (ed.), Stockholm 1958, 60, 61.
1Antik konst. En konstbok från Nationalmuseum (Årsbok för svenska statens konstsamlingar 6), O. Antonsson (ed.), Stockholm 1958, 62, 63.
1Antik konst. En konstbok från Nationalmuseum (Årsbok för svenska statens konstsamlingar 6), O. Antonsson (ed.), Stockholm 1958, 62, 64.
1Antik konst. En konstbok från Nationalmuseum (Årsbok för svenska statens konstsamlingar 6), O. Antonsson (ed.), Stockholm 1958, 65, 67.
1Antik konst. En konstbok från Nationalmuseum (Årsbok för svenska statens konstsamlingar 6), O. Antonsson (ed.), Stockholm 1958, 65-66, 69. Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 58, n°155.
1Antik konst. En konstbok från Nationalmuseum (Årsbok för svenska statens konstsamlingar 6), O. Antonsson (ed.), Stockholm 1958, 85. D. A. Amyx, ‘An alabastron by the Herzegovina Painter’, BABesch 38, 1963, 90, n°25. M. von Heland-Weissglas, Figurativ vasdekor i Korint (Diss.), Stockholm 1970, n°2001. M. von Heland, Gustaf III:s Antikmuseum. Katalog, Stockholm 1974, 22, n°2129. C. W. Neeft, ‘The Dolphin Painter and his workshop’, BABesch 52-53, 1977-1978, 154, n°4. CVA Stockholm 1, pl.10:7-8, figs.51, 157.
1Antik konst. En konstbok från Nationalmuseum (Årsbok för svenska statens konstsamlingar 6), O. Antonsson (ed.), Stockholm 1958, 89. Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 47 n°87.
1Antik konst. En konstbok från Nationalmuseum (Årsbok för svenska statens konstsamlingar 6), O. Antonsson (ed.), Stockholm 1958, 97. J. D. Beazley, Attic Red-Figure Vase-Painters2, Oxford1963, vol.2, 1092. Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 62, n°187. S. Åvall, Analys av en rödfigurig attisk kalkkrater från Medelhavsmuseet (B.A. thesis, Department of Ancient Culture and Society), University of Stockholm, autumn 1994.
1Antik konst. En konstbok från Nationalmuseum (Årsbok för svenska statens konstsamlingar 6), O. Antonsson (ed.), Stockholm 1958, p.104 and fig. p.105. J. D. Beazley, Attic Red-Figure Vase-Painters2, Oxford1963, vol.2, 996. Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ...(Nationalmusei utställningskatalog 313) , Stockholm 1967, 61 n°178. Picasso och Medelhavets myter (exhibition catalogue), Museum of Contemporary Art, Stockholm 1997, cat.n°144.
1Antonsson, O.
2Antonsson 1936, Nationalmusei årsbok, 142-145
28Antonsson 1936, Nationalmusei årsbok, 142-145.
1Antonsson 1936, Nationalmusei årsbok, 142-145 (?).
1Antonsson 1936, Nationalmusei årsbok pp. 142-145.
1Arne, 1939--1940, abb. 5, Tepe Hissar III; Marino 2000 p. 20 pl. 4 Below left
1Arne, FK, bild s. 29.
1Arne, FK, s. 29, bild. Arne 1962 fig 5; Marino 2000 p. 23 pl. 7
1Arne, Fornv. 1936:2 fig. p.107
1Arne, Fornvänner 1936:107; Marino 2000 p. 17 pl. 3 fourth from left
79Arne, T.J. 1945. Excavations at Shah Tepé, Iran. In Reports from the Scientific Expedition to the Northwestern Provinces of China under the Leadership of Dr Sven Hedin. The Sino-Swedish expedition. Publication 27. VII. Archaeology 5. Stockholm. Fürst, C.M. 1939. The Skeletal Material collected during the excavation of Dr Arne in Shah Tepé at Astrabad-Gorgan in Iran. In Reports from the Scientific Expedition to the Northwestern Provinces of China under the Leadership of Dr Sven Hedin. The Sino-Swedish expedition. Publication 9. VII. Archaeology 4. Stockholm.
