logo

Carlotta - the museum database

bild

NMOK-002 :: Stele

Object description
Skulptur, Buddhistisk votivstele.gråbrun sandsten,KIna,Shanxi-provins. Norra WEi-dynastin. ca, 520
Object description
Stor buddhistisk votivstela, avslutad i en spetsbåge. I mitten en nisch med en sittande Buddha. Han höjer handen i abhaya mudra och sänker den vänstra i varada mudra. På vardera sidan en flat nisch med en Bodhisattva stående på en lotussockel, vilken uppbärs av en Yaksha (jordande). I nedre kanten en rad av 8 nischer med sittande Buddha figurer. Norra Wei perioden; slutet av 400- eller början av 500-talet. Från provinsen Shansi.
Accessionsnummer
NMOK-002
Sakordskategori
Monument; Skulptur
Sakord
Stele
Datering
400-500-tal
Land - ursprung
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
China
Världsdel - ursprung
Asien
Geografiskt namn - annat
Östasien
Namn - förvärvat från
Sirén, Osvald (1879-04-06 - 1966-06-12), Konsthistoriker, Professor
alt
Beskrivning

Osvald Sirén, född 6 april 1879 i Helsingfors, död 12 juni 1966 i Stockholm, var en finlandssvensk konsthistoriker, intendent, professor och sångtextförfattare. Han debuterade som lyriker med den numer sällsynta diktsamlingen Accord (1902).

Sirén var intendent vid Nationalmuseum i Stockholm. Han skrev bland annat den för tiden uppmärksammade Kinas trädgårdar och vad de betytt för 1700-talets Europa som kom att bli det svenska standardverket om kinesiska trädgårdar.

I Statens porträttsamling på Gripsholms slott återfinns en bröstbild på honom utförd av Einar Jolin. (wikipedia, 2011-02-14).

Han gjorde fyra resor till Ostasien före andra världskriget: 1918, 1921-23, 1929-30 och 1935. I slutet av 1950-talet gjorde han ytterligare resor till Kina, Japan och Taiwan.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se, collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Förvärvsomständigheter
Förvärvad i Peking av Osvald Sirén; inköp
Händelse - var närvarande vid
Osvald Siréns tredje resa till Ostasien (1929-1930)
Beskrivning
Osvalds Siréns resa till Ostasien. Januari i Japan. Sedan via Korea till Kina. Beijing 14 mars. Sällskap med Karlbäck. På hösten besökte han Japan. December tillbaks i Beijing. Mars hemresa via Japan och USA.
Beskrivning
Skulptur, Buddhistisk votivstele.gråbrun sandsten,KIna,Shanxi-provins. Norra WEi-dynastin. ca, 520; Stor buddhistisk votivstela, avslutad i en spetsbåge. I mitten en nisch med en sittande Buddha. Han höjer handen i abhaya mudra och sänker den vänstra i varada mudra. På vardera sidan en flat nisch med en Bodhisattva stående på en lotussockel, vilken uppbärs av en Yaksha (jordande). I nedre kanten en rad av 8 nischer med sittande Buddha figurer. Norra Wei perioden; slutet av 400- eller början av 500-talet. Från provinsen Shansi.
Anmärkning
H: 151 cm B: 75 cm; KL kompletterat med hjälp av NMOK Registerkort, (Svart låda)
Materialkategori
Sten-Mineral
Material
Sandsten
Material, engelska
Sandstone
Utst. etikett - svenska

Offerskulptur

Centralt i skulpturen ser vi den historiska Buddhan, Buddha Íåkyamuni. Han sitter med höger hand i handställningen ”frihet från fruktan”, abhayamudra, och vänster i "medkänsla", varadamudrå. Buddha är omgiven av två bodhisattvor som står på lotusformade socklar. Socklarna bärs upp av demoner. Ovanför Buddha Sakyamuni finns en nisch med en sittande Buddha tillsammans med två svävande gudomliga nymfer, apsaras. Under Buddha Íåkyamunis tron finns en rad av åtta nischer med sittande Buddha-figurer.

Gråbrun sandsten. Kina, Shanxi-provinsen.

Norra Wei-dynastin, ca 520 e. Kr.

NMOK 002

Votivstele är den gamla termen på detta föremål, dvs en skulptur skänkt till ett tempel som bön, tackgåva eller löfte till den man tillber, ibland med namn på dem som skänkt skulpturen.

Utst. etikett - engelska

Sacrificial sculpture

The historical Buddha, Buddha Íåkyamuni, is seen in the centre of the sculpture performing the freedom from fear gesture, abhayamudra, with his right hand, and the compassion gesture, varadamudrå, with his left. Buddha is surrounded by two bodhisattvas standing on lotus-shaped bases. The bases are carried by demons. Above Buddha Íåkyamuni is a niche with a seated Buddha together with two hanging nymphs, apsaras. Under Buddha Sakyamuni's throne is a series of eight niches with seated Buddhas.

Greyish-brown sandstone. China, Shanxi province.

Northern Wei dynasty, ca 520.

Votive stele is an old term for this kind of object, i.e. a sculpture given to a temple as a form of prayer, a thank-offering or vow to the worshiped deity, sometimes with the names of the donors.

Utställning - tidigare
Buddhistisk skulptur
Beskrivning
Utställningen Buddhistisk skulptur plockades ner 2013 samtidigt som Sydasiengalleriet plockades ner 2013. Flera av skulpturerna ställdes sedan ut i Skulpturhallen och "Religioner i Asien".
Tidpunkt - Öppnad/Start
2004
Tidpunkt - Stängd/Slut
2013
Skulpturhallen-Religioner i Asien
alt
Beskrivning

Möt Asiens gudar i Skulpturhallen. Den permanenta utställningen i Skulpturhallen består av 66 (62 från Östasiatiska museet, 4 från Etnografiska museet) religiösa skulpturer från det område som idag är Afghanistan, Pakistan, Indien, Kina, Mongoliet och Burma (Myanmar). Skulpturerna representerar buddhism, hinduism, taoism och jainism. Även om dessa religioner idag praktiseras över hela världen har de sitt ursprung i Asien.

Många av skulpturerna har inte visats offentligt på flera decennier. Föremålen tillverkades på skilda platser och vid skilda tidpunkter från 200-talet till 1600-talet, vilket innebär att de kom till under en tidsrymd som omfattar mer än 1400 år.

Buddhismen har idag cirka 500 miljoner utövare, främst i Asien. Jainismen har cirka 4 miljoner utövare, huvudsakligen i Indien. Hinduismen har cirka 890 miljoner anhängare, varav 94 % bor i Indien. Daoismen utövas av kinesiska samhällen världen runt, men har också påverkat filosofiska strömningar i många av Kinas grannländer. (https://www.varldskulturmuseerna.se/ostasiatiskamuseet/utstallningar/aktuella-utstallningar/skulpturhallen/, 2014-09-09)

Tidpunkt - Öppnad/Start
2014-08, 2019-07-01
Tidpunkt - Stängd/Slut
2018-02 [?]
Utställningar, historik
Buddha
utstallningval
Ja
Tillståndsbedömning
Lagad tvärs över.
displayidnummer [beräkning] - inv
*101135*
Ursprungsregister
omInv; omDok
Belongs to Samling
NMOK :: Nationalmuseum orientalisk konst

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to approve the conditions.