logo

Carlotta - the museum database

Exempel på avancerade sökningar

Föremål från Indien som är gjorda av sten:
Välj först "Objekt" i registrermenyn. Välj därefter "MATNAM" i första kolumnen och i nästa väljer du alternativet "[Alla]" och skriver sedan "sten" i sista kolumnen i den röda rutan. På nästa rad väljer du "GEONAM" i första kolumnen och [Alla] i andra kolumnen skriver sedan "Indien" i sista kolumnen i den röda rutan.
Klicka här för att se sökformuläret
Klicka här för att utföra sökningen

Fotografier från Kina som är tagna av Osvald Sirén:
Välj först "Bildarkiv" i registrermenyn. Välj därefter "PERNAM" i första kolumnen och i nästa väljer du alternativet "[Alla]" och skriver sedan "Sirén" i sista kolumnen i den röda rutan. På nästa rad väljer du "GEONAM" i första kolumnen och [Alla] i andra kolumnen skriver sedan "Kina" i sista kolumnen i den röda rutan.
Klicka här för att se sökformuläret
Klicka här för att utföra sökningen