17Arne, T.J. 1945. Excavations at Shah Tepé, Iran. In Reports from the Scientific Expedition to the Northwestern Provinces of China under the Leadership of Dr Sven Hedin. The Sino-Swedish expedition. Publication 27. VII. Archaeology 5. Stockholm. Fürst, C.M. 1939. The Skeletal Material collected during the excavation of Dr Arne in Shah Tepé at Astrabad-Gorgan in Iran. In Reports from the Scientific Expedition to the Northwestern Provinces of China under the Leadership of Dr Sven Hedin. The Sino-Swedish expedition. Publication 9. VII. Archaeology 4. Stockholm. Wahlberg-Sandberg, E. 2002. Ages and Sexes of the Children of Shah Tepé. application and comparison of nine methods for Age and three Methods for Sex estimation to an Archaeological Human and Subadult Skeletal Sample from Shah Tepé in Iran. Magisteruppsats framlagd vid det osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.
1Arne, T.J. 1945. Excavations at Shah Tepé, Iran. In Reports from the Scientific Expedition to the Northwestern Provinces of China under the Leadership of Dr Sven Hedin. The Sino-Swedish expedition. Publication 27. VII. Archaeology 5. Stockholm 1945, p. 149, Pl XXXVII, fig 201.
1Arne, T.J. 1945. Excavations at Shah Tepé, Iran. In Reports from the Scientific Expedition to the Northwestern Provinces of China under the Leadership of Dr Sven Hedin. The Sino-Swedish expedition. Publication 27. VII. Archaeology 5. Stockholm 1945, p. 153, Pl XXXI, fig 220.
1Arne, T.J. 1945. Excavations at Shah Tepé, Iran. In Reports from the Scientific Expedition to the Northwestern Provinces of China under the Leadership of Dr Sven Hedin. The Sino-Swedish expedition. Publication 27. VII. Archaeology 5. Stockholm 1945, p. 157, Pl XXXV, fig 240.
1Arne, T.J. 1945. Excavations at Shah Tepé, Iran. In Reports from the Scientific Expedition to the Northwestern Provinces of China under the Leadership of Dr Sven Hedin. The Sino-Swedish expedition. Publication 27. VII. Archaeology 5. Stockholm 1945, p. 160, Pl XXXVII, fig 253.
1Arne: "Speglar från Luristan", Kulturhistoriska studier, tillägnade N Åberg, 1938.
1Arne . 1962, fig 3 left; Marino 2000 p. 22 pl. 6 second from right
1Arne 1934 ESA ix: 277, 278 fig. 4?
1Arne 1936
1Arne 1938
1Arne 1939-1940, Abb.1; Marino 2000 p. 39 Fig. 4
1Arne 1939-1940, Abb. 8; Marino 2000 p. 20 pl. 4 Middle
1Arne 1939-1940, Abb. 9. compares to Tepe Hissar III 2200 or 1500 BC, Amathus graves Cyprus 11 1200-700 BC
1Arne 1939-1940, Abb. IIa, b "svärdstav" influence hence to European Bronze Age- e.g. Hungary.
1Arne 1939-1940, Abb 6
1Arne 1945, p. 149, (Pl. XXVI, Fig. 196).
1Arne 1945, p. 149, (Pl. XXVI, Fig. 197).
1Arne 1945, p. 149, (Pl. XXVI, Fig. 198).
1Arne 1945, p. 149, (Pl. XXVII, Fig. 199).
1Arne 1945, p. 149, 175, Figs. 308 a, b?, Pl. XXVII, Fig. 199
1Arne 1945, p. 158, Pl. XXXV, Fig. 241.
1Arne 1945, p. 159 (Pl. XXXVI, Fig. 251).
1Arne 1945, p. 163, Fig. 274, (Pl. XL, Fig. 274).
1Arne 1945, pp. 144, 172-173, Fig. 301a, Pl. XXI, Fig. 168,
1Arne 1945, pp. 144, 172-173, Figs. 301a & b, Pl. XXI Fig. 169
1Arne 1945, pp. 144, 175, Fig. 308 a, b, Pl. XXI, Fig. 167
1Arne 1945, pp. 144,175, Fig. 308 b, Pl. XXI, Fig. 169 3800
1Arne 1945, pp. 146,172-173, Fig 301 a & b, Pl. XXIII, Fig. 181
1Arne 1945, pp. 146,176, Fig. 310, Pl. XXIII, Fig. 181
1Arne 1945, pp. 147, (Pl. XXIV, Fig. 184).
1Arne 1945, pp. 147, 172-173, Fig. 301 a & b, Pl. XXIV, Fig. 185.
