logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Annat namn
Arkivdokument-ID - Beskriver
Arkivdokument-ID - Ingår i
Arkiv-ID
Arkiv-ID - Beskriver
Bildnamn, originalbildUnikt identifierande namn på originalbild
Bildnamn, tumnagelUnikt identifierande namn på tumnagelbild
Bildnamn, zoombildUnikt identifierande namn på zoombild
Copyright - media
Copyright - meta
Fara
Fara - föreställer
Händelse - Beskriver
Händelse - Föreställer
Händelse - Kommenterar
Händelse, del av - Föreställer
Händelse, del av - Kommenterar
Kommentarsstatus
K-samsök - föreställer
Lån - Kommenterar
Licensnamn
Lokalt namn
Monterdel
Monterdel - Föreställer
Monterdel - Kommenterar
Motivord
Motivord, engelska
Namn - verksam vid
Objekttyp
Period - föreställer
Period i KoreaSvenska namnet på perioden.
Period i Korea, koreanska
Personefternamn
Personförnamn
Persontitel
Platsnamn
Proveniens, klassificering
Referens
Referens - källa
Referens - publicerad i
Reg.-signaturIdentifierande (unik) signatur på registreraren
SakordBeskrivande benämning
Sakord, engelska
Sakord, kinesiska
Sakord, korea
Sakordskategori
Sakordskategori, engelska
Samlingsnamn
Sökord
Sökord, engelska
Specialbenämning
TitelTitel på verk (Tidigare titel_text_original, Arkiv "sererubrik".)
Titel, engelska
Titel, japanska
Titel, koreanska
Titel, översättningTidigare titel_text_translation
Typ av arkiv
Typ av besök
Utställning - avbildad
Utställning - Beskriver
Utställning - Föreställer
Utställning - Kommenterar
Utställning - lånTidigare namn: planedexhibition
Utställning - vernissage
Utställning, del av - avbildad
Utställning, del av - beskriver
Utställning, del av - Föreställer
Utställning, del av - vernissage
Utställningsdel - Kommenterar
Utställningsnamn
Utställningstyp
Verksamhet
Visat namnIdentifierande (unikt) namn på personen (även juridisk person)