logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Världskulturmuseet

Världskulturmuseet har cirka 100 000 föremål, fördelade på cirka 2 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Alla dessa är tillgängliga genom Carlotta. Utöver dessa kan du titta på cirka 30 000 fotografier..

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
103 387.
Föremålssamlingar
2 651.
Fotografier
36 502.
Utställningar
139.
Digitala bilder
291 455.
Mest visade föremål
väv; Göteborgssamlingen; bemålad poncho; avfört; repatrierat ; Storlek Ponchon är tillverkad av sammanlagt 9 olika separat vävda delar. De...
alt
Mest visade fotografi
kastrering; ren ; Lappland. Kastrering av rendjur. Tillgår så att medan renen fasthålles i kullslaget läge, lägger sig en lapp mellan rene...
alt
Senast registrerade föremål
textil ; Ett av tre tygstycken (a-c), blått. Detta är uppackat, övriga (a och b) är ej uppackade.
alt
Senast registrerade fotografi
porträtt; indian; ornamenterad dräkt; huvudprydnad ; Motiv: Shipibo-indianer med ornamenterade dräkter och prydnader. Två fotos (photos). ...
alt
Senast avbildade föremål
mortel; mortelstöt ; a) Mortel, b) mortelstöt
alt
Senast digitaliserade fotografi
utställning; interiör ; Kimonoutställning på Världskulturmuseet
alt
Senast digitaliserade namn
upptäcktsresande; amatörantropolog ; Ludwig Kohl-Larsen, tysk amatörantropolog och upptäcktsresande.
alt

Månadens föremål

altgarntavla ; Namn på originalspräk: cuadro hilado Registrerad av Teobaldo Ramirez 2009-06-08

Veckans föremål

altdubbelyxa

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...