1Arne 1945, pp. 147, 175, Fig. 308 a, b, Pl. XXIV, Fig. 185
1Arne 1945, pp. 148,186, Fig. 353? (Pl. XXV, Fig. 193)
1Arne 1945, pp. 149, 172-173, Figs. 301 a & b, Pl. XXVII, Fig. 199
1Arne 1945, pp. 149, 172-173, Figs. 301 a & b, Pl. XXVII, Fig. 202
1Arne 1945, pp. 149, 175, Figs. 308 a, b, Pl. XXVII, Fig. 202
1Arne 1945, pp. 149, 176, Fig. 310, Pl. XXVI, Fig. 197
1Arne 1945, pp. 150, 172-173, Figs. 301 a & b, (Pl. XXVII, Fig. 202)
1Arne 1945, pp. 150, 186, Fig. 355 (Pl. XXVIII, Fig. 206).
1Arne 1945, pp. 151, 188, Fig. 364, (Pl. XXIX, Fig. 212).
1Arne 1945, pp. 152, 203, (Pl. XXX, Fig. 213).
1Arne 1945, pp. 152, 203, Fig. 407. (Pl. XXX, Fig. 213).
1Arne 1945, pp. 153, 173, Fig. 303, Pl. XXX, Fig. 217
1Arne 1945, pp. 153, 176, Fig. 310, Pl. XXX, Fig. 217
1Arne 1945, pp. 154, 172-173, (Pl. XXXV, Fig. 244).
1Arne 1945, pp. 154, 175, Fig. 308 a & b, (Pl. XXXV, Fig. 244). Ritningen for profile only.
1Arne 1945, pp. 154, 188, Fig. 364, (Pl. XXXI, Fig. 223).
1Arne 1945, pp. 154, 188, Fig. 364, (Pl. XXXII, Fig. 225).
1Arne 1945, pp. 156, 188, Fig. 354, (Pl. XXXIII, Fig. 233).
1Arne 1945, pp. 157, 218, (Pl. XXXIV, Fig. 236) (among many objects)
1Arne 1945, pp. 157, 218, Fig 236, (Pl. XXXIV, Fig. 236).
1Arne 1945, pp. 158, 172-173, Figs. 301 a & b, (Pl. XXXV, Fig. 243).
1Arne 1945, pp. 158, 174, Fig. 304, Pl. XXXV, Fig. 240
1Arne 1945, pp. 158, 175, Fig. 308 b, (Pl. XXXV, Fig. 243).
1Arne 1945, pp. 158, 186, Fig. 355, (Pl. XXXIII, Fig, 231)
1Arne 1945, pp. 160, 185, Fig. 353, (Pl. XXXVII, Fig. 252).
1Arne 1945, pp. 160, 188, Fig. 364, (Pl. XXXVIII, Fig. 259).
51Arne 1945?
2Arne 1945 ?
2Arne 1945. p. 197, Fig. 387
1Arne 1945 p. 146, Pl. XXIII, Fig 179.
1Arne 1945 p. 149, Fig. 371, Pl. XXVI Fig. 196.
1Arne 1945 p. 149.
1Arne 1945 p. 149 Pl. XXVI, Fig. 196.
1Arne 1945 p. 152, Pl. XXX Fig. 213.
1Arne 1945 p. 153, (Pl. XXXI, Fig. 221) Pl. XC Fig. 221, 228
1Arne 1945 p. 154, (Pl. XXXI, Fig. 223, a).
3Arne 1945 p. 154, (Pl. XXXI, Fig. 223).
1Arne 1945 p. 154, (Pl. XXXI, Fig. 223 b).
1Arne 1945 p. 154, (Pl. XXXII, Fig. 225).
1Arne 1945 p. 154, 184-185, Fig. 350b, (Pl. XXXI, Fig. 223).
1Arne 1945 p. 156, (Pl. XXXIII, Fig. 235).
1Arne 1945 p. 159, no. 753 (Pl. XXXVI, (Fig. 251) or p. 157, no. 627 (Pl. XXXIV, Fig. 236) Arne 1945 pp. 282-283 Fig. 586. Probably neither of the Pl.
1Arne 1945 p. 160, (Pl. XXXVII, Fig. 254).
1Arne 1945 p. 160 (Pl. XXXVIII Fig. 257)
1Arne 1945 p. 162, (Pl. LXXV, Fig. 587).
1Arne 1945 p. 162, (Pl. XXXIX, Fig. 267).
1Arne 1945 p. 162, (Pl. XXXIX, Fig. 268).
