logo

Carlotta - the museum database

OM-1975-0011 :: Vas

Object description
Den här utsökta flaskan har med sin utsvängda mynning, sin långa hals och sin päronformade runda kropp en nästan perfekt symmetri. En inristad dubbel linje med en yeouidu-bård (molnformade önskebringande symboler) går runt flaskans sluttande skuldror och stiliserade molnsymboler smyckar kroppens utbukande sidor. På flaskans lägre del går en bård med lotusblad i två rader runt kroppen. Glasyren är blågrön och krackelerad, framförallt på flaskans nedre del. Där, samt på foten och basen, är glasyren också brunaktig på grund av överbränning. Märken från fem stycken kiseldioxidbitar syns på jämnt avstånd från varandra på insidan av fotringen. Den eleganta formen och det diskreta mönstret samt glasyrens jadelika "pisaek"-färg är typiska för celadongods från 1100-talets Goryeo.
Accessionsnummer
OM-1975-0011
Sakordskategori
Husgeråd
Sakordskategori, engelska
Household utensil
Sakord
Vas
Sakord, engelska
Vase; Bottle
Sakord, korea
가정 용구 家庭 用具
Titel, engelska
Celadon bottle with incised cloud decoration
Titel, koreanska
청자 음각 구름 무늬 병 靑磁 陰刻 雲文 甁
Titel
Flaska med ristad molndekor och celadonglasyr
Utställning - ingår i
Koreagalleriet
alt
Beskrivning

Nyöppnat (2012) permanent galleri om Korea. Här visas föremål i ett unikt rum, skapat av den koreanska arkitekten Hwang Doojin.

Det är en modern och sparsmakad interiör där pappersklädda fönster ger en känsla av ett koreanskt rum. Med denna satsning vill Världskulturmuseerna bredda kunskapen i Sverige om Koreas kultur och historia.

I det relativt lilla galleriet visas föremål från 300-talet (De tre kungadömenas tid) till slutet av 1800-talet (slutet av Joseon-dynastin). Det moderna Korea återspeglas i museets program.

Utställningen öppnar med ett par utsökta föremål från den arkeologiintresserade gamle kungen Gustav VI Adolfs samling - en ovanlig svart Goryeo-vas samt ett örhänge från graven "Den lyckobringande fenixens grav". I Ostasien ingår tecknet för "lyckobringande" även i namnet för "Sverige" och graven namngavs efter att kungen 1926 deltagit i utgrävningen av denna grav. Örhänget fick kungen som minne - efter hemkomsten skänktes det till Östasiatiska museet.

Galleriet visar utvecklingen av koreansk keramik, som också utgör huvuddelen av samlingen. Även ett fåtal målningar och möbler ingår i utställningen. En del av materialet är gåvor och inköp från skandinaviska läkare och sjuksköterskor som varit aktiva vid olika sjukhus under Koreakriget.

Galleriets arkitekt Doojin Hwang är född i Seoul 1963. Han kombinerar västerländska och koreanska arkitektoniska traditioner i en unikt modern stil. Koreagalleriet på Östasiatiska museet är ett resultat av ett samarbete mellan Korea Foundation och Östasiatiska museet. (www.ostasiatiska.se, 2012-02-03)

Tidpunkt - Öppnad/Start
2012-02-11
Utställning, del av - ingår i
Koreagalleriet 05
alt
Datering, engelska
12th century
Period i Korea, engelska
Goryeo dynasty (918–1392)
alt
Beskrivning, engelska

The Goryeo dynasty was founded in 918 and took control of most of the Korean Peninsula by 936, ruling an area even greater than that of the previous Unified Silla. The northern border extended as far as the Amnok River, the present-day boundary between North Korea and China. Early Goryeo, from 918 to 1170, consolidated the sovereignty of the monarchy by making present-day Gaesong, on the west coast of Korea, the capital; where Wang Geon, the founder of the Goryeo dynasty, could gain regional support from warlords. A Chinese-style national examination for officials was implemented to bring new clans into the government. The middle Goryeo, from 1170 to 1270, experienced a series of disruptive events. Different military leaders seized the throne, triggering several rebellions of peasants and slaves, while simultaneously facing invasions by the Mongolian Yuan dynasty. By the late Goryeo period, from 1270 to 1392, the dynasty was largely under the control of the Mongol Yuan court in present-day Beijing. Goryeo disintegrated following frequent assaults by Chinese rebel forces and Japanese pirates, and General Yi Seong-gye, a founder of the Joseon dynasty, rose to power.

Buddhism flourished during the Goryeo, and large amounts of Buddhist texts and artworks were patronized by the elite, including the so-called Koreana Tripitaka – a set of over 80,000 woodblocks that could be used to print the entire Korean Buddhist cannon. Movable type was also used in Korea for the first time in world history during the Goryeo. Representative types of crafts from the Goryeo period include ceremonial objects used in Buddhist temples, metalwares and lacquerwares. Most of all, Goryeo is known for its ceramic art, especially celadon ware, which saw its heyday between the first half of the 11th century and early 13th century. The creation of the sanggam ceramic inlay technique reached a peak around the mid-12th ceuntury.

