logo

Carlotta - the museum database

Statens museer för världskultur Östasiatiska museet

Östasiatiska museet har cirka 100 000 föremål från Asiens kulturer. Museets historia går tillbaks till den svenske arkeologen Johan "Kina-Gunnar" Andersson som på 1920-talet i Kina upptäckte den målade keramiken från Kinas jordbrukarstenålder. Dessa samlingar blev grunden i det museum som riksdagen inrättade 1926. 1959 slogs dessa samlingar samman med Nationalmuseums samlingar av östasiatisk och indisk konst och konsthantverk. Över 60 000 av föremålen är tillgängliga genom Carlotta. Utöver föremål kan du även titta på fotografier och utställningar.

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
75 070.
Delföremål (Delobjekt)
4 958.
Bildarkiv
32 202.
Utställningar
142.
Digitala bilder
125 784.
Mest visade föremål
Målning; Album ; Målning, bildkonst, siden, album, Kina, 1900-talet.; Album med blommålningar i Yun Shoupings stil. 12 albumblad. Tusch och...
alt
Mest visade bild
Trädgård; Bro ; Enligt text i Kinas trädgårdar Vol. I av Osvald Sirén: En paviljongkrönt bäckravin vid Lingyingsi, Hangzhou.
alt
Senast registrerade föremål
Tsuba ; Tsuba (japansk parerplåt) i järn. Tre klinghål, var av det ena igensatt. Dekor i relief med guldinläggningar. Motivet på ena sidan ...
alt
Senast registrerade bild
OBEARBETAD; RÅFIL ; Dokumentation av utställningen Boro - Nödens konst / Boro - The Art of Necessity
alt
Senast avbildade föremål
Kruka; Kärl ; Liten kruka av porslin. Klotformad med blomranka i blåvitt. Ming-tid.
alt
Senast digitaliserade bild
OBEARBETAD; RÅFIL ; Dokumentation av utställningen Boro - Nödens konst / Boro - The Art of Necessity
alt
Senast digitaliserade namn
Grevinna ; Märta Hellström (född Wrangel), född 3 okt 1890 i Sthlm (Svea art), död 13 december 1950 i Österbybruk, Film (Upps), dotter till...
alt

Månadens föremål

altMålning

Veckans föremål

altOrnament ; Enligt katalogkort: Ornament (?) i kommaform, möjligen knutöppnare, med drakornament. Material: blekgrönt glas Tillverkningsort: Kina Närmare tidsbestämning: Han (trol.)

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...