1Arne 1945 p. 173, Fig. 303
1Arne 1945 p. 183, Pl. XLIX, Fig. 352
1Arne 1945 p. 186
3Arne 1945 p.187
1Arne 1945 p. 187
1Arne 1945 p.187, Fig. 360, (Pl. XLIX, Fig. 360)
1Arne 1945 p. 193, Fig. 374, Pl. LI, Fig. 374
1Arne 1945 p. 196, Fig. 386, Pl. LI, Fig. 386
1Arne 1945 p. 202, Pl. LII, Fig. 404b?
2Arne 1945 p. 203, Fig. 407
1Arne 1945 p. 209, Pl. LIII, Fig. 421
1Arne 1945 p. 210, Pl. LIII, Fig. 422
1Arne 1945 p. 218, Fig. 465, p. 219 text, Pl. LVIII, Fig. 466b
1Arne 1945 p. 219, Pl. LVIII, Fig. 464
1Arne 1945 p. 281
1Arne 1945 p. 282, Fig. 586a - does not look like this
1Arne 1945 Pl. LI, Fig. 379
1Arne 1945 Pl. LXIX, Fig. 542
1Arne 1945 Pl. LXXV, Fig. 596
1Arne 1945 Pl. XC Fig. 275b
1Arne 1945 pp. 144, 174, Fig. 306, (Pl. XXII, Fig. 172).
1Arne 1945 pp. 144, 185, 186, Fig. 354, Pl. XXII, Fig. 172
1Arne 1945 pp. 145, 191, Fig. 371, (Pl. XXIII Fig. 175).
1Arne 1945 pp. 145, 194, 195, figs. 380, 381, (Pl. XXIII, Fig. 176).
1Arne 1945 pp. 146, 186, Fig. 357, (Pl. XXIII, Fig. 179)
1Arne 1945 pp. 146, 198-199, Fig. 391, (Pl. XXIII, Fig. 180).
1Arne 1945 pp. 146, 201-202, Fig. 401, (Pl. XXIII, Fig. 179).
1Arne 1945 pp. 147, 186, Figs 353 or 354, (Pl. XXIV, Fig. 186).
1Arne 1945 pp. 147, 189, Fig. 365, (Pl. XXIV, Fig. 186).
1Arne 1945 pp. 147, 193, 194 Figs. 375, 376 (Pi. XXIV, Fig. 186).
1Arne 1945 pp. 147, 194, 195, Figs. 380, 381, (Pl. XXIV, Fig. 186).
1Arne 1945 pp. 147, 194, 195, Figs. 380, 381 (Pl. XXIV, Fig. 186).
1Arne 1945 pp. 148, 191 Fig. 370, 189 (Pl. XXV, Fig. 189)
1Arne 1945 pp. 148, 194, 195, Figs. 380, 381 (Pl. XXV, Fig. 192).
3Arne 1945 pp. 148, 200, Fig. 395, (Pl. XXV, Fig. 193).
1Arne 1945 pp. 149, 190, Fig. 369, Pl. XXVIII, Fig. 206
1Arne 1945 pp. 149, 192, Fig. 373
1Arne 1945 pp. 149, 207, Fig. 413, (Pl. XXVI, Fig. 195).
1Arne 1945 pp. 150, 188, Fig. 364, (Pl. XXVIII, Fig. 204).
1Arne 1945 pp. 150, 189, Fig. 367, (Pl. XXVIII, Fig. 205).
1Arne 1945 pp. 150, 191, Fig. 370 (Pl. XXVIII, Fig. 204).
1Arne 1945 pp. 150, 192, Fig. 373, (Pl. XXVIII, Fig. 204
1Arne 1945 pp. 150, 194, 195, Figs. 380, 381, (Pl. XXVIII, Fig. 204).
1Arne 1945 pp. 151, 188, Fig. 364, (Pl. XXIX, Fig. 211).
2Arne 1945 pp. 151, 193, 194, Figs. 375, 376, (Pl. XXVIII, Fig. 208).
1Arne 1945 pp. 151, 194, 195, Figs. 380, 381, (Pl. XXIX, Fig. 211).
1Arne 1945 pp. 151, 194, 195, Figs. 380, 381, (Pl. XXVIII, Fig. 207).
1Arne 1945 pp. 151, 194, 195 Figs. 380, 381 (Pl. XXVIII, Fig. 208).
1Arne 1945 pp. 153, 173, Fig. 303, Pl. XXXI, Fig. 222
1Arne 1945 pp. 153, 175, Fig. 308 a, (Pl. XXXI, Fig. 222).
1Arne 1945 pp. 154, 189, Fig. 365, (Pl. XXXII, Fig. 225).