Beskrivning, korea

왕건이 918년에 고려를 건국하고 935년과 936년에 차례로 신라와 후백제의 항복을 받아 후삼국을 통일했다. 통일신라 시기의 신라와 비교해 고려는 오늘날의 북한과 중국의 국경선이 위치한 압록강까지 영토를 확장하였다. 편의상 고려시대를 초, 중, 후기로 구분할 수 있는데, 고려 전기는 918년부터 1170년에 이르는 시기로 왕건이 출신지인 송악(松嶽: 지금의 개성)으로 수도를 옮기고 호족 세력의 지원을 받음으로써 왕권을 강화했다. 동시에 특정 세력이 득세하는 것을 막고 새로운 관리들을 등용하기 위해 당나라의 과거제를 도입하여 실시했다. 1170년부터 1270년에 해당하는 고려 중기에는 무인들이 무신란을 일으키고 정권을 장악하였다. 이를 계기로 전국 각지에서 농민과 천민이 봉기를 일으켰으며 또한 몽골이 침입하여 사회가 극도로 혼란해졌다. 1270년부터 1392년까지의 고려 후기에는 왕실이 원나라에 예속되어 정치, 경제, 사회, 문화적으로 간섭을 받았다. 홍건적과 왜구가 침입하고 권문세족과 신흥사대부가 대립하는 가운데 후에 조선 왕조를 건국하는 이성계가 정권을 장악하면서 고려 왕조는 막을 내렸다.

고려시대에는 불교를 국교로 삼은 왕실과 귀족의 지원으로 관련 공예품의 제작이 증가했다. 인쇄술의 발달에 힘입어 불경(佛經)의 출판도 활발하여 합천 해인사 대장경판과 현존하는 세계 최고(最古)의 금속활자본인 직지심체요절이 만들어졌다. 고려시대를 대표하는 미술품의 종류에는 사찰에서 사용했던 의례 용구, 불화, 금속공예품, 칠기와 도자기 등이 있다. 무엇보다도 고려청자는 11세기 초반과 13세기 초 사이에 기형, 문양, 번조수법이 완성되고 특히 12세기 중반에는 상감청자가 제작되며 기술이 최고의 경지에 달했다.

Period i Korea
Goryeo (918-1392)
Period i Korea, koreanska
고려 시대 (918 – 1392)
Datering, korea
12세기
Geografiskt namn - annat
Korea; Östasien
Namn - förvärvat från
Grönwall, Inger (1908 - ?), Fru Tage Grönwall
Källor - http
collections.smvk.se
Grönwall, Tage (1903-02-07 - 1988-03-06), Diplomat, Jurist
Beskrivning

Han tog studentexamen i Djursholm 1921, juris kandidatexamen vid Stockholms högskola 1927 och gjorde tingstjänstgöring 1928-1930 i Lindes domsagas tingslag innan han blev attaché vid Utrikesdepartementet (UD) 1930. Grönwall tjänstgjorde i Paris 1931, London 1932, Dublin 1933, Wien, Belgrad och Budapest 1934. Han var tillförordnad förste sekreterare vid UD 1937 (tillförordnad andre sekreterare 1934), tillförordnad förste legationssekreterare i London 1939-1940, tillförordnad byråchef vid UD 1943 och beskickningsråd i Rom 1947-1951. Grönwall var därefter sändebud i Aten 1951-1956 och 1962-1965, Tokyo 1956-1962, även Seoul 1959-1962 samt Bryssel 1965-1969.

Han var ordförande i Stockholms högskolas juridiska förening 1927, medarbetare i Svensk Juristtidning 1941-1947, ledamot i Flyktkapitalbyrån 1945-1947, ombud vid förhandlingar i handelspolitiska frågor i Stockholm 1945, Washington, D.C. 1946, Rom 1948, Annecy 1949, medlare vid Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea 1954-1955 och 1969-1970, styrelseordförande i Solvay Svenska AB 1969-1979 och introduktör för främmande sändebud 1975-1979 samt ordförande i Svensk-belgiska föreningen 1976-1979.

