logo

Carlotta - the museum database

RM-1241 :: Pendang, Föremål

Object description
Litet hänge / pendang eller liknande föremål i lergods.
  • Data elements
Accessionsnummer
RM-1241
Tidigare identitet
14:45; B2(69)
Sakord
Pendang; Föremål
Sakord, engelska
Object; Pendant
Land, engelska - ursprung
India
Världsdel - ursprung
Asien
Ort - fyndplats
Rang Mahal
Region - fyndplats
Rajasthan
Land - fyndplats
Indien : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geografiskt namn - annat
Sydasien; Asia
Namn - insamlat av
Rydh, Hanna (1891-02-12 - 1964-06-29), Arkeolog
alt
Beskrivning

Hanna Albertina Rydh, född 12 februari 1891 i Stockholm, död 29 juni 1964 i Solna, var en svensk arkeolog och politiker (folkpartist).

År 1919 disputerade Hanna Rydh i arkeologi vid Uppsala universitet som den första kvinnan i Sverige med avhandlingen Dosformiga spännen från vikingatiden. Hon ledde arkeologiska undersökningar på Birka och Adelsö, dessutom intresserade hon sig för Gotland under stenåldern och yngre järnåldern. Tillsammans med sin make Bror Schnittger utgrävde hon borgruinen Aranäs i Västergötland under åren 1916–1925. Hon deltog också i utgrävningar utanför Sverige. År 1924 var hon amanuens på Musée des Antiquités nationales med ansvar för de paleolitiska samlingarna, och grävde då också i Pyrenéerna.

Efter Schnittgers död gifte Rydh sig med Mortimer Munck af Rosenschöld, som verkade som landshövding i Jämtlands län under perioden 1931–1938. Under åren som landshövdingsfru i Östersund gjorde Rydh stora insatser för länets kulturarv, och särskilt för Jämtlands läns museum - Jamtli. Hennes intresse för hemslöjd och framför allt sockendräkter kopplades med ett socialt och feministisk engagemang. Hon kandiderade även att som första kvinna i Sverige efterträda sin man som landshövding då denne gick i ålderspension 1938.

Hanna Rydh utgav många populärvetenskapliga skrifter, och hon var även ordförande för Fredrika-Bremer-Förbundet 1937–1949, samt dess internationella motsvarighet International Alliance of Women 1946–1952.

Hanna Rydh var riksdagsledamot i andra kammaren för Stockholms stads valkrets åren 1943–1944. I riksdagen drev hon särskilt frågan om att förbättra situationen för offentliganställda kvinnor, som portvakter och lärarinnor.

Hanna Rydhs gata i Fruängen i Stockholm har fått sitt namn till hennes minne. (wikipedia 2012-09-24)

Företog 1934 en resa till Brasilien.

Se Vem är Det 1961.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, libris.kb.se, sok.riksarkivet.se, sv.wikipedia.org
Händelse - var närvarande vid
Arkeologisk utgrävning i Rang Mahal, Rajasthan (1951-1952)
alt
Beskrivning

Utgrävning av Rang Mahal med Hanna Rydh. År 1952 kom en svensk arkeologisk expedition till Rang Mahal och genomförde utgrävningar under januari - april 1953 i en så kallad boplatskulle ca 200 meter väster om den nuvarande byn. Övriga deltagare från Sverige var Holger Arbman, Dagny Arbman, Louise Halbert, Göran Bergengren, Gösta Eriksson (geolog), Björn Allard, David Hummel, Karin Munck af Rosenschöld (dotter till Hanna), Öved Hultmark (fotograf) och Hildegard Halling-Lindfelt[. Platsen och utgrävningen blev känd framför allt för sin keramik och gav också namnet till Rang Mahal-kulturen.

Själva boplatskullen var 200 x 200 meter och 9 meter hög. Högst upp hittades gravar men därunder fann man bebyggelselämningar från flera olika perioder.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning
Litet hänge / pendang eller liknande föremål i lergods.
Beskrivning, engelska
Small pendant or similar object.
Materialkategori
Keramik
Material
Lergods
Material, engelska
Earthenware
Referens - publicerad i
Rydh, Hanna (1959). Rang Mahal: the Swedish archaeological expedition to India 1952-1954. Lund
alt
Källor - http
libris.kb.se, books.google.se, archive.org
Belongs to Samling
RM :: Rang Mahal

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to approve the conditions.