1Arne 1945 pp. 154, 191, Fig. 370, (Pl. XXXII, Fig. 225).
1Arne 1945 pp. 154, 193, Fig. 374, (Pl. XXXI, Fig. 223).
1Arne 1945 pp. 154, 194, 195, Figs. 380, 381, (Pl. XXXI, Fig. 224).
1Arne 1945 pp. 155, 189, Fig. 367, (Pl. XXXII, Fig. 227).
1Arne 1945 pp. 155, 190, Fig. 369, Pl. L, Fig. 369 (Pl. XXXII, Fig. 230).
1Arne 1945 pp. 155, 191, Fig. 370, (Pl. XXXII, Fig. 227).
1Arne 1945 pp. 155, 191, Fig. 370, (Pl. XXXII, Fig. 229).
1Arne 1945 pp. 155, 191, Fig. 370, (Pl. XXXII, Fig. 230).
1Arne 1945 pp. 155, 191, Fig. 370, (Pl. XXXIII, Pig. 233).
1Arne 1945 pp. 155, 192, Fig. 373, (Pl. XXXII, Fig. 227).
1Arne 1945 pp. 155, 194, 195, Figs. 380, 381, (Pl. XXXII, Fig. 227).
1Arne 1945 pp. 155, 197, 198, Fig 390, (Pl. XXXII, Fig. 230).
1Arne 1945 pp. 156, 193, 194, Fig. 377, (Pl. XXXIII, Fig. 233).
1Arne 1945 pp. 156, 193, 194 Figs. 375, 376, (Pl. XXXIII, Fig. 231).
1Arne 1945 pp. 156, 194, 195, Figs. 380, 381, (Pl. XXXIII, Fig. 231).
1Arne 1945 pp. 156, 198, 199, Fig. 391, (Pl. XXIII, Fig. 177).
1Arne 1945 pp. 156, 198, 199, Fig. 392, (Pl. XXIII, Fig. 177).
1Arne 1945 pp. 156, 198, 199, Fig 391, (Pl. XXXIII, Fig. 234
1Arne 1945 pp. 156, 198, 199, fig 392, (Pl. XXIII, Fig. 177).
1Arne 1945 pp. 156, 198, 199, Fig 393, (Pl. XXXIII, Fig. 234).
1Arne 1945 pp. 156, 198, 199, Fig 393, (Pl. XXXIII, Fig. 234). Nationalmuseeum, Persisk konst i Sverige, Stockholm 1973, p. 38
1Arne 1945 pp. 156, 198-199, Fig 391, (Pl. XXXIII, Fig. 235)
1Arne 1945 pp. 157, 185, 201, Fig. 399, (Pl. XXXIV, Fig. 238).
1Arne 1945 pp. 157, 193, 194, Figs. 375, 376, (Pl. XXXV, Fig. 245).
1Arne 1945 pp. 157, 200, Fig. 395, (Pl. XXXIV, Fig. 238).
1Arne 1945 pp. 160, 172-173, Fig 301 a & b, (Pl. XXXVII, Fig. 256).
1Arne 1945 pp. 160, 173, Fig. 303 (Pl. XXXVII, Fig. 252).
1Arne 1945 pp. 160, 173, Fig. 303 (Pl. XXXVII, Fig. 253
1Arne 1945 pp. 160, 175-176, Fig. 310, (Pl. XXXVII, Fig. 253)
1Arne 1945 pp. 160, 176, Fig. 310, (Pl. XXXVII, Fig. 253).
1Arne 1945 pp. 160, 176, Fig. 312, (Pl. XXXVII, Fig. 254)
1Arne 1945 pp. 160, 185 (Pl. XXXVII, Fig. 256).
1Arne 1945 pp. 160, 186, Fig. 355? (Pl. XXXVII, Fig. 258).
1Arne 1945 pp. 161, 186, Fig. 356, (Pl. XXXVIII, Fig. 262).
1Arne 1945 pp. 161, 193, 194, Figs. 375, 376, (Pl. XXXVIII, (Fig. 259).
1Arne 1945 pp. 161, 194, 195, Fig. 380, (Pl. XXXVIII, Fig. 259).
1Arne 1945 pp. 161, 194, 195, Figs. 380, 381, (Pl. XXXVIII, Fig. 262).
1Arne 1945 pp. 161, 200, Fig. 395, (Pl. XXXVIII, Fig. 264)
1Arne 1945 pp. 162, 200, Fig. 264, (Pl. XXXVIII, Fig. 264).