, Grönwall var son till generalkonsul, fil dr Fredrik och Anna Grönwall. Tage Grönwall var gift med Inger Ericson.
Källor - http
sv.wikipedia.org, collections.smvk.se
Förvärvsomständigheter, engelska
Donated by Tage Grönwall
Förvärvsomständigheter
Gåva av Tage Grönwall
Förvärvsomständigheter, koreanska
타게 그뢴발(Tage Grönwall) 기증
Beskrivning
Den här utsökta flaskan har med sin utsvängda mynning, sin långa hals och sin päronformade runda kropp en nästan perfekt symmetri. En inristad dubbel linje med en yeouidu-bård (molnformade önskebringande symboler) går runt flaskans sluttande skuldror och stiliserade molnsymboler smyckar kroppens utbukande sidor. På flaskans lägre del går en bård med lotusblad i två rader runt kroppen. Glasyren är blågrön och krackelerad, framförallt på flaskans nedre del. Där, samt på foten och basen, är glasyren också brunaktig på grund av överbränning. Märken från fem stycken kiseldioxidbitar syns på jämnt avstånd från varandra på insidan av fotringen. Den eleganta formen och det diskreta mönstret samt glasyrens jadelika "pisaek"-färg är typiska för celadongods från 1100-talets Goryeo.
Beskrivning, engelska
With a flaring lip, a long neck and a pear-shaped round body, this delicate bottle is of almost perfect symmetry. An incised double-line with a band of yeouidu (cloud-shaped wish-granting symbols) encircle the bottle at the sloping shoulders, and stylized cloud symbols adorn the bulging sides of the vessel. The bottom section is encircled with a band of lotus petals, arranged in two rows. The glaze has a bluish-green tinge and crackles, denser in the bottom area. The glaze at the bottom of the bottle, as well as the foot and base has a brownish color as a result of overfiring. Marks from five silica chips, placed equidistant, can be seen inside and on the edge of the footrim. The elegant shape, the subtlety of the design and the jade-like color of the glaze are typical features of 12th century Goryeo celadon wares.
Beskrivning, korea
외반하는 입과 긴 목, 둥근 몸체를 가진 이 병은 그 기형이 거의 완벽에 가까운 대칭을 이룬다. 여의두 무늬 띠와 두 줄의 음각선이 병의 어깨에 돌려졌고 도안화된 구름 무늬는 둥글게 부푼 복부에 새겨졌다. 몸체 저부에는 이중으로 연꽃잎 무늬 띠를 돌렸다. 푸른 기가 도는 녹색의 유약은 빙렬이 있으며 몸체 아랫부분에서 더 조밀하게 나타난다. 병의 저부, 굽, 굽 안 바닥이 과도한 번조로 인해 옅은 갈색을 띤다. 굽 안 바닥 가장자리에 동일한 간격으로 다섯 곳에 배치된 규석 받침의 자국이 남아 있다. 이 청자 병의 기형, 청초한 장식과 옥빛과 유사한 녹색의 유약은 12세기에 만들어진 청자의 전형적인 특징이다.
Utställning - planerad
Samlingar från Korea
alt
Beskrivning
Östasiatiska museets koreanska samling består av 510 föremål och fragment, samt 29 fotografier, och täcker ett tidsspann som sträcker sig från De tre kungarikenas tid (57 f. Kr – 668 e. Kr) fram till 1900-talet. Samlingen innehåller huvudsakligen keramik och metallföremål, men även ett antal målningar, kalligrafier och frottagemålningar, möbler i trä, textilier samt några lackarbeten och föremål i glas och sten. Grunden till samlingen består av föremål som donerades av kung Gustaf VI Adolf; den första officiella person i Sverige att intressera sig för koreansk konst och arkeologi. Han besökte Korea 1926 och gav under sin livstid ett antal föremål till museet. Fler föremål testamenterats sedan som gåva. Den största delen av den koreanska samlingen består av föremål som museet införskaffade under 1970- och 1980-talet genom inköp och gåvor från läkare och sjuksköterskor som arbetat på det svenska Röda korsets sjukhus i Busan under och efter Koreakriget (1950-1953), samt från svenska diplomater och affärsmän.
Tidpunkt - Öppnad/Start
2018
Utställning, del av - planerad
Korea collections - Goryeo
alt
Utställning, monterdel - planerad
Korea collections 2 - Goryeo - Ceramics 2
alt
Korea collections - Goryeo - Ceramics 2
alt
Diameter
ca.15,5
Höjd
28
Anmärkning

Flaskformad vas med pressad dekor av ruyi-bård och moln. Celadonglasyr.

Höjd: 28 cm. Diam: ca.15,5 cm.

Från Japansalen, väggmonter.

; Kompletterad med hjälp av Statens Konstsamlingars tillväxt och förvaltning och Östasiatiska museet och vänförenings årsböcker.
Materialkategori
Keramik
Material
Keramik; Stengods
Material, engelska
Stoneware; Ceramics
Material, korea
도자기 陶磁器; 청자 靑磁
Sökord, engelska
Pottery
Källor
Jeon Seungchang, Jang Sungwook, Kim Yunjeong, and Im Jin A. 2013. 1st edition. Seoul: National Museum of Korea. McKillop, B., 1992. Korean Art and Design. Victoria and Albert Museum.
Beskrivning, eng. tidigare
Vase. Stoneware with engraved decoration under crackled celadon glaze. Goryeo, 12th cent.
Beskrivning, tidigare
Vas i flaskform av stengods med pressad dekor av ruyi bård under celadonglasyr. Koryo., Vas, stengods. Korea, Koryoperioden. Gåva av Tage Grönwall Sprickor.
displayidnummer [beräkning] - inv
*104887*
Tidigare rum
L
Ursprungsregister
omInv; omDok

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to approve the conditions.