1Arne 1945 pp. 162, 200, Fig. 265, (Pl. XXXIX, Fig. 265).
1Arne 1945 pp. 162, 200, Fig. 397, (Pl. XXXVIII, Fig. 264).
1Arne 1945 pp. 162, 207, Fig. 414, (Pl. XXXIX, Fig. 267).
1Arne 1945 pp. 162-163, 202, 203, Fig. 405, (Pl. XL, Fig. 269).
1Arne 1945 pp. 163, 203, Fig. 405, (Pl. XL, Fig. 269).
1Arne 1945 pp. 163, 203, Fig. 405, (Pl. XL, Fig. 270).
1Arne 1945 pp. 163, 203, Fig. 407, (Pl. XL, Fig. 269).
1Arne 1945 pp. 163, 203, Fig. 407, (Pl. XL, Fig. 270).
1Arne 1945 pp.182-183, Fig. 346a, Pl. XLVIII, Fig. 346b
1Arne 1945 pp.187-188, Fig. 362, (Pl. L, Fig. 362).
2Arne 1945 pp. 198-199, Fig. 391, (Pl. XXXIII, Fig. 235).
1Arne 1945 pp. 204-205, Fig. 409; Introduktion 1982, pp. 126-7
2Arne 1945 pp. 205-206, Fig. 410
1Arne 1945 pp. 208-209, Fig. 417
1Arne 1945 pp. 230-231, Fig. 510
1Arne 1945 pp. 281-282, Fig. 251, (Pl.XXXVI, Fig. 251) possibly fig. 586 p. 282
1Arne 1945 pp. 281-282, Fig. 586a
1Arne 1945 pp. 53, 153, (Pl. XXXI, Fig. 222 and Pl. XC Fig. 222a No. 1730 E III s7)
1Arne 1956 pp. 157, 194, 195, Figs. 380, 381, (Pl. XXXV, Fig. 245).
2Arne 1962, fig. 10
6Arne 1962, fig. 15
1Arne 1962, fig. 15; Marino 2000
1Arne 1962, fig. 15?
1Arne 1962, fig. 15. Marino 2000 p. 29 pl. 13 far left
1Arne 1962, fig. 4
1Arne 1962, fig. 5; Marino 2000 p. 30 pl. 14 far right
1Arne 1962, fig. 7; Marino 2000 p. 17 pl. 1 Left Below
2Arne 1962, fig. 9
2Arne 1962, fig 11
1Arne 1962, fig 12
1Arne 1962, fig 14
1Arne 1962, fig 7
3Arne 1962, fig 8; Marino 2000 p. 21 pl. 5 Left
1Arne 1962; Marino 2000 p. 17 pl. 2 third from left, p. 43 Fig. 8
1Arne 1962 fig. 7, second row, center.
1Arne 1962 fig 1; Marino 2000 p. 22 pl. 6 second from left
1Arne 1962 fig 3 right; Marino 2000 p. 22 pl. 6 Far left
1Arne 1962 fig 6
1Arne 1962 fig 7, 2nd down on right
1Arne 1962 MMBull fig 1.
1Arne FK s. 29 bild. Arne Fornvännen 1936:107 Bought in Paris antique dealer.
1Arne Fornvännen 1936: 107. Bought in Paris, antique dealer.
2Arne Fornvännen 1936:107 bought from antique dealer, Paris.
1Arne Fornvännen 1936:110 Fig 8
1Arne Fornvännen 1936: 111, Fig 9
1Arne Förnvänner 1936: 107, Marino 2000 p. 17 pl. 1 Left Mid
1Arne Förnvänner 1936: 107.
3Arne Förnvänner 1936: 107 bought from antique dealer, Paris.
1Arne T., J., “A sasanian stucco relief”, Ethnos 1941, p. 40 ff. Persisk konst i Sverige 1973 nr 83, fig. s.13
1Ars Antiqua, Antike Kunstwerke 1959, n°99. Antiken. Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar ... (Nationalmusei utställningskatalog 313), Stockholm 1967, 47, n°88.
1Asplund, K., Catalogue de la collection de M. et Mme Karl Bergsten, vol. II, Stockholm, 1943, no. 28. -Rystedt, E., ‘Old and new. Preliminary observations on a Roman head of Dionysos with 18th century restorations’, MedMus Bulletin 29, 1994, 73-75.
1Avb. Civ. 1A, Pl. VIII:93.
1Avb. Civ. IA. Pl. XIV:205 (?).